Skip to main content

Innovating dialogue and problems appraisal for a safer Africa

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europa dzieli się wiedzą fachową, by pomóc zwiększać bezpieczeństwo na drogach w Afryce

Wzrost gospodarczy w Afryce powoduje zwiększenie się ruchu drogowego, a tym samym więcej wypadków śmiertelnych na drodze. Celem projektu SaferAfrica było umożliwienie współpracy pomiędzy afrykańskimi i europejskimi rządami, instytucjami badawczymi i organizacjami pożytku publicznego, aby zwiększyć skuteczność krajowych i lokalnych działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Afryce.

Transport i mobilność

Dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa na afrykańskich drogach są niepokojące – w 2016 roku wskazywały 26,6 zgonów na 100 000 osób, czyli trzy razy więcej niż w Europie. Choć w Europie liczba wypadków śmiertelnych na drogach stabilizuje się, afrykańskim organizacjom odpowiedzialnym za poprawę sytuacji brakuje niezbędnej wiedzy i umiejętności. Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt SaferAfrica, którego celem jest dzielenie się wiedzą fachową pomiędzy dwoma kontynentami, opiera się na czterech filarach: wiedza i dane na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, weryfikacja możliwości w zakresie zarządzania ruchem w kontekście bezpieczeństwa na drodze, budowanie potencjału oraz szkolenie i dzielenie się dobrymi praktykami. W zeszłym roku zakres metod i narzędzi stosowanych w ramach projektu zdobył nagrodę Prince Michael International Road Safety Award za wkład w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez innowacje naukowe.

Dzielenie się wiedzą

Zespół projektu opracował afrykańsko-europejską platformę dialogu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ma ona umożliwić współpracę interkontynentalną. Łączy ona decydentów zajmujących się bezpieczeństwem na drodze, darczyńców i specjalistów – osoby, które mogą wdrożyć konieczne środki regulacyjne, finansowe i związane z planowaniem – na potrzeby wymiany wiedzy i doświadczeń, która doprowadzi do opracowania zaleceń co do polityk oraz realizacji konkretnych działań. „Jednym z aspektów projektu, z którego jestem najbardziej dumny, był portal internetowy Afrykańskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego obejmujący specjalistyczne informacje na temat bezpieczeństwa na drodze, takie jak krajowe arkusze danych, dobre praktyki i webinaria. Korzystając z crowdsourcingu, opracowaliśmy też rozwiązanie umożliwiające zwykłym obywatelom zgłaszanie problemów w zakresie bezpieczeństwa na drodze oraz potencjalnych rozwiązań”, opowiada Luca Persia, koordynator projektu. Opracowano bezpłatne szkolenie e-learningowe z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, skierowane do profesjonalistów. Obejmuje ono takie kwestie jak zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego, zbieranie danych na temat wypadków, bezpieczne drogi, bezpieczne pojazdy, bezpieczni użytkownicy oraz opieka powypadkowa. Zaoferowano również podręcznik szkoleniowy dla wykładowców, który zostanie włączony do ich programu nauczania. Dodatkowo, aby pomóc ulepszyć możliwości w zakresie badań, realizowany jest bliźniaczy projekt pomiędzy Centrum Badań nad Transportem i Logistyką na Uniwersytecie Sapienza we Włoszech oraz Narodową Zaawansowaną Szkołą Prac Publicznych w Kamerunie. Przeprowadzono audyt przenoszalności, aby rozpoznać potencjalne bariery kulturowe, instytucjonalne i ekonomiczne uniemożliwiające wdrożenie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Dodatkowo opracowano narzędzie służące do oceny prawdopodobnego wpływu interwencji. Grupa zadaniowa Afryka-UE ds. transportu i łączności (część nowego afrykańsko-europejskiego sojuszu na rzecz zrównoważonych inwestycji i prac) uczyniła z bezpieczeństwa ruchu drogowego jeden z głównych obszarów swej działalności. Wygląda na to, że nadal istnieje duże pole do popisu, jeśli chodzi o działanie na podstawie osiągnięć projektu. „Zarówno platforma, jak i obserwatorium SaferAfrica stanowią doskonałe przykłady budowania potencjału, które można powielać na całym świecie”, zauważa Persia.

Wykorzystywanie wiedzy fachowej wielu interesariuszy

Inicjatywą tą zainteresowane były różne podmioty, od ministerstw rządowych i organów nadzoru dróg po międzynarodowe organizacje pozarządowe i organizacje oparte na społecznościach, jak również dostawcy produktów i usług. W skład zarządu weszło 11 wybitnych międzynarodowych instytucji unii politycznych, (AU i UE), wielostronnych banków rozwoju (WB i AfDB) oraz inne kluczowe organizacje: (UNECA, WHO, IRF, IRU, ITF, FIA i PIARC). Jak dotąd platforma dialogu zorganizowała 4 warsztaty, 8 webinariów, specjalne konsultacje internetowe oraz spotkania w krajach, tworząc internetową społeczność blisko 200 zainteresowanych stron z 41 afrykańskich krajów. Uwzględniając heterogeniczność Afryki, przeprowadzono weryfikację możliwości w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na drodze w pięciu krajach (Burkina Faso, Kamerun, Kenia, RPA i Tunezja) prezentujących całą gamę sytuacji społeczno-ekonomicznych oraz dostępności danych. Skutkiem przeprowadzenia weryfikacji było utworzenie propozycji czynności naprawczych i zrównoważonych działań, które zaczęto już wdrażać we wszystkich krajach. Jednakże konieczne jest jeszcze opracowanie odpowiednio zdefiniowanej strategii inwestycyjnej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Słowa kluczowe

SaferAfrica, bezpieczeństwo na drodze, Burkina Faso, Kamerun, Kenia, RPA, Tunezja, Bank Światowy, AfDB, transport, ruch drogowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania