Skip to main content

Upgrade Speed To Accelerate Revolutionary Telecoms

Article Category

Article available in the folowing languages:

Usprawnienie procesu wymiany kabli na światłowody zwiększy konkurencyjność Europy

Wiele państw europejskich zmaga się z problemem wymiany konwencjonalnego okablowania miedzianego na światłowody, co stanowi kluczowy warunek umożliwiający wykorzystanie nowych ultraszybkich sieci. Z tego powodu finansowany przez Unię Europejską zespół inżynierów opracował prosty i szybki sposób realizacji tego zadania w najbardziej skomplikowanych sytuacjach.

Gospodarka cyfrowa

Wymiana istniejących miedzianych kabli telekomunikacyjnych i zastępowanie ich ultraszybkimi światłowodami jest uciążliwym, drogim i czasochłonnym procesem. Co gorsza, w wielu przypadkach wymaga wykonywania wąskich i płytkich wykopów w drogach i innych nawierzchniach, co nie tylko wpływa negatywnie na życie ośrodków miejskich, lecz dodatkowo wiąże się w wielu miejscach z poważnymi ograniczeniami. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu Upstart powstało szybkie i proste rozwiązanie pozwalające na wymianę kabli miedzianych na światłowody w tani, skalowalny i przyjazny dla środowiska sposób.

Pokonywanie wyzwań

Technologia opracowana w ramach projektu Upstart polega na wstrzykiwaniu specjalnego biodegradowalnego płynu smarującego pod ciśnieniem pomiędzy izolację kabla oraz miedziany rdzeń. Dzięki temu rdzeń jest ściskany, a następnie może zostać usunięty przy pomocy wciągarki. W miarę wyciągania niepotrzebnego już rdzenia miedzianego, do izolacji wprowadzany jest nowy światłowód. Przedsiębiorstwo Fast2Fibre stojące za innowacyjnym rozwiązaniem (Fast2Fibre, nazywanym także F2F) opracowało technologię jeszcze przed przystąpieniem do realizacji projektu. Jak twierdzi dyrektor generalny i koordynator projektu Tom Fitzherbert: „Kiedy jeden z głównych europejskich dostawców usług komunikacyjnych wyraził warunkowe zainteresowanie naszymi usługami, postanowiliśmy skoncentrować się na spełnieniu ich wymagań w zakresie niezawodności, skalowalności, efektywności kosztowej i prostoty obsługi rozwiązania”. Aby zrealizować te założenia, stworzyliśmy projekt Fast2Fibre zapewniający finansowanie potrzebne w celu rozszerzenia wysiłków w zakresie badań i rozwoju. Jak wyjaśnia Fitzherbert, „niekompletna dokumentacja dotycząca infrastruktury telekomunikacyjnej oznaczała konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na poznanie charakterystyki wykorzystywanych kabli oraz przeprowadzenia szeregu testów laboratoryjnych w celu zapewnienia sprawnego działania rozwiązania przed jego wdrożeniem. To z kolei wymagało wprowadzenia dodatkowych ulepszeń i usprawnień do naszego sprzętu terenowego, badań trybologicznych płynów wykorzystywanych przez nas w roli smarów oraz industrializacji elementów pomocniczych”.

Realizacja rezultatów

W ramach projektu powstał szereg płynów do zastosowania z różnymi rodzajami kabli, co pozwala na wykorzystanie rozwiązania w przypadku większości z nich. Twórcy skupili się jednocześnie na najczęściej wykorzystywanych kablach. W ramach testów działanie rozwiązania zostało zweryfikowane na przeszło 400 kablach, natomiast wyniki testów są dostępne w bazie danych Fast2Fibre udostępnianej klientom. Technologia Fast2Fibre pozwala na wymianę od 60 do 150 metrów kabla podczas jednego wyciągania, a także przeszło pół kilometra kabla w ciągu jednego dnia. Stanowi to szybkość dwukrotnie wyższą niż w przypadku ekipy budowlanej i konwencjonalnych metod. Ponadto rozpoczęcie prac nad wymianą wiąże się z niewielkimi opóźnieniami, ponieważ nie występuje konieczność występowania o szereg pozwoleń. Biorąc pod uwagę fakt, że ogólne koszty związane z przygotowywaniem wykopów na terenach miejskich oraz w miejscach niedostępnych mogą stanowić nawet 80 % wszystkich kosztów wymiany kabli, wykorzystanie nowej technologii niesie za sobą znaczące korzyści finansowe. Co więcej, jak twierdzi Fitzherbert: „W ramach niedawno przeprowadzonego projektu udało nam się zwiększyć wydajność – to znaczy szybkość wymiany kabla – o przeszło 600 % względem tradycyjnej metody wymagającej wykonywania wykopów”. Ponadto zastosowanie rozwiązania niemal całkowicie eliminuje ryzyko uszkodzenia istniejącej infrastruktury.

Droga na rynek

Rozwiązanie oferuje olbrzymi potencjał rynkowy, jako że operatorzy usług telekomunikacyjnych w Europie i na całym świecie poszukują innowacyjnych rozwiązań w celu zwiększenia szybkości budowania sieci światłowodowych. Jak twierdzi Fitzherbert: „Udało nam się osiągnąć założone cele i odkryć przy okazji szereg nowych technik pozwalających na opracowanie rozwiązań obejmujących wiele innych rodzajów kabli. W rezultacie zdobyliśmy zaufanie naszego pierwszego klienta i podpisaliśmy umowę na realizację programu modernizacji sieci. Ponadto jesteśmy obecnie na zaawansowanym etapie negocjacji kolejnych dwóch kontraktów dotyczących realizacji komercyjnych w czwartym kwartale 2019 roku, a kolejne sześć znajduje się obecnie w fazie przygotowania”. Rezultaty projektu pomogą europejskim i globalnym dostawcom usług telekomunikacyjnych we wdrożeniu sieci 5G, zanim zrobi to ich konkurencja. Obecnie firma Fast2Fibre zajmuje się rozbudową przedsiębiorstwa, aby skutecznie zaspokoić globalny popyt na te usługi.

Słowa kluczowe

Upstart, kabel, miedź, 5G, światłowód, okablowanie, wykopy, płyn smarujący, sieć komórkowa, łącze szerokopasmowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa

29 Sierpnia 2019