European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wywiad
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Article available in the following languages:

Saskia Biskup uhonorowana najwyższą nagrodą UE dla Innowatorek 2014

Saskia Biskup, dyrektor generalna CeGaT w Niemczech, została wczoraj zdobywczynią tegorocznej, głównej nagrody UE dla Innowatorek na otwarciu Konwencji innowacyjności 2014. Nagroda stanowi uznanie dla wybitnych osiągnięć Saskii pod względem innowacyjności w badaniach nad choro...

Saskia Biskup, dyrektor generalna CeGaT w Niemczech, została wczoraj zdobywczynią tegorocznej, głównej nagrody UE dla Innowatorek na otwarciu Konwencji innowacyjności 2014. Nagroda stanowi uznanie dla wybitnych osiągnięć Saskii pod względem innowacyjności w badaniach nad chorobami neurodegeneracyjnymi oraz dla jej ogromnego sukcesu we wprowadzaniu swojego dorobku na rynek. Dzięki pracom Saskii i jej zespołu CeGaT osiągnęło pozycję czołowego przedsiębiorstwa biotechnologicznego w obszarze diagnostycznych paneli genów i poczyniło ogromny krok naprzód w diagnozowaniu osób cierpiących na choroby rzadkie. W czasie odbierania nagrody od Przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso, Saskia otrzymała owacje od wypełnionej po brzegi sali entuzjastek innowacji, które przybyły do Brukseli na dwudniową konwencję. Na scenie dołączyły do niej zdobywczynie drugiego i trzeciego miejsca: Laura van 't Veer z Holandii i Ana Maiques z Hiszpanii, które również zostały uhonorowane za sukcesy w innowacji oraz zdolność łączenia doskonałości naukowej ze smykałką do interesów. Założona w 2009 r. firma CeGaT zatrudnia obecnie 60 osób i stale się rozwija. Saskia z pełnym przekonaniem zachęca innych innowatorów do podjęcia ryzyka i wybrania samodzielnej drogi. ¿Wolności, jaką daje prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, nie da się porównać z niczym. To coś innego niż praca na uczelni czy w klinice. Poziom niezależności, jaki daje własna firma jest tak niesamowity, że kiedy już raz zostaniesz przedsiębiorcą, to już na dobre¿. ' Jako genetyk, naukowiec i bioinformatyk Saskia postrzega swoje miejsce na styku diagnostyki oraz badań naukowych i klinicznych. Koncentruje się na opracowywaniu nowych biomarkerów umożliwiających wczesne prognozowanie chorób neurozwyrodnieniowych. Jej zespół poszukuje igły w stogu siana: pobiera próbkę krwi lub guza od chorego i stara się znaleźć przyczynę choroby na podstawie analizy kodu genetycznego, a następnie poszukuje konkretnej terapii, kierując się w stronę medycyny spersonalizowanej. Do swoich osiągnięć Saskia może zaliczyć odkrycie mutacji genu LRRK2, powiązanego z chorobą Parkinsona. Nie uważa, aby płeć działała na jej niekorzyść na ścieżce rozwoju zawodowego. ¿Szczerze mówiąc nie sądzę, abym doświadczyła jakiś szczególnych wyzwań jako kobieta-innowator. Myślę, że w dużej mierze zależy to od ciebie samego i od tego jak realizujesz swój pomysł i ile masz zapału. Cieszę się z tej nagrody, ponieważ sądzę, że zmotywuje kobiety do wyboru tej drogi. Nie chodzi tyle o niekorzyści czy korzyści, ile o to, że naprawdę chciałam to zrobić. Myślę, że przekona to inne kobiety do tego, że może się udać i że nie trzeba być mężczyzną, aby odnieść sukces. Moim zdaniem ta nagroda jest naprawdę fantastyczna¿. Te odczucia pobrzmiewały w krótkim przemówieniu Saskii po odebraniu nagrody: ¿Mam nadzieję, że zmotywuje ona kobiety do zakładania własnych przedsiębiorstw i da wiarę we własne pomysły¿. Zapytana o sekret udanej innowacji, Saskia podkreśliła wagę różnorodności. ¿Główną i kluczową częścią przedsiębiorstwa jest różnorodność dyscyplin i ekspertów, jakimi dysponuje. Zgromadzenie osób o całkowicie odmiennych kompetencjach, aby następnie pochylić się nad tym samym problemem z różnych punktów widzenia. Nawet mój mąż - ekonomista - rzeczywiście interesuje się genetyką i biologią, a zadawane przez niego, niezwykle inspirujące pytania są całkowicie odmienne od tych stawianych przez nasz zespół. Ludzie zadający najróżniejsze pytania faktycznie posuwają nas do przodu i to jest również ta część, która sprawia największą frajdę¿. Pielęgnowanie współpracy i wsparcie młodych projektów, w szczególności w zgromadzeniu potrzebnych ekspertów, to rola, którą może wedle Saskii pełnić UE. ¿Największy wkład, jaki może wnieść UE to gromadzenie ludzi. Kiedy masz pomysł, to musisz dobrać odpowiednich członków zespołu, a to naprawdę trudne. Kiedy zaczynaliśmy, mieliśmy ogromne problemy ze znalezieniem osób, które chciałyby z nami pracować. Na początku nie możesz się pochwalić sukcesami, nikt cię nie zna i dlatego tak duże trudności sprawia znalezienie ludzi, którzy zechcą z tobą pracować, ale wówczas gromadzisz tych, którzy są zafascynowani tym samym pomysłem i mają tę samą pasję, a wtedy bieg spraw może nabrać tempa. Kiedy już zyskasz rozgłos, chętni składają podania o pracę bez ogłoszenia, ale na początku kluczowe znaczenie ma posiadanie sieci i sądzę, że UE może posłużyć za doskonałą platformę do jej tworzenia¿. CeGaT bierze udział w dwóch projektach 7PR: CAM-PAC i DESIRE. Konsorcjum CAM-PAC pracuje nad nowotworem trzustki, a zespół Saskii koncentruje się na sekwencjonowaniu transkryptomu tkanki i linii komórkowej nowotworu trzustki. Tymczasem projekt DESIRE poświęcony jest leczeniu epilepsji. Saskia zauważa: ¿Mamy do zrobienia coś naprawdę interesującego i ambitnego w ramach DESIRE - musimy przeprowadzić sekwencjonowanie mikroRNA trombocytów. Jeżeli coś się dzieje w mózgu, to w sposób oczywisty można zaobserwować również zmiany w układzie obwodowym. Zwłaszcza jeżeli chodzi o choroby mózgu, ogromnym atutem byłoby posiadanie lepszych testów, które umożliwiają dostęp do krwi i wyciąganie wniosków, co się dzieje w mózgu. Jestem niezwykle entuzjastycznie nastawiona do tego projektu¿. Saskia z podekscytowaniem spogląda na możliwości oferowane w ramach programu ¿Horyzont 2020¿. ¿Uważam, że to naprawdę fantastyczne, iż w ramach nowych programów współpraca między instytutami badawczymi i MŚP została faktycznie wysunięta na pierwszy plan. To dobre dla mnie, ale i dla środowiska naukowego, jak i przedsiębiorstw¿.

Kraje

Niemcy