Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Projekt miesiąca: Przekształcanie dwutlenku węgla w surowiec dla zrównoważonego rozwoju i gospodarki bliższej gospodarce o obiegu zamkniętym

Technologię utylizacji dwutlenku węgla (CO2) opracowaną w ramach finansowanego przez UE projektu Carbon4PUR (Turning industrial waste gases (mixed CO/CO2 streams) into intermediates for polyurethane plastics for rigid foams/building insulation and coatings) niedawno nominowano jako finalistę do niezwykle prestiżowej nagrody prezydenta Niemiec (Deutscher Zukunftspreis).

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Nagrodę przyznaje się za wybitne pomysły i innowacje w dziedzinie nauki i technologii. Choć technologia ta była tylko jedną z trzech nominowanych, uważamy, że bezprecedensowy pomysł wytwarzania poliuretanu z CO2 zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie jako Projekt miesiąca! Projekt Carbon4PUR jest tak wyjątkowy ze względu na innowacyjną technologię wychwytywania i wykorzystania dwutlenku węgla, która częściowo zastępuje surowce na bazie paliw kopalnych dwutlenkiem węgla w celu użycia go w przemyśle chemicznym i tworzyw sztucznych. Nowy proces ma na celu wykorzystanie mieszanin CO2 i tlenku węgla (CO), które powstają podczas produkcji stali, do wytwarzania polioli – podstawowych składników poliuretanowych materiałów izolacyjnych i powłok otrzymywanych z ropy naftowej. Symbioza przemysłowa w projekcie stanowi kluczowy element utylizacji CO2 i CO. Dodatkowo projekt wpisuje się w niedawno ogłoszoną inicjatywę Komisji Europejskiej, Zielony Nowy Ład. Aby dowiedzieć się więcej, warto zapoznać się z artykułem w serwisie CORDIS dotyczącym projektu Carbon4PUR oraz nagrody. „Cieszymy się, że o tej ważnej kwestii mówi się w całej Europie. Odzwierciedla to znaczenie i potencjał gospodarczy technologii wykorzystania CO2. Staramy się uzyskać symbiozę przemysłową poprzez współpracę pomiędzy sektorami, której celem jest ponowne wykorzystanie węgla. Długotrwały zrównoważony rozwój można uzyskać wyłącznie dzięki współpracy”. Liv Adler, koordynatorka projektu Jeśli chcesz, żeby twój projekt został zaprezentowany w rubryce „Projekt miesiąca” w kolejnym wydaniu magazynu, wyślij wiadomość na adres editorial@cordis.europa.eu i opowiedz nam o nim.

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły