Skip to main content

Enhancing decision support and management services in extreme weather climate events

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększona świadomość sytuacyjna oznacza lepsze decyzje podejmowane w związku ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi

Obecnie zarządzanie sytuacjami wyjątkowym w przypadku poważnych zdarzeń pogodowych jest w dużej mierze zdecentralizowane, co powoduje, że odpowiedzialnością za przygotowanie się na wypadek klęsk i usuwanie ich skutków obarcza się lokalne społeczności. Innowacyjne narzędzia i technologie zarządzania kryzysowego powinny umożliwiać szybkie i skuteczne reagowanie, znacznie zmniejszając liczbę ofiar śmiertelnych i ograniczając utratę mienia.

Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo

Wszystko wskazuje na to, że intensywność, częstotliwość i koszty ekonomiczne ekstremalnych zdarzeń pogodowych rosną wraz z pogłębianiem się zmian klimatu na świecie. W związku z tym szacuje się, że w przyszłości powodzie, susze, fale upałów i pożary będą występować częściej, a ich skutki będą bardziej dotkliwe. W ramach finansowanego przez UE projektu beAWARE opracowano kompleksową platformę służącą do komunikacji i analizy, która ma wspierać decydentów, służby interwencyjne i obywateli. Platforma umożliwia wielojęzyczne analizy komunikatów werbalnych i pisemnych, generowanie raportów wielojęzycznych oraz komunikację w sytuacjach wyjątkowych wzbogaconą o multimedia.

Inteligentniejsze i szybsze informacje zwrotne i procesy decyzyjne na szczeblu lokalnym

Jak zaznacza zastępca koordynatora projektu dr Anastasios Karakostas: „W przypadku klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych czas jest największym wrogiem. Uzyskanie dokładnych informacji na temat zakresu, zasięgu i skutków klęski ma kluczowe znaczenie dla opracowania i koordynowania skutecznych działań w zakresie reagowania w przypadku katastrof i usuwania ich skutków. Głównym celem projektu beAWARE jest zapewnienie wsparcia na wszystkich etapach sytuacji kryzysowej”. Baza wiedzy beAWARE jest semantycznym fundamentem, który nie tylko zapewnia dostęp do schematu klasyfikacji i zasad dedukcji, ale również analizuje informacje i przekazuje wyniki. Informacje są uzyskiwane od lokalnych mieszkańców, służb interwencyjnych, a także z mediów społecznościowych, lokalnych prognoz pogody i czujników, jak np. kamery statyczne in situ do monitorowania poziomu wody, a nawet kamery dronów. Obywatele i służby interwencyjne komunikują się z platformą beAWARE za pośrednictwem aplikacji mobilnej beAWARE. Moduł monitorowania mediów społecznościowych wyszukuje i weryfikuje powiązane treści z serwisów społecznościowych, a następnie analizuje je, aby przeprowadzić czasoprzestrzenną selekcję istotnych postów. Inteligentne algorytmy analizują informacje zarówno wizualne, jak i dźwiękowe. Dr Karakostas tłumaczy: „Moduł analizy wizualnej może zdefiniować rodzaj sytuacji kryzysowej, wykryć odpowiednie obiekty (na przykład samochody na zalanym obszarze) i oszacować natężenie ruchu”. Moduł automatycznego rozpoznawania mowy dokonuje transkrypcji wiadomości audio odbieranych za pośrednictwem aplikacji mobilnej beAWARE lub połączeń telefonicznych w czterech językach (angielskim, greckim, włoskim i hiszpańskim). „Publiczny punkt przyjmowania zgłoszeń o wypadkach (PSAP) to centralny system dowodzenia i kontroli platformy beAWARE”, dodaje dr Karakostas. „Gromadzi informacje od obywateli, służb interwencyjnych i z mediów społecznościowych, przetwarza je za pomocą mechanizmów automatycznego wnioskowania i usług analitycznych oraz generuje automatyczne raporty o incydentach lub wzbogaca raporty z badań terenowych o informacje pochodzące z multimediów, mediów społecznościowych i analiz danych z czujników”. Platforma beAWARE została zweryfikowana na podstawie dwóch działań pilotażowych w terenie – symulacji fali upałów w Grecji oraz symulacji powodzi we włoskim regionie Alp Wschodnich. Podczas badań w warunkach powodzi burmistrz, jako podmiot podejmujący decyzje, był wspierany przez różnych urzędników gminnych i regionalnych, którzy pełnili funkcje koordynacyjne i działali w roli służb interwencyjnych.

Promowanie platformy i jej użyteczności dla dobra ogółu

Oprócz publikacji i udziału w licznych konferencjach partnerzy projektu beAWARE zorganizowali również pierwszą (2018) i drugą (2019) edycję międzynarodowych warsztatów na temat inteligentnych technologii zarządzania kryzysowego w przypadku zjawisk klimatycznych (ICMT) w ramach Międzynarodowej konferencji dotyczącej systemów informacyjnych w zakresie reagowania na katastrofy i zarządzania kryzysowego (ISCRAM). Szersze wdrożenie platformy beAWARE na szczeblu lokalnym powinno umożliwić lokalnym społecznościom przejęcie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. Przywódcy społeczności, służby interwencyjne i obywatele będą w stanie szybciej i skuteczniej reagować na coraz trudniejsze warunki pogodowe, ratując życie i dobytek innych ludzi.

Słowa kluczowe

beAWARE, katastrofa, klęska żywiołowa, kryzys, służby interwencyjne, obywatele, media społecznościowe, sytuacja nadzwyczajna, zarządzanie kryzysowe, ekstremalna pogoda, fala upałów, szczebel lokalny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania