CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Przyspieszenie transformacji gospodarczej w Azji Południowo-Wschodniej

Współfinansowani ze środków UE naukowcy i ich partnerzy w Kambodży, Laosie oraz Wietnamie badają mechanizmy, zachęty regulacyjne i wyzwania związane z rozwojem opartym na wiedzy.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Od lat 90. XX wieku Kambodża, Laos i Wietnam, trzy sąsiadujące ze sobą kraje Azji Południowo-Wschodniej, odnotowują szybki wzrost gospodarczy i spadek ubóstwa. Od kilku lat realna stopa wzrostu produktu krajowego brutto tych państw utrzymuje się na poziomie około 7 %, co stanowi jeden z najwyższych wskaźników na świecie. Opublikowana w październiku 2019 roku przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy światowa prognoza gospodarcza przewiduje na ten rok wzrost realnego PKB Wietnamu, Kambodży i Laosu odpowiednio o 6,5 %, 7 % i 6,4 %. Jednak przejście tych krajów z gospodarki sterowanej centralnie na mechanizm gospodarki rynkowej stwarza szereg wyzwań związanych z otoczeniem gospodarczym i regulacyjnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej projekt IKID nie tylko podejmuje próbę rozwiązania tych problemów, ale ma również na celu określenie możliwości, jakie daje transformacja tych trzech krajów. „Okres przejściowy zapewnia wyjątkowy impuls do rozwoju regulacji i instytucji w tych krajach, aby wspierać rozwój oparty na wiedzy”, mówi koordynator projektu IKID, Aaro Hazak, profesor na Uniwersytecie Technicznym w Tallinnie. Prof. Hazak, cytowany w artykule na stronie internetowej Komisji Europejskiej, wskazuje na korzyści płynące z wykorzystania wiedzy na przejściowym etapie rozwoju gospodarczego i podkreśla jego rolę w długoterminowym zrównoważeniu i dobrobycie. Jak zauważono w tym samym artykule, „Prof. Hazak twierdzi, że estońskie doświadczenie reform w latach 90. XX wieku dostarczyło wielu informacji na temat sposobów dostosowywania instytucji do wspierania innowacji, nowoczesnych technologii i najlepszych umiejętności”. Nawiązując do współpracy między uczestnikami projektu IKID, prof. Hazak dodaje: „Stanowi to źródło wielu możliwości nauki, które mogą wykorzystać kraje w Azji Południowo-Wschodniej, które są obecnie w okresie przejściowym”. Według tego samego artykułu, „wnioski wyciągnięte na podstawie transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej w połączeniu z tymi ze Szwajcarii – za pośrednictwem Uniwersytetu w Lozannie – doprowadziły do opracowania zestawu niezbędnych narzędzi dla Kambodży, Laosu i Wietnamu”. „Mamy nadzieję, że wnioski wyciągnięte z projektu IKID pomogą w rozwijaniu i promowaniu kluczowych regulacji i instytucji we wszystkich trzech krajach, dzięki czemu rozwój oparty na wiedzy otrzyma w nich silne wsparcie”.

Gospodarka oparta na wiedzy

Trwający projekt IKID (Institutions for Knowledge Intensive Development: Economic and Regulatory Aspects in South-East Asian Transition Economies) został zainicjowany w celu zbadania przyczyn i konsekwencji różnic w rozwoju wiedzy na temat gospodarek, koncentrując się na krajach Azji Południowo-Wschodniej przechodzących obecnie transformację. Na stronie internetowej projektu czytamy: „W badaniu czynników instytucjonalnych na poziomie mikro i makro oraz wydajności regulacyjnej projekt opiera się na nowej ekonomii instytucjonalnej, ekonomii rozwoju, organizacji przemysłu i nowoczesnych koncepcjach dotyczących wydajności regulacyjnej i sprawiedliwości w połączeniu z pionierskimi metodami badań empirycznych (w tym zaawansowanymi stochastycznymi analizami granic i technikami dynamicznej oceny danych panelowych)”. Naukowcy pracujący w ramach projektu IKID uczestniczyli w kilku seminariach, szkoleniach i dyskusjach, aby móc opracować szyte na miarę strategie. Korzystając z danych gospodarczych sprawdzali, jak nakłonić osoby o odpowiednich umiejętnościach do udziału w rozwoju wiedzy. Partnerzy projektu IKID mają nadzieję, że będzie on miał wpływ także na inne kraje. „Oprócz wyników badań i implikacji politycznych wynikających z projektu kluczowe znaczenie ma sposób myślenia o współpracy naukowej między Europą i Azją oraz badania ukierunkowane na doskonałość”, mówi prof. Hazak. Więcej informacji: strona internetowa projektu IKID

Kraje

Estonia