Skip to main content

PODIUM™ - A home device and cloud-based software and algorithm for diabetic foot ulcer monitoring

Article Category

Article available in the folowing languages:

Domowe urządzenie służące do monitorowania owrzodzeń stopy cukrzycowej

W Europie na cukrzycę choruje 60 milionów osób dorosłych. Występujące przy cukrzycy choroby współistniejące, takie jak owrzodzenia stopy cukrzycowej, mogą skutkować amputacjami, jeśli się ich nie leczy. Potrzebne są więc nowatorskie narzędzia do szybkiego diagnozowania.

Społeczeństwo
Zdrowie

Pacjenci z cukrzycą często cierpią na neuropatię, przez co tracą czucie w stopach. Oprócz złego krążenia i pogorszonego działania układu odpornościowego może to skutkować owrzodzeniem stopy cukrzycowej. Zebrane dowody wskazują, że w ciągu życia ryzyko wystąpienia owrzodzenia stopy cukrzycowej wynosi 12–25 %, jednak można tego uniknąć dzięki szybkiemu wykryciu reakcji zapalnych zachodzących w obszarze stopy.

Urządzenie mierzące temperaturę stopy będącą oznaką stanu zapalnego

W tym kontekście sfinansowany przez UE projekt PODIUM opracował urządzenie mogące wykrywać nadwyżkowe ciepło, które ludzki organizm wytwarza przy reakcji zapalnej. Taka reakcja często rozpoczyna się jeszcze zanim uszkodzenie tkanki stanie się nieodwracalne. „Naszym celem było wykrycie stanu zapalnego stopy z dużym wyprzedzeniem, jeszcze przed pojawieniem się owrzodzeń”, wyjaśnia koordynator projektu, dr Peter Plassmann. Wcześniejsze prace kliniczne prowadzone przez spółkę Thermetrix Ltd wykazały, że możliwe jest wykorzystanie kamery termalnej (na podczerwień) w celu uzyskania wzorców temperatury i powiązania ich z problemami zdrowotnymi. Wraz z pracami prowadzonymi przez inne grupy informacje te doprowadziły do opracowania urządzenia PODIUM. Urządzenie to wykorzystuje warstwę płynnych kryształów termochromowych podobnych do tych, które stosuje się w termometrach na czoło zmieniających kolor wraz ze zmianą temperatury. Wystarczy postawić stopy na urządzeniu, a warstwa kryształów zaprezentuje różnokolorową mapę temperaturową stóp. Kamera w urządzeniu rejestruje takie mapy kolorów, zaś wbudowane oprogramowanie analizuje je pod kątem objawów problemów, takich jak asymetria pomiędzy lewą a prawą stopą, plamy bardzo wysokiej temperatury czy nagłe zmiany w stosunku do poprzedniego obrazu. W trakcie projektu partnerzy przetestowali techniczną sprawność urządzenia PODIUM pod względem dokładności i precyzji. Ogólnie rzecz biorąc, wykazało ono lepsze parametry niż dość drogie kamery na podczerwień, których dokładność wynosi zaledwie +/- 2 stopnie Celsjusza. Obecnie partnerzy pracują nad złożeniem wniosku o grant w ramach programu „Akcelerator” EIC, aby jeszcze bardziej poprawić sprawność urządzenia.

Prognozy na przyszłość

Według Plassmanna „postępy w pracach nad projektem były szybsze, niż przewidywano. Moglibyśmy wykorzystać wyniki tych prac, aby szybko wyprodukować urządzenie gotowe do wprowadzenia na rynek”. Pierwsze urządzenie PODIUM zarejestrowano jako wyrób medyczny klasy I. Dzięki szybkiemu obrazowaniu temperatury wyrób ten zapewnia 10 razy większą wrażliwość i niezawodność niż dowolne rozwiązanie konkurencyjne. Co ważne, urządzenie umożliwia pacjentom z cukrzycą dokonywanie codziennych pomiarów we własnym domu. Dzięki wbudowanej funkcji telemedycznej lekarz otrzymuje stosowne informacje i podejmuje decyzje na podstawie sprawdzonych danych. Z perspektywy lekarzy, takich jak podolodzy, wyrób PODIUM to ważne narzędzie służące do monitorowania stanu zdrowia pacjentów, a tym samym poprawiania jakości opieki zdrowotnej i jakości życia. Jako że ponad dziewięciu milionom Europejczyków grozi pojawienie się owrzodzeń stopy cukrzycowej na pewnym etapie ich życia, a znaczna większość osób po amputacji umrze w ciągu pięciu lat, można spodziewać się, że wyrób PODIUM wywrze duży wpływ społeczno-ekonomiczny. Thermetrix Ltd planuje początkowo wprowadzić urządzenie do prywatnych klinik podologicznych. Jeśli dostępne będą dodatkowe fundusze, spółka skontaktuje się z innymi instytucjami zapewniającymi opiekę zdrowotną. „Wykorzystanie urządzenia u zaledwie 5 % chorych na cukrzycę, u których występuje ryzyko owrzodzeń stopy cukrzycowej, skutkować będzie znaczącym ograniczeniem liczby amputacji kończyn dolnych i związanych z tym wydatków na opiekę zdrowotną”, podsumowuje Plassmann.

Słowa kluczowe

PODIUM, urządzenie, owrzodzenia stopy cukrzycowej, temperatura, cukrzyca, stan zapalny, amputacja, podologia, telemedycyna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania