European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

THALEA II - Telemonitoring and Telemedicine for Hospitals Assisted by ICT for Life saving co-morbid patients in Europe As part of a Patient personalised care program of the EU

Article Category

Article available in the following languages:

Przygotowywanie innowacyjnego systemu telemedycyny do wprowadzenia na rynek poprzez procedurę PPI

Pandemia COVID-19 zwiększyła zapotrzebowanie na usługi telemedycyny, szczególnie biorąc pod uwagę przeciążone oddziały intensywnej opieki medycznej. Dzięki finansowanemu przez UE projektowi THALEA II możliwe jest wdrożenie w szpitalach innowacyjnych systemów telemedycyny w ramach procesu zwanego publicznymi zamówieniami na innowacyjne rozwiązania.

Zdrowie icon Zdrowie

Fakt, że europejskie społeczeństwa starzeją się, rodzi pilną potrzebę znalezienia nowych, lepszych rozwiązań, które pozwolą zapewnić wysokiej jakości usługi opieki zdrowotnej, a przy tym zmniejszyć zużycie zasobów. Pandemia koronawirusa z jednej strony uświadomiła wszystkim, że problem ten wymaga pilnego rozwiązania, ale z drugiej strony wskazała też możliwe wyjście z sytuacji: telemedycynę. Mimo że wymóg dystansowania społecznego spowodował częstsze korzystanie z telemedycyny, nie jest to nowa koncepcja wprowadzona tylko na potrzeby walki z pandemią. W rzeczywistości uczeni skupieni wokół finansowanych przez UE projektów THALEA i THALEA II (Telemonitoring and Telemedicine for Hospitals Assisted by ICT for Life saving co-morbid patients in Europe as part of a Patient personalised care program of the EU) już od wielu lat pracują nad stworzeniem skutecznych systemów telemedycyny. „Celem obu projektów jest opracowanie niezależnego od producenta, interoperacyjnego oprogramowania do telemedycyny na oddziałach intensywnej opieki medycznej”, wyjaśnia Gernot Marx, koordynator projektu THALEA II. „Takie rozwiązania umożliwią oddziałom OIOM szybsze wykrywanie powikłań, co z kolei będzie skutkować lepszą jakością intensywnej opieki nad pacjentami oraz – co najważniejsze – ratowaniem życia większej liczby osób”. Zespół projektu THALEA II pracuje nad wprowadzeniem tych systemów telemedycyny na rynek z wykorzystaniem publicznych zamówień na innowacyjne rozwiązania (PPI). Jak wyjaśnia Marx, PPI to proces, w którym podmioty z sektora publicznego wykorzystują swoją siłę nabywczą do działania w roli wczesnych użytkowników innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach przedkomercyjnych zamówień publicznych (PCP), na czym koncentrują się badania w projekcie THALEA. „PPI skracają ścieżkę komercjalizacji, umożliwiając wczesnym użytkownikom wdrożenie innowacji i dając nabywcom z sektora publicznego możliwość skutecznego reagowania na zapotrzebowanie na innowacyjne produkty”, dodaje Marx.

Innowacyjny system telemedycyny

W trakcie projektu badacze opracowali technologię telemedycyny mającą na celu wspieranie specjalistów z OIOM-u w ich codziennych działaniach. „Technologia ta służy jako pośrednik pomiędzy specjalistami na OIOM-ie a specjalistami z centrum telemedycyny”, tłumaczy Marx. „Udostępniając dane pacjentów i parametry poprzez system THALEA, zespół może szybciej rozpoznawać sytuacje krytyczne i skuteczniej dopasowywać leczenie”. Innowacyjny system THALEA został przygotowany do wprowadzenia na rynek w ramach projektu THALEA II. Po pomyślnym uzyskaniu certyfikatu dla systemu THALEA badacze z projektu THALEA II zajęli się pozyskaniem nabywców. „Nabywcy ci zakupią wysoce innowacyjne oprogramowanie telemedyczne, co stanowi ogromny sukces zarówno dla projektu, jak i dla Komisji Europejskiej”, stwierdza Marx.

Odpowiedź na kryzys związany z COVID-19

Jedną z najnowszych inicjatyw projektu jest publikacja zaproszenia do składania ofert, które zaowocowało niezwykle ważną transakcją zakupu produktu przez Szpital Uniwersytecki w Aachen (Niemcy). Obecnie system działa już w 18 szpitalach na terenie Austrii i Niemiec, gdzie wykorzystywany jest do wsparcia leczenia pacjentów z COVID-19 przebywających na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Mając świadomość potrzeb związanych z trwającą pandemią, specjaliści w dziedzinie medycyny i informatyki pracują teraz na pełnych obrotach, korzystając ze wszystkich niezbędnych zasobów, aby wdrożyć systemy THALEA nie tylko w Austrii i Niemczech, ale również w innych krajach Europy. „Pandemia spowodowała, że prace te stały się sprawą niecierpiącą zwłoki, ponieważ nasz system telemedycyny jest dobrze przygotowany do świadczenia w sposób skuteczny specjalistycznych usług opieki medycznej i terapii na rzecz bardzo wielu OIOM-ów”, podkreśla Marx. „Z satysfakcją mogę powiedzieć, że udało nam się zaspokoić pilne potrzeby oddziałów intensywnej opieki medycznej, dostarczając im skuteczne i dostosowane do ich potrzeb rozwiązanie zapewniające najwyższej jakości opiekę nad pacjentami”.

Słowa kluczowe

THALEA II, THALEA, telemedycyna, publiczne zamówienia na innowacyjne rozwiązania, PPI, oddziały intensywnej opieki medycznej, OIOM, opieka zdrowotna, przedkomercyjne zamówienia publiczne, PCP, intensywna opieka medyczna, COVID-19, pandemia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania