European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Fly with Big Data

Article Category

Article available in the following languages:

Demokratyzacja dużych zbiorów danych

Rewolucja opierająca się na analizie dużych zbiorów danych, której jesteśmy obecnie świadkami, pozwala przedsiębiorstwom na zdobywanie nowych informacji na temat swoich klientów. Jednak prowadzenie takich analiz bez posiadania umiejętności z zakresu nauki o danych jest niezwykle trudnym zadaniem. Dzięki rozwiązaniu MyKite analiza dużych zbiorów danych stanie się dostępna dla wszystkich.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Duże zbiory danych stały się obecnie czymś więcej niż tylko chwytliwym sloganem – coraz częściej stają się siłą napędową współczesnego biznesu. Dane na temat istniejących oraz potencjalnych klientów oferują firmom możliwość uzyskania wyjątkowych informacji, które mogą przełożyć się na lepsze wyniki oraz poprawę doświadczeń konsumentów. Braki w zakresie zaawansowanych, a także podstawowych zagadnień związanych z nauką o danych sprawiają jednak, że olbrzymie zbiory danych nie mogą zostać wykorzystane i stanowią tylko i wyłącznie zbiór pól i komórek arkusza kalkulacyjnego, co prowadzi do tego, że wiele małych firm nie wykorzystuje zdobyczy rewolucji opartej na dużych zbiorach danych. W ramach finansowanego przez program „Horyzont 2020” projektu MyKite powstała platforma programowa o tej samej nazwie, której celem jest wypełnienie tej luki w wiedzy. Rozwiązanie MyKite wykorzystuje informacje z blogów, stron internetowych, mediów społecznościowych, grup dyskusyjnych oraz wiadomości, a następnie przekształca je w informacje narracyjne i przedstawia je w przystępnej formie, zrozumiałej nawet dla osób niebędących specjalistami w zakresie analizy danych. Zgromadzone dane są wykorzystywane do tworzenia filmów oraz tekstów publikowanych na przyjaznym dla użytkowników panelu na stronie internetowej, prezentującym wyniki analiz w formie historii. „Rozwiązanie MyKite zostało zrealizowane ze względu na dążenia przedsiębiorstwa do demokratyzacji dużych zbiorów danych”, wyjaśnia Paolo Errico, dyrektor generalny firmy Maxfone oraz koordynator projektu MyKite.

W poszukiwaniu historii

Rozwiązanie MyKite zostało opracowane z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach działających w dowolnym sektorze, pozbawionych wewnętrznych specjalistów zajmujących się analizą danych. Nowe rozwiązanie może przynieść korzyści zarówno stowarzyszeniom przemysłowym i handlowym, jak i firmom konsultingowym, osobom pracującym w wolnych zawodach oraz wszystkim innym, którzy są świadomi potencjału wynikającego z analizy dużych zbiorów danych. „Rozwiązanie MyKite może zostać na przykład wykorzystane przez średniej wielkości producenta win, który będzie w stanie dzięki temu lepiej zrozumieć swoją pozycję na rynku oraz sposób postrzegania firmy przez konsumentów, a także zbadać świadomość marki i jej reputację”, wyjaśnia Errico. „Dzięki uzyskanym informacjom taki producent może lepiej zrozumieć, jakie trendy wpływają na sektor wina w kraju oraz na świecie, aby na tej podstawie ustalić kierunek, w którym zmierzają rynki, co przełoży się bezpośrednio na kształtowanie strategii biznesowych, sprzedażowych i marketingowych firmy”. Użytkownicy otrzymują dostęp do platformy, która pozwala im zapoznać się z dogłębną analizą przedsiębiorstwa, która opiera się na wszystkich dostępnych informacjach – od wiadomości aż po dane rynkowe. Rozwiązanie MyKite oferuje również innowacyjną funkcję rekomendacji, która podkreśla nietypowe lub niedostrzegalne powiązania pomiędzy pewnymi tematami oraz sektorami rynku. Takie rozwiązanie zwiększa wartość przekazywanych informacji, pozwalając na wykorzystywanie nowych możliwości biznesowych dzięki możliwości dostrzegania powiązań pomiędzy niepowiązanymi na pierwszy rzut oka tematami, a także dostarczaniu informacji na temat tych powiązań. Na stronie rozwiązania wszystkie zebrane informacje i dane są przedstawiane w formie strumienia trendów rynkowych oraz przystępnych materiałów filmowych. Użytkownicy oprogramowania MyKite mają dostęp do stale aktualizowanej analizy w dowolnym momencie. „Unikalną cechą oferty rozwiązania MyKite jest dostępność danych, zarówno pod względem finansowym, jak i z punktu widzenia możliwości ich wykorzystania”, twierdzi Errico.

Promowanie rozwiązania

Pomimo tego, że niektóre firmy z sektora MŚP doceniają korzyści płynące z analizy dużych zbiorów danych, wśród przedstawicieli wielu branż nadal brakuje informacji oraz wiedzy związanej z tym zagadnieniem. Promowanie możliwości wynikających z analizy dużych zbiorów danych oraz przystępnych wizualizacji danych możliwych dzięki zastosowaniu rozwiązania MyKite stanowią obecnie strategiczne cele zespołu. „Rozwiązanie MyKite jest stale ulepszane. Planujemy także zgłoszenie naszego oprogramowania do programu »Akcelerator« EIC realizowanego w ramach inicjatywy »Horyzont 2020«, co pozwoli nam na intensyfikację naszych działań w tym zakresie. W tym względzie planujemy powiększenie naszego zespołu poprzez zatrudnienie wysokiej klasy informatyków, analityków danych, grafików oraz specjalistów zajmujących się sprzedażą, aby wprowadzić przełomowe rozwiązanie MyKite na rynek analityki biznesowej opartej na dużych zbiorach danych”, twierdzi Errico.

Słowa kluczowe

MyKite, duże zbiory danych, rewolucja, historia, media społecznościowe, pulpit, dostęp

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania