European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Autonomous, self-loading and unloading ground-based robots

Article Category

Article available in the following languages:

Automatyczne roboty dostarczą paczki prosto do domów odbiorców

W ramach projektu ELIPORT powstaje w pełni autonomiczny i zrobotyzowany system dostaw.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Rynek handlu elektronicznego na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej osiągnął w 2017 roku wartość 7,5 miliarda euro oraz roczny wzrost na poziomie 25 %, przewyższając znacząco średnią dla reszty świata. Aby być w stanie zaspokajać stale rosnące zapotrzebowanie, coraz większa liczba firm logistycznych i kurierskich, a także same miasta oraz obszary zurbanizowane, decydują się na wdrożenie rozwiązań z zakresu automatyzacji. Od magazynów przez sortownie, inteligentne systemy magazynowania aż po analizę danych i zarządzanie zapasami, automatyzacja dotyka coraz szerszych obszarów logistyki. W wyniku rosnącej popularności zautomatyzowanych rozwiązań nastąpiła optymalizacja czasów dostaw oraz obniżka ich kosztów, co przełożyło się na obniżenie cen dla konsumentów. Łańcuch dostaw obejmuje jednak jeszcze jeden element, który charakteryzuje się niską sprawnością oraz wymaga pracy ludzi – dostawa ostatniej mili. „Pomimo wprowadzenia wszystkich rozwiązań automatyzujących łańcuch wartości dostaw, ostatni etap, czyli dostarczenie paczki do drzwi klienta, nadal jest realizowany przez kurierów”, mówi Dmitry Skorinko, jeden z założycieli przedsiębiorstwa typu start-up Eliport, zajmującego się robotyką. „To właśnie na tym etapie pojawia się zapotrzebowanie na autonomiczne pojazdy dostawcze, takie jak rozwiązanie Eliport – zastosowanie takich rozwiązań przekłada się bowiem na znaczące oszczędności oraz sprawia, że nasze miasta stają się bardziej inteligentne”.

Dostawa ostatniej mili

Dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Unii Europejskiej, firma Eliport opracowuje i testuje w pełni autonomiczny i zrobotyzowany system dostaw. „Naszym celem jest opracowanie i wdrożenie systemu dostaw opartego na zrobotyzowanych centrach logistycznych, prywatnych skrzynkach na przesyłki, a także flocie autonomicznych robotów naziemnych, będących w stanie samodzielnie ładować i rozładowywać przesyłki”, wyjaśnia Skorinko. „Dzięki takiemu rozwiązaniu uda nam się skutecznie załatać ostatnią lukę, która uniemożliwia budowę w pełni zautomatyzowanych łańcuchów dostaw”. Prototyp rozwiązania Eliport został opracowany z myślą o realizacji dostaw ostatniej mili do przedsiębiorstw oraz mieszkańców. Każdy robot jest zaprogramowany w taki sposób, by poruszać się w przestrzeni przeznaczonej do ruchu pieszego oraz pokonywać drogę pomiędzy punktem odbioru przesyłki (takim jak centrum logistyczne) oraz punktem dostawy, takim jak dom klienta. Przesyłki są dostarczane do specjalnych skrytek na przesyłki, opracowanych z myślą o robotach, które te mogą otwierać samodzielnie, bez żadnej pomocy. Skrytki Eliport są instalowane w miejscu dostawy, podobnie jak tradycyjne skrzynki pocztowe. Dostęp do skrytek mają tylko i wyłącznie roboty Eliport, odbiorca przesyłki oraz osoby posiadające specjalny kod, na przykład przedstawiciele firmy, kurierzy czy pracownicy poczty. „W firmie Eliport idziemy o krok dalej niż jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo działające na tym rynku, staramy się bowiem całkowicie zautomatyzować cały proces dostawy ostatniej mili”, dodaje Skorinko. „Rozwijamy technologię, która naszym zdaniem doprowadzi do całkowitej zmiany kanałów transportu, a także sposobów, w jakie zamawiamy i konsumujemy towary. Dzięki temu zmienimy miasta z korzyścią dla wszystkich mieszkańców, a nasze rozwiązanie będzie miało korzystny wpływ zarówno na społeczeństwo, jak i na nasze środowisko naturalne”.

W poszukiwaniu odpowiedniego rynku

Pomimo tego, że jednym z najważniejszych rezultatów finansowanego przez Unię Europejską projektu było zbudowanie i przeprowadzenie pomyślnych testów automatycznego robota samodzielnie pobierającego i rozładowującego przesyłki, jeszcze ważniejsze było określenie odpowiedniego rynku, na który mogło trafić nowe rozwiązanie. W przypadku firmy Eliport, tym rynkiem okazał się być Bliski Wschód. „Z jednej strony, na rynku bliskowschodnim nie musimy obawiać się konkurencji ze strony amerykańskich firm z branży robotyki”, wyjaśnia Skorinko. „Z drugiej strony obserwujemy tam ogromne chęci do inwestowania w firmy z branży nowoczesnych technologii, ze względu na fakt, że rządy państw Bliskiego Wschodu chcą stopniowo odejść od gospodarki opartej na ropie i gazie”. Jak zauważa Skorinko, także uwarunkowania kulturowe Bliskiego Wschodu stwarzają szczególne możliwości dotyczące automatyzacji oraz usług realizowanych przez roboty. Jak twierdzi: „w wielu krajach istnieją ograniczenia dotyczące tego, kiedy ludzie mogą pracować. W związku z tym istnieje bardzo istotne zapotrzebowanie na zautomatyzowane i zrobotyzowane rozwiązania, które pozwolą na realizację usług takich jak na przykład dostawy, kiedy nie będą w stanie robić tego ludzie”.

Słowa kluczowe

ELIPORT, roboty, zrobotyzowane systemy dostawcze, handel elektroniczny, logistyka, automatyzacja, dostawa ostatniej mili

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania