European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Gospodarka o obiegu zamkniętym łączy się z internetem rzeczy

Korzystający z dofinansowania UE zespół obejmujący partnerów przemysłowych i akademickie instytucje badawcze analizuje możliwości opracowania systemu gospodarki o obiegu zamkniętym wspomaganej internetem rzeczy (IoT).

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym jest coraz częściej postrzegana jako klucz do nowego modelu zrównoważonego rozwoju, co prowadzi do wzmożenia wysiłków mających na celu wdrożenie takiego systemu. W przeciwieństwie do tradycyjnej gospodarki liniowej opartej na schemacie wykorzystaj-wytwórz-zutylizuj, zakładającym zużycie zasobów, gospodarka o obiegu zamkniętym promuje naprawianie, trwałość i możliwość poddania recyklingowi. W praktyce gospodarka o obiegu zamkniętym ma na celu ograniczenie odpadów poprzez ponowne wykorzystanie, naprawę, modernizację i recykling istniejących materiałów oraz produktów, koncentrując się przy tym na wytrzymałych konstrukcjach. Za kluczowy element tego systemu uznaje się internet rzeczy, który oferuje nowe możliwości w różnych sektorach, takich jak produkcja, energia i media, infrastruktura, logistyka, gospodarowanie odpadami, rolnictwo oraz rybołówstwo. Rozwój systemu ułatwiającego interakcje pomiędzy IoT a tego rodzaju gospodarką pomoże zrealizować wizję UE polegającą na utworzeniu innowacyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym, w ramach której w zrównoważony sposób zarządza się zasobami naturalnymi, nie wytwarzając odpadów przy jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej. Finansowany przez UE projekt CE-IOT poczynił już znaczne postępy w zakresie realizacji tej wizji. Instytucje akademickie i badawcze nawiązały współpracę z firmami z Belgii, Cypru i Polski. Zaoferowały też możliwość wymiany studentom ze szkoły biznesowej Uniwersytetu w Cambridge (Cambridge Judge Business School). Jak podano w informacji prasowej opublikowanej przez Cambridge Judge Business School, 40 studentów oddelegowano do 3 partnerów przemysłowych biorących udział w projekcie CE-IOT. Przewiduje się, że w kolejnych 24 miesiącach realizacji projektu przystąpią do niego kolejni studenci. W tej samej informacji prasowej dr Khaled Soufani, dyrektor Centrum ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w tejże szkole biznesowej, opowiada: „Projekt łączy zasady gospodarki o obiegu zamkniętym z rzeczywistymi problemami, z jakimi firmy zmagają się każdego dnia. Nasi studenci przekazali już użyteczne i efektywne kosztowo zalecenia takim organizacjom partnerskim”. Partnerzy przemysłowi projektu CE-IOT wymienieni w informacji pasowej to firmy Cablenet Communication Systems (Cypr), Deloitte (Bruksela) oraz BlueSoft (Polska). Zalecenia studentów dla firmy Cablenet obejmowały „oferowanie klientom aplikacji, którą można uruchomić na sprzęcie, który klienci już posiadają; korzystanie z wbudowanych urządzeń monitorujących w celu umożliwienia technikom zdalnego znajdowania przerw w światłowodzie, a także zamontowanie paneli słonecznych na wzmacniaczach Cablenet w celu wytwarzania energii magazynowanej w akumulatorach”. Dalej czytamy: „W przypadku firmy Deloitte studenci ze szkoły Cambridge Judge byli w stanie zastosować wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobyte przy licznych projektach, od obiegu zamkniętego w sektorze mediów po alternatywne źródła finansowania w sektorze budownictwa przemysłowego. Studenci często zajmowali się rozwiązywaniem problemów związanych z zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa w tych sektorach”. Trwający projekt CE-IOT (A Framework for Pairing Circular Economy and IoT: IoT as an enabler of the Circular Economy circularity-by-design as an enabler for IoT (CE-IoT)) został zapoczątkowany w celu przeanalizowania nowych sposobów interakcji pomiędzy gospodarką o obiegu zamkniętym a internetem rzeczy. Interakcje te „mogą diametralnie zmienić charakter produktów, usług, modeli biznesowych i ekosystemów”, jak podano na stronie internetowej projektu. „Twórcy projektu CE-IoT przeprowadzą złożoną ocenę systemu CE-IoT obejmującą aspekty biznesowe, techniczne i prawne, posiłkując się dwoma prototypami z dziedziny telekomunikacji i usług w chmurze. Dodatkowo stworzą oni warunki dla wprowadzenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez sprawną integrację z technologią IoT, a także dla poszerzenia zakresu zastosowań systemu CE-IoT”. Więcej informacji: strona projektu CE-IOT

Kraje

Francja

Powiązane artykuły