Skip to main content

reliAble euRopean Identity EcoSystem

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowy ekosystem pozwoli nam zabezpieczyć nasze cyfrowe tożsamości w obliczu rosnącego zagrożenia ich kradzieżą

Żyjemy w erze cyfrowej, w której coraz większym problemem są przestępstwa takie jak kradzież tożsamości i związane z nią oszustwa. Ekosystem ARIES zapewnia bezpieczne i skuteczne ramy umożliwiające przeciwdziałanie tym zagrożeniom i zapewnienie bezpieczeństwa naszym tożsamościom.

Bezpieczeństwo

Zarówno społeczeństwo, jak i usługi, na których polegamy w codziennym życiu, ulegają w coraz większym stopniu cyfryzacji, co umożliwia nam czerpanie licznych korzyści związanych z naszym dobrobytem i jakością życia. Niemniej jednak przechodzenie do środowiska cyfrowego powoduje także powstawanie szeregu zagrożeń, w szczególności związanych z kontrolą nad naszymi danymi osobowymi. Coraz częściej musimy stawiać czoła kradzieżom tożsamości i oszustwom – już teraz przedsiębiorstwa, zwykli ludzie i poszczególne kraje ponoszą związane z nimi koszty sięgające wielu miliardów euro. Dotychczas nie powstało żadne przyjęte przez cały świat rozwiązanie prawne lub polityczne umożliwiające walkę z tym zjawiskiem, co znacząco utrudnia wysiłki na rzecz zwalczania nowych zagrożeń. Celem projektu ARIES była poprawa tej sytuacji poprzez stworzenie ram ekosystemu e-tożsamości zapewniającego bezpieczeństwo oraz możliwość pewnego zarządzania wirtualnymi tożsamościami w całej Unii Europejskiej. „Celem projektu było opracowanie nowych technologii, zabezpieczeń i procedur w celu lepszego wspierania potrzeb organów ścigania, a także zaoferowanie wyższego poziomu jakości w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem, takich jak na przykład zarządzanie danymi z poszanowaniem prywatności”, twierdzi Javier Presa, dyrektor projektu ARIES z ramienia firmy Atos. Zabezpieczanie tożsamości wirtualnej Proponowany przez autorów projektu ekosystem cyfrowy ma na celu wzmocnienie powiązań pomiędzy tożsamością fizyczną i cyfrową. W ramach realizacji uwzględniono zarówno wytyczne dotyczące prywatności, jak i wyniki analiz istniejących usług oraz procesów zarządzania tożsamością. Przy pomocy rozwiązania ARIES użytkownicy są w stanie wygenerować wirtualną tożsamość cyfrową, powiązaną kryptograficznie z fizycznym dokumentem tożsamości, takim jak elektroniczny dowód osobisty lub paszport elektroniczny, a także z danymi biometrycznymi wygenerowanymi w ramach procesu. „Połączenie dowodu tożsamości opartego na połączeniu cech biometrycznych i tożsamości cyfrowej obywatela z procesami administracyjnymi związanymi z wydawaniem tych dokumentów zapewnia wysoki poziom pewności uwierzytelnienia”, twierdzi Presa. W przypadku każdego projektu związanego z zarządzaniem danymi kluczową kwestię stanowią problemy etyczne, które w tym wypadku stanowiły jeden z głównych obszarów badań. Integralność danych jest gwarantowana poprzez przechowywanie informacji w bezpieczny sposób na urządzeniu lokalnym, co pozwala na przestrzeganie nowego europejskiego prawa dotyczącego ochrony danych – RODO – dzięki przekazywaniu danych na temat tożsamości tylko i wyłącznie za wyraźną i świadomą zgodą użytkownika. „Rozwiązaliśmy problem etyczny, zapewniając, że żadna usługa nie będzie w stanie wykorzystać lub gromadzić danych z dokumentów użytkownika wychodzących poza wymagany zakres”, dodaje Presa. Testowanie ekosystemu Pierwsza weryfikacja koncepcji przy pomocy prototypowego rozwiązania miała miejsce w 2017 roku w Porto na przykładzie sklepu internetowego. Użytkownicy mieli stworzyć wirtualny dowód tożsamości do wykorzystania w sklepie internetowym, podczas gdy system był testowany pod kątem ochrony przed kradzieżą tożsamości. Kolejny test systemu ARIES został przeprowadzony na lotnisku, gdzie sprawdzano jego skuteczność w ramach odprawy pokładowej, zakupów na lotnisku oraz odzyskiwania tożsamości. W opiniach linii lotniczych, przedstawicieli organów ścigania oraz pracowników portów lotniczych powtarzały się pochwały dotyczące bezpieczeństwa systemu ARIES, zmniejszenia kolejek oraz zwiększenia efektywności obsługi. Użytkownicy docenili działanie i szybkość mobilnej aplikacji ARIES, zdecydowanie spodobała im się także koncepcja posiadania cyfrowego systemu pozwalającego na potwierdzenie tożsamości. „Postawienie użytkowników na pierwszym miejscu spowodowało ich wiarę w to, że sprawują pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi”, mówi Presa. „Jeśli zaś chodzi o samą realizację projektu, wszyscy partnerzy współpracowali ze sobą, tworząc doskonałą atmosferę i działając aktywnie na rzecz rozwoju systemu, co zostało podkreślone podczas końcowej oceny projektu ARIES”, dodaje Presa. „Bardzo ważne jest podkreślenie konieczności uwzględnienia tożsamości cyfrowych, wirtualnych i pochodnych w przepisach i rozporządzeniach Unii Europejskiej”, twierdzi Presa. „Tego rodzaju przepisy mogą być niezwykle pomocne w szybkim przyjęciu elektronicznych dokumentów tożsamości w świecie, gdzie coraz częściej dbamy o swoją wygodę, korzystając z urządzeń mobilnych”.

Słowa kluczowe

ARIES, bezpieczeństwo, tożsamość, cyfrowa, wirtualna tożsamość cyfrowa, ramy ekosystemu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania