CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Roboty wsparciem w środowiskach miejskich

Zawody robotów stanowiły okazję do pokazania, w jaki sposób urządzenia mogą świadczyć usługi mieszkańcom inteligentnych miast.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Zbieranie zamówień i podawanie kawy? Reagowanie w nagłych wypadkach i dostarczanie apteczki pierwszej pomocy? To tylko część z zadań, które roboty z powodzeniem wykonywały w centrum handlowym w Milton Keynes w Zjednoczonym Królestwie podczas wydarzenia Smart Cities Robotics Challenge organizowanego przez Europejską Ligę Robotyki – European Robotics League (ERL) w ramach finansowanego z funduszy Unii Europejskiej projektu SciRoc. W zawodach zmierzyło się ze sobą 10 europejskich drużyn, rywalizując w 5 scenariuszach, obejmujących sytuacje, w których roboty miały możliwość pomagania ludziom. Wykonywały one różne zadania, takie jak podawanie kawy, pomoc w robieniu zakupów w sklepie i udzielanie pomocy medycznej. Zawody opierały się na serii scenariuszy, w ramach których testowano zdolności robotów, wykorzystując kryteria porównawcze określone dla konkretnego kontekstu operacyjnego. „Oznacza to, że w danym scenariuszu badana funkcja wymaga integracji z pozostałymi elementami systemu, ale jednocześnie pozwala na uproszczenie ich opracowania (np. z wykorzystaniem gotowych rozwiązań)”, czytamy na stronie projektu. „Pomimo tego, że docelowo skupiamy się jest jednej funkcji (lub, w wyjątkowych przypadkach, na dwóch), ukończenie scenariusza może wymagać połączenia funkcji głównej oraz funkcji dodatkowych”. Metoda analizy porównawczej wykorzystywana przez ERL opiera się na: „dwóch osobnych, ale powiązanych ze sobą rodzajach kryteriów, dotyczących funkcjonalności (FBM) oraz zadań (TBM)”, jak podano w komunikacie prasowym opublikowanym na platformie „Robohub”. „W ramach kryteriów dotyczących funkcjonalności oceniane są możliwości robota pod kątem określonych funkcji, takich jak nawigacja, percepcja przedmiotów, obsługa itd. Kryteria dotyczące zadań natomiast biorą pod uwagę skuteczność robota podczas wykonywania złożonych zadań, wymagających wykorzystania różnych funkcji”.

Scenariusze i zadania

Scenariusze podzielono na trzy kategorie: interakcji z człowiekiem i mobilności, która skupia się na umiejętnościach komunikacji werbalnej i nawigacji; obsługi, w ramach której roboty muszą wykonać zadania takie jak posługiwanie się przedmiotami; i sytuacji awaryjnych, w której małe roboty latające samodzielnie wykonują zadania. Na pięć scenariuszy będących częścią ERL Smart Cities Robotics Challenge składały się: podawanie zamówionej kawy, wzywanie windy, pomoc w robieniu zakupów i ich pakowaniu, otwieranie drzwi i szybkie podanie tabletek w nagłych wypadkach. W tym samym komunikacie prasowym prof. Daniele Nardi z Uniwersytetu Rzymskiego „La Sapienza” podaje: „Zawody robotów skupione na inteligentnych miastach wybiegają znacząco w przyszłość, ponieważ to między innymi w nich roboty pojawią się w pierwszej kolejności”. Dzięki aktualnie realizowanemu projektowi SciRoc (European Robotics League plus Smart Cities Robot Competitions), firmy i naukowcy mają okazję przedstawić szerszej publiczności swoje systemy i technologie z zakresu robotyki, prezentując ich możliwości w realistycznych sytuacjach. W ramach projektu organizowane są wydarzenia ERL, podczas których roboty rywalizują w obrębie różnych obszarów zastosowań. Znajdują się wśród nich roboty ERL Consumer Service Robots, mogące pracować w domach użytkowników, ERL Professional Service Robots, świadczące profesjonalne usługi poza domem i ERL Emergency Service Robots, potrafiące poruszać się na lądzie, w wodzie lub w powietrzu. Możliwości robotów w tych kategoriach są prezentowane w ramach czwartego wyzwania SciRoc, ERL Smart Cities Robotics Challenge, którego celem jest pokazanie, że roboty mogą stać się częścią miast przyszłości. Europejska Liga Robotyki, która powstała w 2016 roku, stanowi wspólne ramy dla finansowanych przez UE zawodów robotów. Wydarzenie organizowane jest teraz przez projekt SciRoc i opiera się na sukcesie projektów RoCKIn, EURATHLON, EuRoC i RockEU2. Więcej informacji: strona projektu SciRoc

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły