Skip to main content
European Commission logo print header

Real time, automatic and remote-activated sampling system for industrial odour emissions compliant with the European Standard EN 13725

Article Category

Article available in the following languages:

Nowy inteligentny system pomaga wyczuć nieprzyjemne zapachy

System monitorowania i pobierania próbek powietrza w czasie rzeczywistym, opracowany w ramach unijnego projektu ODORPREP, rozwiązuje problem nieprzyjemnych zapachów, które są częstą przyczyną skarg mieszkańców europejskich miast.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, celulozownie i zakłady spożywcze – to tylko niektóre obiekty, które mogą być źródłem nieprzyjemnych zapachów. Odory to rosnący problem europejskich miast i niemal tak dokuczliwy jak hałas. Jednak emisja odorów nie musi być uciążliwa, co udowadnia system monitorowania i pobierania próbek powietrza w czasie rzeczywistym, opracowany w ramach projektu ODORPREP. Jest to pierwszy system, który integruje powiadomienia od lokalnych mieszkańców oraz szybkie testy laboratoryjne, jednocześnie spełniając najnowsze normy unijne dotyczące nieprzyjemnych zapachów w powietrzu. Włoska firma www.labservice.it (LabService Analytica) opracowała i przetestowała system w swoim kraju i obecnie oferuje go władzom lokalnym i firmom doradczym zajmującym się ochroną środowiska. „Wcześniej na rynku brakowało rozwiązania, które byłoby w stanie zintegrować wszystkie potrzebne metody empiryczne w jednym systemie”, mówi dr Ivano Battaglia, dyrektor generalny firmy LabService Analytica koordynującej projekt i realizującej go we współpracy z Uniwersytetem w Bari. „Społeczność naukowa poszukiwała kompleksowego podejścia do określania poziomów stężenia zapachowego”. Jeśli osoby mieszkające w pobliżu fabryki czują nieprzyjemny zapach, zazwyczaj skarżą się do rady miasta czy gminy lub inspektoratu ochrony środowiska. Ale najczęściej odór znika, zanim inspekcja zdąży przeprowadzić kontrolę. Zespół projektu ODORPREP stworzył aplikację mobilną, która umożliwia mieszkańcom zgłaszanie nieprzyjemnego zapachu od razu, gdy go wyczują. Gdy takie powiadomienie trafia do systemu, najbliższe urządzenie ODORPREP zainstalowane w danej okolicy automatycznie pobiera próbkę powietrza do specjalnego worka, przygotowanego do odbioru przez technika. Następnie system powiadamia laboratorium o konieczności odebrania worka, a fabrykę informuje o potrzebie pobrania własnych próbek do porównania wyników. Na podstawie weryfikowalnych danych sprawdzonych w laboratorium i w fabryce można później podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu powodującego nieprzyjemny zapach. Cały proces świetnie przedstawia film animowany. Jak wyczuć, że coś jest nie tak W ramach realizacji projektu ODORPREP partnerzy opracowali także „elektroniczny nos”, czyli zespół czujników zdolnych do wykrywania stężeń substancji chemicznych w powietrzu, które mogą nieprzyjemnie pachnieć. Takie elektroniczne nosy „szkoli się” w określonych miejscach, wykorzystując wyniki próbek pobranych przez system ODORPREP, żeby urządzenie mogło wysyłać raporty dotyczące chemicznego składu otoczenia do centrum sterowania. Dzięki temu można prowadzić stały monitoring powietrza i szybko wykrywać problemy, bez konieczności oczekiwania na skargi mieszkańców. Zespół projektu przeprowadził testy systemu w mieście Tarent, w południowych Włoszech. Dzięki pierwszemu testowi z 2014 roku mieszkańcy udowodnili władzom odpowiedzialnym za ochronę środowiska, że niezbędna jest ich interwencja na obszarze przemysłowym powodującym zanieczyszczenie. Uniwersytet w Bari opublikował artykuł na temat rozwiązania ODORPREP, w którym naukowcy potwierdzili, że zastosowana w systemie metoda pobierania próbek jest nie tylko tak dobra jak metody publicznych stacji monitorowania jakości powietrza, ale także szybsza i bardziej przystępna cenowo. W kolejnym roku zespół projektu ODORPREP nawiązał współpracę z firmą Italcave i wdrożył swój system w jej zakładzie utylizacji odpadów innych niż niebezpieczne. Partnerzy pokazali, że system można dostosować do każdego rodzaju obiektów. System monitorował jakość powietrza, aby ograniczać rozprzestrzenianie się odorów powstających podczas produkcji biogazu w zakładzie. „Dzięki funduszom unijnym mogliśmy poświęcić czas i środki na rozwój infrastruktury internetu rzeczy i powiązanego oprogramowania, na co nie moglibyśmy sobie pozwolić jako przedsiębiorstwo z sektora MŚP”, podsumowuje dr Battaglia.

Słowa kluczowe

ODORPREP, odory, nieprzyjemny zapach, elektroniczny nos, odpady, fabryka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania