Skip to main content

Article Category

Wywiad

Article available in the folowing languages:

Prognozowanie chorób w Afryce powiązanych ze zmianą klimatu

Powszechnie wiadomo, że zmiana klimatu w sposób szczególny dotyka kraje rozwijające się, aczkolwiek jej wpływ na zdrowie jest nadal niezwykle trudny do przewidzenia. W ramach wspólnego wysiłku zmierzającego do wypełnienia tej luki w wiedzy projekt QWECI ma wspomagać lekarzy i ...

Powszechnie wiadomo, że zmiana klimatu w sposób szczególny dotyka kraje rozwijające się, aczkolwiek jej wpływ na zdrowie jest nadal niezwykle trudny do przewidzenia. W ramach wspólnego wysiłku zmierzającego do wypełnienia tej luki w wiedzy projekt QWECI ma wspomagać lekarzy i decydentów ds. zdrowia publicznego w alokowaniu środków i wdrażaniu działań profilaktycznych zapobiegających epidemiom. Podczas gdy przewidywania zmiany klimatu są zależne od wielu zmiennych, przez co prognozy stają się prawdziwą łamigłówką dla naukowców na całym świecie, niepewność co do wpływu zmieniającej się pogody na zdrowie człowieka jest jeszcze większa. Obecnie przyjmuje się na ogół, że globalne ocieplenie podnosi stężenie zanieczyszczeń w powietrzu i wodzie oraz wpływa na sezonowość niektórych chorób epidemicznych. Ale jak tego typu zmiany można przewidzieć, zwłaszcza w Afryce, gdzie lokalna wiedza jest niemal niewykorzystywana w metodach prognozowania? Projekt QWECI zgromadził naukowców z 13 europejskich i afrykańskich instytutów badawczych, aby zintegrować dane z systemów modelowania klimatu i prognozowania chorób. Prace w ramach projektu skoncentrowały się na klimacie i chorobach w Senegalu, Ghanie i Malawi, mając na celu zapewnienie decydentom niezbędnego czasu na wdrożenie metod interwencji oraz pomoc w profilaktyce rozprzestrzeniania się chorób na wielką skalę, takich jak malaria i gorączka doliny Rift. Mają pomóc w prognozowaniu prawdopodobieństwa epidemii malarii z wyprzedzeniem od czterech do sześciu miesięcy. Andy Morse, kierownik naukowy projektu i klimatolog z Uniwersytetu w Liverpoolu, Zjednoczone Królestwo, opowiedział w wywiadzie dla magazynu research eu* nt. wyników o rezultatach projektu i ich oczekiwanym oddziaływaniu na zdolność Afryki do przewidywania i przeciwdziałania problemom zdrowotnym związanym ze zmianą klimatu. Nadrzędnym celem QWECI było połączenie supernowoczesnych modeli klimatycznych, powiązanych z pogodą danych o kontroli zakażeń dla kluczowych chorób afrykańskich oraz lokalnej wiedzy na temat zachowania populacji, chorób, wektorów i wzorców przenoszenia. Wypracowane dane mogą posłużyć do wygenerowania map ryzyka zakażeń pozwalających podejmować decyzje profesjonalistom z sektora opieki zdrowotnej w terenie i stanowić politykę rządom narażonych krajów. Wartość dodana projektu QWECI wynika z integracji najbardziej wiarygodnych modeli prognostycznych opartych na klimacie z modelami czynników klimatycznych oddziałujących na zmienne ryzyko chorób wektorowych (VBD) w okresie średnio i długoterminowym. Uzyskane wyniki to jedyne w swoim rodzaju, konkretne informacje, które mogą zostać szybko przekazane użytkownikom końcowym, umożliwiając kwantyfikację i prognozę oddziaływania klimatu i pogody na zdrowie w Afryce. Po koniec lat 90. XX w. potrzeba lepszego prognozowania i opanowywania chorób powiązanych ze zmianą klimatu stała się oczywista w krajach rozwijających się, zwłaszcza w Afryce. Wyraźnie było widać, że zbiory danych z modeli klimatycznych nie były wykorzystywane w badaniach wpływu, a zespół chciał przyczynić się do ich szerszego zastosowania. Trudno jest realizować projekt na tak rozległym obszarze, który jest znacznie oddalony od Europy, dbając jednocześnie o absorpcję wyników przez lokalnych użytkowników. Naukowcy przezwyciężyli tę trudność angażując kluczowych partnerów regionalnych i użytkowników poprzez organizację warsztatów na szczeblu krajowym i lokalnym. Zespół projektowy sprawił, że modelowanie malarii na bazie systemów prognozowania w skali sezonowej stało się rzeczywistością. Rozwinięte zostały też możliwości regionu w stosowaniu technologii modelowania malarii i oddziaływaniu na nie poprzez ustawianie lokalnych parametrów na bazie badań terenowych w regionie oraz stosowanie metod, w tym WiFi dalekiego zasięgu, do informowania lokalnych użytkowników o wynikach. Dzięki międzynarodowym warsztatom i spotkaniom, projekt QWECI dopomógł w udostępnieniu wiedzy lokalnych lekarzy z odosobnionych społeczności oraz aktualnego stanu specjalistycznej wiedzy na temat modelowania. Przedsięwzięcie umożliwiło także długofalową współpracę różnych instytutów, krajów, społeczności naukowych i menedżerów ds. zdrowia w Afryce i Europie, co powinno ułatwić podejmowanie wspólnych działań w przyszłości. Jeżeli uda się zapewnić w ramach projektu QWECI pełną operacyjność modeli malarii w ramach systemu prognozowania w skali sezonowej, osiągną one efektywne stadium, które może rozwinąć się w panafrykański system wczesnego ostrzegania. W przyszłości zespół chciałby opracować podobne systemy dla innych chorób wektorowych powodowanych zmianą klimatu, w tym dla gorączki doliny Rift, która dotyka głównie zwierzęta, ale może doprowadzić do poważnych schorzeń także u ludzi. Koordynatorem projektu był Uniwersytet w Liverpoolu, Zjednoczone Królestwo.Więcej informacji: QWECI http://www.liv.ac.uk/qweci/ Karta informacji o projekcie:

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły