Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Odpowiedź na problem złożoności i bezpieczeństwa jazdy zautomatyzowanej

Przy wsparciu dwóch finansowanych ze środków UE inicjatyw naukowcy opracowali wspólną platformę symulacyjną służącą do weryfikacji funkcjonalnych koncepcji bezpieczeństwa w pojazdach autonomicznych.

Transport i mobilność

Automatyzacja pojazdów, której ostatecznym celem jest osiągnięcie w pełni autonomicznej jazdy, zyskuje zainteresowanie dzięki swojej obietnicy poprawy bezpieczeństwa i mobilności na drogach oraz zmniejszenia zatorów komunikacyjnych, emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza. Coraz większa liczba naukowców i firm już teraz testuje technologie umożliwiające jazdę autonomiczną, koncentrując się na jej efektywności i bezpieczeństwie. Platformy symulacyjne okazały się być przydatne w testowaniu narzędzi do jazdy zautomatyzowanej przed właściwym zastosowaniem ich w rzeczywistych pojazdach. Dwaj naukowcy z Królewskiego Instytutu Technicznego (KTH) w Sztokholmie, przy częściowym wsparciu finansowanych ze środków UE projektów PRYSTINE i AutoDrive, opracowali platformę symulacyjną, która może służyć do analizowania decyzji projektowych i udoskonalenia funkcjonalnych wymogów bezpieczeństwa dotyczących jazdy zautomatyzowanej w oparciu o bazę danych zawierającą scenariusze wielokrotnego użytku. Platformę o nazwie AD-EYE przedstawiono w dokumencie technicznym SAE opublikowanym na stronie internetowej „arXiv”. „Dokument ten ma na celu włączenie stosowania testów opartych na symulacji do celów generowania i udoskonalania wymagań na wczesnym etapie z wykorzystaniem wspólnej strategii walidacji, aby pomóc różnym grupom do spraw rozwoju we wspólnej pracy”. Badanie podsumowano w artykule informacyjnym na stronie „TechXplore”. „Główny problem, który rozwiązuje platforma AD-EYE, odnosi się do złożonego charakteru technologii jazdy zautomatyzowanej i niemal nieskończonych możliwości w projektowaniu”, mówi Naveen Mohan, jeden z naukowców biorących udział w badaniu. W tym samym artykule napisano, że dla architektów złożoność jazdy zautomatyzowanej jako zadania obliczeniowego „polega na ustaleniu optymalnej liczby, rodzaju oraz zasięgu użytych czujników dla danej domeny projektowania operacyjnego”. Dalej czytamy: „Z drugiej strony inżynierowie do spraw bezpieczeństwa muszą określić, jakie scenariusze należy rozważyć w obrębie tej domeny projektowania operacyjnego, odpowiadając na takie pytania, jak to dotyczące prawdopodobieństwa, że przez drogę przejdzie zwierzę lub że przed pojazd stojący w korku wybiegnie dziecko. Wreszcie eksperci techniczni muszą zidentyfikować algorytmy planowania, które są najbardziej efektywne dla każdego scenariusza”. Z platformy AD-EYE mogą korzystać architekci i inżynierowie ds. bezpieczeństwa. „Na wczesnym etapie rozwoju może ona pomagać architektom w podejmowaniu decyzji technicznych, które są zarówno wykonalne, jak i skuteczne, jednocześnie umożliwiając inżynierom ds. bezpieczeństwa tworzenie danych symulacyjnych, które można włączyć do ich ocen ryzyka”.

Testy drogowe

Jak czytamy w artykule opublikowanym na stronie internetowej „TechXplore”, skuteczność i elastyczność platformy wykazano w kilku projektach studenckich i w ramach współprac branżowych. Martin Törngren, inny badacz biorący udział w projekcie AD-EYE, mówi: „Rozpoczęliśmy ten proces we współpracy z organami transportu drogowego w Szwecji i jesteśmy na dobrej drodze, aby stać się pierwszym licencjonowanym zespołem uniwersyteckim, który weźmie udział w próbach na drogach publicznych w Szwecji. To jest nasz następny krok”. Projekt PRYSTINE (Programmable Systems for Intelligence in Automobiles) ma się zakończyć w kwietniu 2021 roku. Na stronie projektu napisano, że „w jego ramach zostanie opracowana technologia FUSION (Fail-operational Urban Surround perceptION), która opiera się na połączeniu solidnych czujników Radar i LiDAR oraz funkcjach sterowania w celu umożliwienia bezpiecznej jazdy zautomatyzowanej w środowisku miejskim i wiejskim”. Projekt AutoDrive (Advancing fail-aware, fail-safe i fail-operational electronic components, systems, and architectures for fully automated driving to make future mobility safer, affordable, and end-user acceptable.) ma na celu przyczynienie się do zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności mobilności. Więcej informacji: strona projektu PRYSTINE strona projektu AutoDrive

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły