Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Inteligentne pojazdy na start, by drogi były bezpieczniejsze a ruch płynniejszy

W ramach dążenia do podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i usprawnienia przepływu pojazdów, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu ADAPTIVE rozpoczynają właśnie testy zaadaptowanych pojazdów w różnych scenariuszach jazdy.

Projekt ADAPTIVE osiągnął niedawno kamień milowy wraz z ogłoszeniem, że wszystkie pojazdy demonstracyjne zostały z powodzeniem wyposażone i są gotowe do scenariuszy testowych. Łącznie w ośmiu pojazdach, siedmiu samochodach osobowych i jednym ciężarowym, zamontowano sprzęt komputerowy. Partnerzy projektu postanowili zwiększyć osiągi pojazdów automatycznych, opracowując nową funkcjonalność, która poprzez podwyższenie bezpieczeństwa na drodze i usprawnienie ruchu przyczyni się do większej akceptacji samochodów bez kierowcy wśród szerszej opinii publicznej. Gama zautomatyzowanych funkcji kierowania do codziennej jazdy W myśl podejścia „kontroli dzielonej”, partnerzy projektu ADAPTIVE dążą do zoptymalizowania interakcji między kierowcami a zautomatyzowanymi technologiami za pomocą różnorodnych systemów, między innymi interakcji pojazd-pojazd (V2V), czujników przeszkód i technologii reagujących na stan kierowcy. W ramach projektu przetestowane zostaną cztery z sześciu poziomów automatyzacji SAE (Society of Automotive Engineers), a mianowicie: wspomagana, częściowa, warunkowa i wysokiego stopnia. Wśród ośmiu pojazdów demonstracyjnych znalazły się samochody miejskie, duże samochody osobowe oraz jeden samochód ciężarowy. Pojazdy posiadają wiele tych samych zautomatyzowanych funkcji, między innymi elektryczną kierownicę do manewrów bocznych; przenoszenie napędu i sterowanie hamulcem do manewrów podłużnych; radar przedni dalekiego zasięgu; kamerę przednią; 360-stopniowe czujniki i zmodyfikowane interfejsy człowiek-maszyna (HMI). Wspólne cechy umożliwiają wyciąganie wniosków dotyczących ryzyka, ergonomii, tolerancji na błędy oraz czynników ludzkich, takich jak zachowanie kierowcy. Funkcjonowanie systemu zasadza się na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Tworzenie i rozwijanie środowiska Po zakończeniu etapu projektowania, partnerzy projektu zajmą się teraz testowaniem i ewaluacją technologii. Testy będą przeprowadzane według trzech scenariuszy. Testy na niewielkiej odległości obejmą manewrowanie na parkingu lub w zatłoczonych miejscach z prędkością poniżej 30 km/h. Wyzwaniem jest tutaj fakt, że potrzebne czujniki i algorytmy muszą zostać najpierw opracowane. Scenariusze miejskie polegać będą na testowaniu codziennych zagrożeń w ruchu drogowym przy prędkości od 10 do 70 km/h. Tutaj problemy wynikać będą ze złożoności środowiska i natężenia ruchu. W scenariuszach autostradowych pojazdy będą się poruszać z prędkością do 130 km/h. Testy obejmą takie manewry jak zmiana pasa i filtrowanie ruchu w celu optymalizacji tolerancji na błędy. Zważywszy na fakt, że obecne metody ewaluacji zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) nie obejmują zautomatyzowanej jazdy w dostateczny sposób, partnerzy projektu opracują także nowe metody ewaluacji. Ocena wpływu zostanie przeprowadzona na szczeblu paneuropejskim. Udane wprowadzenie zautomatyzowanych systemów na rynek europejski wymagać będzie również odpowiednich ram prawnych. Wedle obowiązującego na dzień dzisiejszy prawa odpowiedzialność za bezpieczną jazdę spoczywa na kierowcy. Tymczasem systemy zautomatyzowane stawiają w tym miejscu znak zapytania. Partnerzy ADAPTIVE analizują zatem także zagadnienia związane z przepisami drogowymi i odpowiedzialnością w ruchu drogowym oraz te dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych. W ramach projektu zostanie przeprowadzony przegląd ram prawnych wielu państw członkowskich UE oraz USA w celu ustalenia następstw dla producentów i kierowców, co pozwoli zalecić niezbędne zmiany w przepisach. Na podstawie oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepływu pojazdów, technologii i zachowania kierowcy, aspektów prawnych oraz dzięki nowo wyposażonym pojazdom demonstracyjnym, partnerzy ADAPTIVE znacząco wzmocnią pozycję europejskich przedsiębiorstw na pierwszej linii projektowania inteligentnych pojazdów, co daje nadzieję na otwarcie ogromnego rynku dla sektora motoryzacyjnego. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły