Skip to main content

Demonstration and market replication of Innofreight’s innovative rail logistics equipment for the raw material supply of the steel industry

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjna technologia modułowych wagonów zachęca do przejścia na transport kolejowy

Firma Innofreight unowocześnia swoją flotę wagonów towarowych, rozbudowując je o wagony modułowe i systemy kontenerowe. Innowacyjne systemy logistyczne firmy zwiększają wydajność kolejowego transportu towarów i zachęcają do przechodzenia z transportu drogowego na kolejowy.

Transport i mobilność
Technologie przemysłowe

Przemysł stalowy jest najważniejszym użytkownikiem kolejowych przewozów towarowych w Unii Europejskiej. Różne podmioty reprezentujące tę gałąź przemysłu obawiają się, że przestarzała technologia i niewielka ładowność wagonów wpłyną negatywnie na wydajny transport surowców do hut oraz na dostarczanie gotowych produktów do ośrodków konsumpcji. Wśród czynników zniechęcających do stosowania transportu kolejowego można wymienić między innymi brak punktualności, brak stosownych rozwiązań logistycznych oraz niepewność związaną z logistyką.

Elastyczne rozwiązania logistyczne

Otrzymanie przez zespół projektu ITECCO Demo wsparcia finansowego z Unii Europejskiej pozwoliło firmie Innofreight na opracowanie innowacyjnego i niezawodnego rozwiązania technologicznego dla branży logistycznej, które umożliwi zaspokojenie potrzeb jej głównych klientów. Firma rozwiązuje problemy przemysłu stalowego dzięki opracowaniu modułowej platformy, składającej się z nowego, lekkiego wagonu nazwanego InnoWaggon oraz specjalnych kontenerów. „Innowacyjność koncepcji opartej na platformie opiera się na możliwości oddzielenia kontenera towarowego od ramy wagonu. Wszystkie elementy łączą się ze sobą, podobnie jak robią to klocki LEGO DUPLO”, zauważa Hannes Pichler, logistyk zatrudniony w firmie Innofreight. „Nasze ultralekkie wagony InnoWaggon do przewożenia kontenerów o długości 60, 80 i 90 stóp zostały wyposażone w ciche układy hamulcowe. Na wagonach mogą być przewożone różnorodne kontenery, dopasowane do wymagań przewoźników oraz możliwości infrastruktury znajdującej się w punktach załadunku i rozładunku. Takie rozwiązanie zapewnia stopień elastyczności niespotykany dotąd w sektorze transportu kolejowego”, wyjaśnia Pichler. Kontenery stanowią tańszy element całego systemu. W połączeniu z wagonami InnoWaggon tworzą one specjalne jednostki, które mogą zaspokoić potrzeby i wymagania każdego rynku dzięki możliwości zmiany i dostosowania ich do poszczególnych ładunków. Kontenery mogą zostać wykorzystane do przewozu towarów masowych, takich jak koks, węgiel czy ruda żelaza, a także półproduktów, wśród których można wymienić zwoje i druty.

Koniec z podnoszeniem ciężarów

Firma Innofreight zdecydowała się na wykorzystanie technologii cyfrowych do obsługi operacji załadunku i rozładunku. „Nasze stacjonarne maszyny wykorzystywane do rozładunku charakteryzują się wysokim stopniem automatyzacji i oferują dzięki temu wysoką wydajność i krótki czas rozładunku. Potrafią między innymi opróżniać kontenery niezależnie od warunków pogodowych oraz pory roku, i działają nawet w zimie”, zauważa Pichler. Wózki widłowe opracowane przez firmę zostały przygotowane do przewożenia ciężkich ładunków, dzięki czemu sprawdzą się idealnie w najbardziej wymagających zastosowaniach, takich jak obróbka stali. Firma Cargotec, która produkuje wózki widłowe wykorzystywane przez Innofreight, obecnie skupia swoje wysiłki na opracowaniu wózka widłowego, który będzie w stanie przewozić ładunki o wadze do 75 ton. Technologia opracowana przez firmę Innofreight jest pierwszym rozwiązaniem na rynku pozwalającym na dostarczanie surowców bezpośrednio do huty oraz odbiór półproduktów i gotowych produktów. Rozwiązanie wspiera również koncepcję zamkniętego łańcucha dostaw, która maksymalizuje wartość zasobów i prowadzi do wytwarzania mniejszej ilości odpadów.

O firmie Innofreight

Po europejskich torach jeździ około 700 000 wagonów towarowych, z których około 100 000 doczeka się wymiany w ciągu najbliższych 45 lat. Firma Innofreight stawia przed sobą ambitny cel – bycie dostawcą 50 % wymienianych wagonów. Poza austriackimi liniami kolejowymi lista klientów firmy obejmuje przewoźników z Czech, Niemiec, Słowenii oraz ze Szwecji. Do końca 2019 roku firma zamierza wyprodukować i wprowadzić na rynek około 1 200 wagonów towarowych i 12 000 kontenerów. „Nasz innowacyjny system modułowy oferuje o 40 % większą nośność w porównaniu z najnowszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Nasza technologia ma duże szanse na zostanie nowym standardem w kolejowym transporcie towarowym XXI wieku”, podsumowuje Pichler.

Słowa kluczowe

ITECCO Demo, Innofreight, kontener, transport kolejowy, modułowy, załadunek, logistyka, przemysł stalowy, surowce, InnoWaggon

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania