Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-12

Article available in the following languages:

Robot MARIO pomaga samotnym osobom cierpiącym na demencję

Dzięki projektowi wspieranemu przez UE roboty poprawią jakość życia osób cierpiących na demencję i wesprą ich opiekunów.

Zdrowie icon Zdrowie

Demencja jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności i utraty samodzielności wśród osób starszych na całym świecie – cierpi na nią około 50 milionów osób, a co roku odnotowuje się prawie 10 milionów nowych przypadków, jak czytamy w prospekcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Choroba Alzheimera jest najczęstszą formą demencji, odpowiadającą za około 60–80% jej przypadków. Demencja ma skutki fizyczne, psychologiczne, społeczne i ekonomiczne dla osób na nią cierpiących, ich rodzin i opiekunów, a także dla społeczeństwa. Może prowadzić do samotności i izolacji. Aby rozwiązać te problemy, badacze z finansowanego przez UE projektu MARIO prowadzili pilotażowe testy robota towarzyszącego „MARIO Kompaï” w trzech ośrodkach w Irlandii, Włoszech i Zjednoczonym Królestwie przez okres ponad 12 miesięcy. Ich testy wykazały, że takie roboty mogą mieć pozytywny wpływ na osoby starsze cierpiące na demencję. Koordynatorka projektu MARIO prof. Dympna Casey ze Szkoły Pielęgniarstwa i Położnictwa, cytowana w komunikacie prasowym Uniwersytetu w Galway, który prowadził badania, powiedziała: „Towarzystwo człowieka jest najlepszym sposobem na wspieranie zdrowia społecznego, ale realia są takie, że nasze systemy opieki społecznej nie dysponują zasobami pozwalającymi świadczyć tego rodzaju usługę. Dlatego stworzyliśmy MARIO, aby mógł towarzyszyć ludziom cierpiącym na demencję”. Konstrukcja uwzględniająca potrzeby użytkowników Robot towarzyszący został opracowany przez konsorcjum ekspertów z sektora opieki zdrowotnej, branży robotyki oraz grup zajmujących się demencją. Kluczową cechą robota jest jego konstrukcja dostosowana do potrzeb użytkownika, opracowana z uwzględnieniem opinii osób cierpiących na demencję, zebranych podczas prób pilotażowych. Rozpoczęty w lutym 2015 r. trzyletni projekt MARIO połączył wiedzę z zakresu robotyki, analizy danych semantycznych, sztucznej inteligencji, rozpoznawania mowy i interaktywnych ekranów dotykowych, a także wiedzę z dziedziny opieki zdrowotnej i pielęgniarstwa. Podczas zakończonych na początku tego roku badań pilotażowych robot wchodził w interakcję z osobami starszymi cierpiącymi na demencję i ich opiekunami. Umożliwił on osobom cierpiącym na demencję dostęp do gazet, słuchanie ulubionych piosenek, przypominanie o nadchodzących wydarzeniach oraz nawiązywanie kontaktu z przyjaciółmi i rodziną. Dostrzeżony przez UE W związku ze starzeniem się społeczeństwa i wciąż niejasną skutecznością strategii profilaktycznych, według WHO liczba osób cierpiących na demencję osiągnie według prognoz 82 mln w 2030 r. i 152 mln w 2050 r. Dlatego też rozwiązania takie jak MARIO mają zasadnicze znaczenie dla poprawy jakości życia osób cierpiących na demencję. Projekt MARIO (Managing active and healthy aging with use of caring service robots) powstał z myślą o stworzeniu interaktywnej i skalowalnej platformy robotyki usługowej ukierunkowanej na zdrowe starzenie się. Oprócz zaspokajania potrzeb osób cierpiących na demencję i ich opiekunów inicjatywa koncentrowała się na wspieraniu opiekunów i lekarzy za pomocą kompleksowych badań geriatrycznych. Sukces projektu MARIO został wyróżniony w niedawnym badaniu Komisji Europejskiej, w którym przeanalizowano wpływ na społeczeństwo finansowanych przez UE badań i innowacji w dziedzinie technologii na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Według badania był jednym z 25 najbardziej wpływowych projektów w Europie w ciągu ostatnich 11 lat. Więcej informacji: Strona internetowa projektu: projekt MARIO

Kraje

Irlandia

Powiązane artykuły