Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Świeża krew w branży energetyki wiatrowej

Już od zarania dziejów, kiedy pierwsze napędzane wiatrem statki wypłynęły w morze, wiatr stanowił ważny element ludzkich marzeń i ambicji. Nie zmieniło się to do tej pory, dlatego finansowana przez Unię Europejską sieć szkoleniowa zajęła się przygotowaniem 15 młodych mężczyzn i kobiet do stawienia czoła wyzwaniu optymalizacji przyszłych systemów energetyki wiatrowej na potrzeby zrównoważonej gospodarki.

Energia

Pierwsza turbina wiatrowa wytwarzająca energię elektryczną została wynaleziona w 1888 roku. Jak twierdzi Światowe Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, w 2018 roku ogólna moc elektrowni wiatrowych na całym świecie osiągnęła poziom 600 GW, a w samym tylko 2018 roku do sieci zostały włączone turbiny o łącznej mocy 54 GW. W nadchodzących dekadach spodziewany jest dalszy wzrost globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną i wszystko wskazuje na to, że energetyka wiatrowa odegra ważną rolę w jego zaspokajaniu zarówno w Europie, jak i poza nią. Dzięki wsparciu działania „Maria Skłodowska-Curie” w ramach projektu AEOLUS4FUTURE powstała szkoła podyplomowa nazwana Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) Graduate School for Wind Energy, której zadaniem było przygotowanie nowego pokolenia naukowców i inżynierów, a także wspieranie rozwoju przemysłowego systemów generowania energii z wiatru. W tym celu piętnaście organizacji poświęciło swój czas oraz swoje zasoby, aby zaszczepić pasję piętnaściorgu młodym naukowcom i wprowadzić ich do karier zawodowych w sektorze energetyki wiatrowej. Celem innowacyjnej sieci szkoleniowej była opieka nad doktorantami, wsparcie ich projektów badawczych oraz ustnych i pisemnych wystąpień naukowych, a także nauka umiejętności językowych wymaganych do skutecznego wywierania wpływu na branżę energetyki wiatrowej na całym świecie.

Najnowsze technologie i materiały

Pomimo że sektor energetyki wiatrowej przechodzi obecnie okres błyskawicznego rozwoju, działające w nim podmioty muszą stawić czoła wyzwaniom takim jak zwiększanie sprawności oraz integralności strukturalnej turbin przy jednoczesnym zmniejszaniu generowanego przez nie hałasu oraz wibracji. Ponadto wraz z rozwojem olbrzymich elektrowni wiatrowych na lądzie oraz na morzach coraz większe znaczenie zyskuje obszar energii wiatrowej w miastach. Projekt AEOLUS4FUTURE obejmował swoim zakresem wszystkie te obszary. Prace w ramach projektu rozpoczęły się od określenia potencjału energetyki wiatrowej w różnych środowiskach. Naturalnym obszarem dodatkowym, którym zajęli się uczestnicy, było badanie trudnych warunków pracy elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w miejscach w których istniejące wieże turbin wiatrowych są niewystarczające. Jak twierdzą koordynatorzy projektu – prof. Ove Lagerqvist i dr Karin Habermehl-Cwirzen – wykorzystanie materiałów konstrukcyjnych oferujących wysokie osiągi było kluczem do osiągnięcia postępów w tej dziedzinie. Na przykład zastosowanie stali charakteryzujących się wysoką wytrzymałością w wieżach turbin wiatrowych doprowadziło do zwiększenia możliwości pozyskiwania energii wiatrowej na większych wysokościach, gdzie występują silniejsze wiatry. Opracowane w ramach projektu nowatorskie konstrukcje nośne dla konwerterów energii wiatrowej obejmowały innowacyjne mocowania, które nie wymagają konserwacji. Ponadto sieć przeszkoliła ekspertów technicznych w zakresie zaspokajania potrzeb rozwijającego się rynku rozwiązań związanych z energią wiatrową na obszarach miejskich. Jak wyjaśniają Lagerqvist i Habermehl-Cwirzen: „Projekt AEOLUS4FUTURE pomógł w poszerzeniu aktualnej wiedzy na temat wpływu wiatru oraz obciążeń falowych na konstrukcje nośne, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia możliwości przewidywania czasu eksploatacji konstrukcji oraz optymalizowania ich konserwacji”.

Wspieranie bardziej dalekosiężnych celów

Poza szkoleniem ekspertów technicznych i wspieraniem ich rozwoju w dziedzinie energetyki wiatrowej, w ramach projektu AEOLUS4FUTURE zostały zrealizowane również ważne cele nietechniczne. W programie realizowanym przez wierną spuściźnie Marii Skłodowskiej-Curie sieć szkoleniową wzięło udział siedem kobiet oraz ośmiu mężczyzn. Zespół wziął także udział w finansowanej przez działanie „Maria Skłodowska-Curie” inicjatywie Europejskiej Nocy Naukowców. Jak wyjaśniają Lagerqvist i Habermehl-Cwirzen, „działalność społeczna jest niezwykle ważnym obszarem działania dla naszego konsorcjum. Staraliśmy się zaprezentować podatnikom oraz przede wszystkim młodym ludziom nasze postępy w zakresie rozwoju technologii generowania energii wiatrowej, a także zwiększyć ich zainteresowanie możliwością podjęcia kariery naukowej w tej dziedzinie”. Rezultaty i działania zrealizowane w ramach projektu AEOLUS4FUTURE przyczynią się do zwiększenia sprawności i ekologiczności energetyki wiatrowej w przyszłości. Działania informacyjne oraz skoncentrowanie wysiłków badawczych na problematyce hałasu i wibracji pomoże zdobyć niezbędne wsparcie społeczne dla realizowanych programów.

Słowa kluczowe

AEOLUS4FUTURE, wiatr, energia, systemy energii wiatrowej, szkolenia, turbina wiatrowa, konstrukcyjne, innowacyjna sieć szkoleniowa, miejski, hałas

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania