European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Urban metabolism accounts for building Waste management Innovative Networks and Strategies

Article Category

Article available in the following languages:

Miasta nawiązują współpracę, by walczyć z górami śmieci

Siedem miast z Unii Europejskiej połączyło siły, aby przetestować najlepsze sposoby na ograniczenie ilości odpadów i ich wtórne wykorzystanie. Dzięki projektowi Urban_Wins powstają rozwiązania, które pomogą nam uporać się z problemem śmieci, zanim będzie za późno.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Zgodnie z najnowszymi danymi zebranymi w 28 państwach członkowskich przez Eurostat przeciętny mieszkaniec UE wytwarza około 5 ton odpadów rocznie. Jak twierdzi Cinzia Vuoto, która kieruje służbami środowiskowymi w Cremonie we Włoszech, utylizacja wszystkich tych odpadów staje się poważnym wyzwaniem dla władz lokalnych, szczególnie w europejskich miastach. „Chociaż odsetek odpadów poddawanych recyklingowi jest wysoki we Włoszech i w wielu innych krajach UE, problem jest niezwykle poważny”, mówi Vuoto. „Nie ma wystarczającej liczby zakładów, które byłyby w stanie przetworzyć materiały i poddać je recyklingowi w odpowiedni sposób, tak aby nie straciły swojej wartości”. Aby pomóc w rozwiązaniu tego problemu, Vuoto podjęła się koordynacji projektu Urban_Wins, w którym zgromadzono wiedzę i dane z 24 miast w sześciu krajach UE oraz przetestowano plany strategiczne w siedmiu miastach. Partnerami były władze lokalne, stowarzyszenia ekologiczne oraz firmy zajmujące się usuwaniem odpadów. Opracowane w projekcie rozwiązania już teraz pomagają władzom i konsumentom w dzieleniu się najlepszymi praktykami i ograniczaniu wytwarzania odpadów.

Ekologiczne eksperymenty

Cremona przetestowała system taryfowy, który ma na celu pobieranie opłat od mieszkańców w oparciu o ilość wytworzonych przez nich odpadów, a obecnie opracowuje studium wykonalności w celu zastosowania go w całym mieście. Miasto przetestowało również rynek „last minute”, na którym przekazywano produkty, których okres przydatności dobiega końca, i nadwyżki żywności, aby ograniczyć ilość wyrzucanej dobrej żywności. Bukareszt skupił się na restauracjach i barach, oferując im program segregacji odpadów „zero waste”. Rada miejska opracowała, omówiła i zatwierdziła plan gospodarowania odpadami w historycznym centrum, opracowała krótki przewodnik na temat zapobiegania generowaniu odpadów żywnościowych i gospodarowania nimi, przeznaczony dla pracowników restauracji i ich klientów, oraz przeprowadziła kampanię informacyjną. Sabadell w północno-wschodniej Hiszpanii stworzyło przestrzenie świadomości ekologicznej, aby zachęcać mieszkańców do rozmowy i zastanowienia się nad utylizacją odpadów. „Musimy pilnie ograniczyć produkcję odpadów, zwłaszcza opakowań, których ilości w ciągu ostatnich kilku lat nie udało się zredukować”, mówi Vuoto. Chociaż w UE produkcja odpadów spada, nie dzieje się to wystarczająco szybko, biorąc pod uwagę presję wywieraną na składowiska odpadów oraz wpływ składowisk i spalania na środowisko. „Istnieją również duże różnice między państwami członkowskimi”, dodaje Vuoto. „Poszczególne miasta pilotażowe startowały z bardzo różnych poziomów. Projekt Urban_Wins pozwolił na poszerzenie wiedzy, dając pełen ogląd możliwych scenariuszy, i umożliwił prowadzenie faktycznej debaty z obywatelami”. W ramach projektu opracowano model obliczeniowy przeznaczony do opracowywania strategii dotyczących odpadów oraz wytyczne do tworzenia programów mających na celu wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym w miastach, zakładającej recykling odpadów i wykorzystanie ich do produkcji energii. Partnerzy projektu stwierdzili, podobnie jak szwedzka nastoletnia działaczka Greta Thunberg podczas szczytu klimatycznego COP25, że ludzie są gotowi do zmiany swojego stylu życia, aby chronić środowisko. „Miasta były gotowe do przyjrzenia się propozycjom, które przedstawiliśmy w ramach projektu, i z entuzjazmem odniosły się do możliwości dyskusji na temat gospodarowania odpadami, ograniczenia ilości odpadów i zasad gospodarki o obiegu zamkniętym”, podsumowuje Vuoto.

Słowa kluczowe

Urban_Wins, odpady, recykling, usuwanie odpadów, zero waste, gospodarowanie odpadami

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania