Skip to main content
European Commission logo print header

Entrepreneurial skills for young social innovators in an open digital world. A European Initiative

Article Category

Article available in the following languages:

DOIT: praktyczne doświadczenia dla przyszłych innowatorów

W świecie, który w coraz większym stopniu stawia na technologie cyfrowe, umiejętność przekształcania pomysłów w konkretne innowacyjne rozwiązania okazuje się bezcenna. Zestaw narzędzi DOIT pozwoli dzieciom i młodzieży od 6 do 16 roku życia na skuteczny rozwój w tych nowych warunkach.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Niedługo do wszystkich państw w całej Europie trafi protokół ustaleń dotyczący umiejętności w zakresie przedsiębiorczości na rynku cyfrowym. Jaki jest cel tego dokumentu? Zapewnienie, że w przyszłości młodzi i myślący kreatywnie ludzie będą w stanie przekształcać swoje pomysły w innowacje, które będą miały realny wpływ na życie obywateli Europy. Myślenie życzeniowe? Nie do końca. Organizacje stojące za publikacją tego protokołu ustaleń już od października 2017 roku współpracują ze sobą w ramach europejskiego projektu DOIT (Entrepreneurial skills for young social innovators in an open digital world. A European Initiative) i przygotowały w tym celu specjalne rozwiązanie – zestaw narzędzi i otwartych zasobów edukacyjnych, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych dzięki otwartej licencji. „Aby skutecznie wykształcić w uczniach odpowiednie podejście i umiejętności, dzięki którym będą mogli stać się innowacyjnymi mieszkańcami Europy, potrzebne jest nowe podejście oparte na zaangażowaniu i praktyce. Naszą propozycją jest umożliwienie im działania i współpracy w celu poszukiwania kreatywnych rozwiązań problemów trapiących społeczeństwo” ,wyjaśnia Sandra Schön, starsza badaczka zatrudniona w Salzburg Research i koordynatorka projektu DOIT.

Zestaw narzędzi DOIT

Zestaw narzędzi DOIT składa się z interaktywnej mapy miasta, na której zostały oznaczone różne budynki – przestrzenie dla kreatywnej pracy, czyli majsterkownie. Każda z tych przestrzeni odzwierciedla inny etap procesu rozwoju projektu i oferuje różnorodne materiały. Na przykład dostępna w ramach programu „ściana porażek” to kurs szkoleniowy, w ramach którego uczniowie nauczą się lepiej radzić sobie z porażkami i niepowodzeniami, a jednocześnie odczuwać dumę ze swoich osiągnięć. Materiały szkoleniowe obejmują wszystkie etapy rozwoju przedsiębiorczości, stawiając jednak przede wszystkim na szerszą współpracę. „Takie podejście widzimy już teraz w coraz większej liczbie majsterkowni na terenie całej Europy, gdzie zbierają się podobnie myślący ludzie, którzy pracują nad innowacyjnymi projektami, wykorzystując w tym celu różnorodne narzędzia cyfrowe i metody wspomagania produktywności”, mówi Schön. „Tego typu przestrzenie powstały również przy niektórych czołowych szkołach, które zrozumiały, że udział w takich działaniach może wspierać naukę przedsiębiorczości społecznej opartej na praktyce i zaangażowaniu”. Podejście opracowane w ramach projektu DOIT zostało zweryfikowane i ocenione w ramach działań pilotażowych realizowanych w 10 krajach w całej Europie, w których wzięły udział łącznie 1 002 osoby w wieku od 6 do 16 lat. Zebrane oceny i dane są bardzo obiecujące – badacze odnotowali między innymi wzrost kreatywności, samowystarczalności oraz przedsiębiorczości wśród wytypowanych uczestników. „Zupełnie nie spodziewaliśmy się takiego rezultatu”, dodaje Schön. „Dotychczasowe badania naukowe wykazywały raczej spadek wyników w zakresie samowystarczalności w wyniku interwencji skierowanych do określonych grup wiekowych, głównie ze względu na świadomość, że bycie przedsiębiorcą jest trudne, a posiadane kompetencje mogą nie być wystarczające, by skutecznie realizować się w tej roli. Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, kiedy zobaczyliśmy, że w przypadku działań realizowanych w ramach projektu DOIT to zjawisko nie występuje. Zamiast tego dane wskazują na znaczący wzrost wyników w obu grupach wiekowych – wśród dzieci (6–10 lat) i młodzieży (11–16 lat) po przeprowadzonych działaniach pilotażowych. W najgorszych wypadkach odnotowaliśmy umiarkowany wzrost wskaźników, natomiast w części przypadków mieliśmy do czynienia z ich znacznym wzrostem. Z naszych ustaleń wynika, że przestrzeń majsterkowni, będąca otwartą przestrzenią do nauki, może mieć pewien wpływ na pozytywny rozwój uczniów”.

Włączanie rozwiązań DOIT do europejskich programów nauczania

Ustalenia i wnioski płynące z prac zespołu projektu DOIT można znaleźć w szeregu sprawozdań i publikacji, poświęconych między innymi zagadnieniom takim jak zwiększanie zaangażowania wśród dziewcząt, pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz wykorzystywaniu tymczasowych majsterkowni w szkołach. Obecnie zespół zamierza skupić się na promowaniu rozwiązań projektu w protokole, który trafi niedługo do obiegu w całej Europie. „Naszym celem jest uzyskanie wsparcia dla włączenia działań opracowanych w ramach inicjatywy DOIT do europejskich programów nauczania i strategii polityk edukacyjnych. Oczywiście stanowi to pewne wyzwanie, ale zalecenie Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie sprawia, że wierzymy w to, że nam się uda. W punkcie 2.5 Rada zwraca się do państw członkowskich o zwrócenie szczególnej uwagi na „pielęgnowanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i zmysłu inicjatywy, szczególnie wśród młodych ludzi, na przykład przez promowanie możliwości zdobycia przez młode osoby uczące się co najmniej jednorazowo praktycznych doświadczeń w zakresie przedsiębiorczości w okresie edukacji szkolnej”. Propozycja, która znajdzie się w naszym protokole, mówiąca że wszyscy uczniowie od 6 do 16 roku życia powinni brać udział w działaniach DOIT, wpisywałaby się idealnie w realizację tego celu.

Słowa kluczowe

DOIT, rynek cyfrowy, zestaw narzędzi, edukacja, protokół, majsterkownie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania