Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Magazyn Research*eu

Article available in the following languages:

Coraz większa rola wodoru w zrównoważonych systemach energii

Wykorzystywanie wodoru jako paliwa napędzającego różne maszyny, od urządzeń w fabrykach po silniki samochodowe, może wydawać się dość futurystyczną koncepcją, ale nie jest to nowy pomysł – już w czasach rewolucji przemysłowej zbudowano pierwszy napędzany wodorem silnik o spalaniu wewnętrznym, a współczesny przemysł rafinacyjny nie może się obejść bez wodoru, jak informuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Wiele krajów na całym świecie, w tym w Europie, coraz częściej wspiera inicjatywy i polityki ukierunkowane na rozwój technologii wodorowych oraz zwiększenie ich udziału w systemach energii i transportu.

Wykorzystanie potencjału najczęściej występującego pierwiastka we Wszechświecie

Pytanie brzmi, czy zainteresowanie wodorem utrzyma się na tym samym poziomie, czy może wodór ma teraz swoje „pięć minut” i wkrótce okaże się tylko przelotną modą w świecie alternatywnych rozwiązań w zakresie czystej i przyjaznej dla klimatu energii. Na przykład od ponad dziesięciu lat z entuzjazmem mówi się o wykorzystywaniu ogniw paliwowych zasilanych wodorem jako czystej alternatywy dla paliw kopalnych, ale wydaje się, że większą popularnością wśród konsumentów i polityków cieszy się ich największy rywal, czyli pojazdy elektryczne. Próbując odpowiedzieć na to pytanie, można jednak pokusić się o stwierdzenie, że wodór jest – i jeszcze przez długi czas pozostanie – w centrum uwagi, ponieważ nie wygląda na to, by obecne zainteresowanie technologiami wodorowymi było tylko chwilowe. Wprost przeciwnie, będzie tylko rosnąć, co jest związane z tym, że po szoku spowodowanym globalną pandemią COVID-19 społeczeństwo zaczyna poszukiwać sposobów na stworzenie prawdziwie zrównoważonej gospodarki, dostosowanej do wyzwań postkoronawirusowego świata. W swoim raporcie „The Future of Hydrogen” (Przyszłość wodoru), opublikowanym w 2019 r., Międzynarodowa Agencja Energetyczna wskazała, że dostarczanie wodoru użytkownikom przemysłowym stało się bardzo rentowną działalnością, a zapotrzebowanie na wodór jest trzykrotnie większe niż w 1975 r. – i wciąż rośnie. Agencja zauważyła również, że obecnie większość produkcji wodoru opiera się na paliwach kopalnych, zwłaszcza na gazie ziemnym. Choć na pierwszy rzut oka nie wydaje się być to proces przyjazny dla środowiska, to jak pokazuje wiele rozpoczętych w ostatnim czasie projektów i instalacji pilotażowych, można (a nawet trzeba) zmodyfikować proces produkcji wodoru i zamiast paliw kopalnych wykorzystywać do tego celu odnawialne źródła energii. Dzięki niższym kosztom energii słonecznej, wodnej i wiatrowej budowa elektrolizerów do produkcji wodoru w miejscach o dobrych warunkach dla wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych może stać się tanim i ekologicznym rozwiązaniem, nawet biorąc pod uwagę dodatkowe koszty transportu wodoru do użytkowników końcowych. W perspektywie długoterminowej wodór mógłby stać się preferowanym paliwem także w sektorach, w których do tej pory nie był wykorzystywany, np. w branży budowlanej czy energetycznej – i pojawiły się już dobre pomysły na to, jak to osiągnąć. Ale najbardziej prawdopodobne jest, że pierwszym sektorem, który będzie mógł w pełni wykorzystać potencjał wodoru, będzie sektor transportu. Komisja Europejska ustanowiła specjalne Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych, którego zadaniem jest rozwój unijnego sektora technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych jako jednego z ważniejszych filarów przyszłych systemów energii i transportu w Europie. Wszystkie siedem projektów zaprezentowanych w najnowszym wydaniu specjalnym otrzymało wsparcie w ramach Wspólnego Przedsiębiorstwa na badania poświęcone wykazaniu, że wodór może stać się opłacalnym i efektywnym energetycznie paliwem przyszłości, tym samym przybliżając UE do realizacji jej ambitnego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Z chęcią poznamy opinie naszych czytelników. Pytania i sugestie można przesyłać na adres: editorial@cordis.europa.eu.

Poznaj temat specjalny

Ponadto w tym numerze

Category: Żywność i zasoby naturalne Żywność i zasoby naturalne
Category: Badania podstawowe Badania podstawowe