Skip to main content
European Commission logo print header

Rapid Integrity Assessment of Flexible Risers for Offshore Oil and Gas Installations

Article Category

Article available in the following languages:

System wykorzystujący promieniowanie rentgenowskie sprawdza integralność wciągników giętkich w pływających platformach morskich

Europejscy naukowcy opracowali nowy autonomiczny system, który umożliwia dokładne monitorowanie integralności wciągników giętkich wykorzystywanych w przemyśle naftowym i gazowym.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Pływające platformy produkcyjne są coraz częściej wykorzystywane w związku z przenoszeniem się działań związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu na głębsze wody, takie jak Zatoka Meksykańska czy obszary morskie w pobliżu Angoli i Brazylii. Platformy pływające są stosowane na wodach o głębokości większej niż 200–300 metrów, ale to oznacza, że nie można ich połączyć rurami stalowymi z odwiertami w dnie morza. W takich sytuacjach do transportu ropy naftowej i gazu do platform pływających stosuje się wciągniki giętkie. Na całym świecie zainstalowanych jest około 12 000 kilometrów tych skomplikowanych wielowarstwowych rur, które wymagają nieustannej kontroli. W ramach finansowanego przez UE projektu RiserSure opracowano zautomatyzowaną, elastyczną platformę do kontroli wciągników, obejmującą nowy podwodny czujnik wykorzystujący technologię radiografii cyfrowej do wykrywania uszkodzeń. W tym celu wykonuje skanowanie 360° wokół wciągnika w każdym punkcie jego długości.

Nowe podejście

Obecnie techniki badań nieniszczących nie pozwalają na wiarygodną ocenę stanu wciągników giętkich, zanim nie dojdzie do awarii. Na całym świecie rozwiązania z zakresu badań nieniszczących cieszą się większym zainteresowaniem w kontekście minimalizowania ryzyka awarii sprzętu, zmniejszania kosztów związanych z przestojami i – co najważniejsze – zapobiegania katastrofom ekologicznym. Ponadto, stosowane dotychczas techniki badań nieniszczących wymagają usunięcia elastycznej powłoki ochronnej z wciągników i nie są w stanie prześwietlić wszystkich warstw rury. „Jedną z odpowiedzi przynosi radiografia, szeroko stosowana w diagnostyce medycznej (badania rentgenowskie). Stanowi ona idealne rozwiązanie, ponieważ promieniowanie RTG skutecznie przenika przez wszystkie warstwy konstrukcji wciągnika, dając pełny obraz jego stanu”, mówi koordynator projektu Nico Avdelidis. W związku z tym członkowie konsorcjum wykorzystali swoją rozległą wiedzę z zakresu robotyki podwodnej, badań nieniszczących, technologii detektorów morskich i komercyjnego oprogramowania, aby opracować zintegrowany system wykorzystujący nowatorski podmorski detektor do radiografii cyfrowej, pozwalający na skanowanie w 360° wciągników giętkich przy użyciu promieniowania rentgenoskiego. „System może być wdrożony i obsługiwany całkowicie zdalnie, bez konieczności obecności nurków podczas wdrażania i eksploatacji”, wyjaśnia Avdelidis.

Liczne korzyści

System RiserSure może być wykorzystywany do regularnego monitorowania wciągników giętkich i umożliwić znajdowanie usterek/uszkodzeń na długo przed potencjalnym wyciekiem zanieczyszczeń. Ponadto, szybkie wprowadzenie na rynek rozwiązań opracowanych w projekcie RiserSure i zaoferowanie nowych usług przyniesie znaczne oszczędności operatorom w przemyśle naftowym i gazowym. Dzięki ograniczeniu czasu przestojów oraz częstości występowania kosztownych i szkodliwych dla środowiska wycieków oraz awarii, system przyczyni się jednocześnie do poprawy bezpieczeństwa morskiej działalności wydobywczej. Partnerzy projektu przewidują, że jeśli 70 % wciągników giętkich będzie kontrolowanych co 3 lata, do 2023 roku na całym świecie powstanie rynek dla prawie 250 urządzeń. Szacuje się, że w przypadku szybkiej komercjalizacji rozwiązania RiserSure istnieje szansa na przejęcie co najmniej 30 % rynku. „Te firmy, które jako pierwsze wdrożą nową technologię, będą mogły stać się wiodącymi dostawcami sprzętu i usług w zakresie zautomatyzowanych kontroli podwodnych i robotyki na rzecz światowego sektora inżynierii morskiej”, podkreśla Avdelidis.

Słowa kluczowe

RiserSure, wciągnik giętki, ropa naftowa i gaz ziemny, morskie, rentgenowskie, radiografia, podmorskie, badania nieniszczące, kontrole podwodne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania