European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Od lasu do pokarmu dla ryb: jak przekształcić odpady leśne w paszę dla zwierząt

Badacze i branżowi eksperci przeprowadzili badania, w ramach których podawali rybom białko pozyskane z drewna. Technologia ta pomoże zadbać o rozwój akwakultury.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Stałe zapotrzebowanie na żywność bogatą w białko i składniki odżywcze sprawiło, że rybołówstwo i akwakultura stały się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa przewiduje, że w kolejnej dekadzie wzrost ludzkiej populacji skutkować będzie zwiększeniem spożycia ryb o około 1,2 % rocznie. Przewiduje się, że hodowla ryb i wytwórstwo produktów pochodzenia rybnego do 2030 roku wyniesie ponad 200 milionów ton. Jednakże proces produkcji składników pokarmu dla ryb, obejmującego mączkę rybną i alternatywne białka roślinne, takie jak soja, ma duży wpływ na zużycie gruntów i wody oraz na emisję gazów cieplarnianych. Przyczynia się on do zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej. Z uwagi na tego rodzaju wyzwania i rosnące obawy o bezpieczeństwo żywnościowe coraz atrakcyjniejszą opcją staje się wykorzystanie w paszy zwierzęcej, w tym w pokarmie dla ryb, zrównoważonych źródeł białka. Przy wsparciu sfinansowanego przez Unię Europejską projektu SYLFEED badacze i partnerzy przemysłowi ukończyli badania naukowe wykazujące skuteczność SylPro jako alternatywnego źródła białka do wykorzystania w paszy do akwakultury.

Od drewna do paszy

W komunikacie prasowym dr Ricardo Ekmay, wiceprezes ds. odżywiania w firmie Arbiom, będącej koordynatorem projektu, stwierdza: „Wyniki tych badań są niezwykle ważnym i obiecującym etapem weryfikacji skuteczności SylPro. Prowadzimy dalsze prace mające na celu zwiększenie zakresu działania platformy Wood to Food (Od drewna do paszy) firmy Arbiom oraz wprowadzenie na rynek naszego pierwszego produktu komercyjnego”. W tym samym komunikacie prasowym opisano cechy tego produktu: „SylPro to drożdżowe białko jednokomórkowe wytwarzane z wykorzystaniem substancji pochodzących z drewna poddawanych procesowi fermentacji i ostatecznego przetwarzania w celu uzyskania odpowiednich właściwości produktu będącego realnym zamiennikiem mączki rybnej lub koncentratów białka roślinnego”. W komunikacie prasowym czytamy również, że wstępne testy oceniające zastosowanie materiału SylPro wykazały, iż „sprawdza się on dobrze w szeregu warunków ekstruzji przy różnych poziomach inkluzji paszy ekstrudowanej”. W innym badaniu oceniono właściwości odżywcze SylPro podawanego hybrydzie morona prążkowanego; wykorzystano karmę zawierającą wysokobiałkowy składnik w różnym stopniu inkluzji. „Przez 60 dni oceniano przyrost (masę ciała), skład ciała, strawność substancji odżywczych oraz ogólny stan zdrowia przewodu pokarmowego. Wyniki badania nie wykazały różnicy w śmiertelności czy ilości spożywanego pokarmu przy stosowaniu różnych diet”. Ogólnie rzecz biorąc w badaniu wykazano, że SylPro można stosować jako alternatywę dla mączki rybnej czy białka pochodzenia roślinnego w żywieniu hybryd morona prążkowanego w celu zapewnienia ilości składników odżywczych równoważnej co w przypadku konwencjonalnych źródeł białka dla maksymalnie 20 % poziomów inkluzji. Partnerzy projektu mają nadzieję, że pasza o dużej zawartości białka „zostanie zatwierdzona do żywienia łososia, tilapii, pstrąga tęczowego, hybrydy morona prężkowanego, prosiąt karmionych mlekiem matki lub odstawianych od mleka oraz zwierząt będących towarzyszami człowieka”, jak opisano w arkuszu informacyjnym. Kluczowym celem realizowanego obecnie projektu SYLFEED (From forest to feed: enable the wood industry to bridge the protein gap) jest zwiększenie europejskiej samowystarczalności w zakresie wytwarzania białka. Jak podano na stronie internetowej projektu, Europa importuje 70 % białka wymaganego do produkcji paszy dla zwierząt. „Liczba ta utrzymywała się na stałym poziomie przez ostatnie 40 lat. Oznacza ona stały i ciągły deficyt białka w Europie”. Partnerzy projektu SYLFEED mają nadzieję, że po etapie pilotażowym będzie się on rozwijał i potwierdzi skuteczność procesu biorafinacji służącego przekształceniu lignocelulozy (niebędącej żywnością biomasy uzyskiwanej z drewna) w białko jednokomórkowe odpowiednie do produkcji karmy dla ryb. Więcej informacji: strona internetowa projektu SYLFEED

Kraje

Francja

Powiązane artykuły