Skip to main content

Liftra Self-Hoisting Crane (LSHC) - a disruptive crane solution for cost effective exchange and service of major wind turbine components

Article Category

Article available in the folowing languages:

Żuraw samorozstawialny do turbin wiatrowych pomaga oszczędzać czas i pieniądze oraz chronić środowisko naturalne

Naukowcy korzystający ze środków unijnych zbudowali małego żurawia, który potrafi „wspiąć się” na szczyt nawet najwyższych turbin wiatrowych w celu przeprowadzenia konserwacji dużych komponentów. Technologia ta ma zwiększyć konkurencyjność ekonomiczną czystej energii wiatrowej i przyspieszyć jej wdrażanie.

Technologie przemysłowe
Energia

Gondola mieści kluczowe elementy turbiny wiatrowej, w tym przekładnię i prądnicę. Jest to konstrukcja wielkości dwupiętrowego domu, posadowiona na dwudziestopiętrowej wieży. Obecnie montaż, konserwacja i wymiana części w gondolach są czasochłonne, kosztowne i uciążliwe. W ramach projektu Liftra Crane, finansowanego przez UE i koordynowanego przez firmę Liftra, opracowano proste, uniwersalne rozwiązanie nadające się do turbin wszystkich marek używanych na całym świecie. Mały żuraw samorozstawialny (ang. self-hoisting crane, SHC) ma znacznie obniżyć koszty cyklu życia energii wiatrowej, pomagając w jej upowszechnieniu.

Większe nie zawsze znaczy lepsze

W miarę rozwoju technologii energii wiatrowej, średnia wysokość turbin zwiększyła się z 32 metrów na początku lat 90. do 101 metrów w oddawanych obecnie do użytku farmach wiatrowych. Serwisujące je żurawie także musiały się stać się wyższe. Transport i instalacja dużych żurawi wymaga użycia dużych ciężarówek i wykonania około 10–20 kursów, a nierzadko oznacza konieczność modyfikacji dróg i mostów oraz oczyszczenia terenu u podstawy wieży, do czego dochodzi jeszcze czasochłonny montaż i konserwacja. Oczekiwanie na zwolnienie się żurawia generuje dodatkowe przestoje i koszty. Dzięki systemowi SHC firmy Liftra, nie ma już potrzeby używania dużych żurawi. Jak mówi Thomas Lamberth Sandbjerg, kierownik działu komunikacji w firmie Liftra, „System można przewieźć w standardowym 40-stopowym kontenerze na jednej ciężarówce. SHC pierwszej generacji może wspiąć się na wysokość 145 metrów za pomocą systemu linowego. Może pracować przy prędkości wiatru do 18 m/s, w porównaniu do dotychczasowych 9-11 m/s, co oznacza mniejsze opóźnienia spowodowane silnymi wiatrami”. Zdawszy sobie sprawę, że system SHC może służyć także do wymiany dużych łopat turbin, firma Liftra opracowała lekkie jarzmo do łopat nazwane „Blade Skylark”. Może być ono podnoszone przez SHC ze szczytu turbiny. Jarzmo zaciska się na łopacie i obraca ją z pozycji pionowej do poziomej, opuszczając ją na ziemię.

Zmiany na wysokim poziomie

Sandbjerg tłumaczy: „Kluczowym osiągnięciem było opracowanie uniwersalnego, niezależnego od marki systemu, który został zatwierdzony do stosowania na wszystkich głównych rynkach turbin wiatrowych: w Kanadzie, Chinach, Europie, Indiach, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Weryfikacja ta obejmuje zarówno wybór standardów projektowych na każdym rynku, jak i ostateczny projekt żurawia zgodny z tymi standardami”. W USA, system SHC ma szansę stać się głównym narzędziem stosowanym do wymiany przekładni w turbinach. W Ameryce Północnej zakupiono około 10 SHC. Klienci obsługują żurawie niezależnie, a całkowita liczba wymian przekładni przeprowadzonych za pomocą nowego systemu zbliża się do 500. „SHC jest miniaturowym żurawiem, który może wykonywać tę samą pracę ze szczytu turbiny co duży, 100-metrowy żuraw zamontowany obok turbiny. Możliwość konserwacji turbin wiatrowych przy niższych kosztach całkowitych i znacznie mniejszym wpływie na środowisko umacnia pozycję energii wiatrowej jako konkurencyjnej alternatywy dla paliw kopalnych”, podsumowuje Sandbjerg. Jest to sytuacja korzystna zarówno dla firm, jak i dla całej planety.

Słowa kluczowe

Liftra Crane, żuraw, wiatr, turbina, żuraw samorozstawialny (SHC), energia, łopata, wysokość, konserwacja, koszt, gondola

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania