Skip to main content
European Commission logo print header

A next generation telecommunication platform based on a nano-satellites constellation

Article Category

Article available in the following languages:

Nanosatelity zapewnią dostęp do internetu w krajach rozwijających się

Firma telekomunikacyjna z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie zamierza wykorzystać technologię nanosatelitarną, aby zapewnić krajom rozwijającym się dostęp do tanich usług telekomunikacyjnych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Przemysł kosmiczny icon Przemysł kosmiczny

We współczesnym świecie, który w coraz większym stopniu opiera się na technologii, także przepaść pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się staje się coraz bardziej cyfrowa. W wyniku tego zjawiska duża liczba ludzi zamieszkujących różne regiony jest pozbawiona stałego i regularnego dostępu do informacji. Zjawisko przepaści cyfrowej najlepiej ilustruje fakt, że podczas gdy większość Europejczyków uważa sieci komórkowe za coś oczywistego, na całym świecie około 1,54 miliarda osób nie ma dostępu nawet do podstawowych rozmów i SMSów, natomiast łączność z internetem w sieciach 3G to przywilej, na który nie może sobie pozwolić 53 % populacji świata – 3,9 miliarda osób. W dużej mierze zjawisko to wynika z braku dostępności odpowiedniej infrastruktury – w wielu przypadkach kraje rozwijające się nie są w stanie sfinansować budowy infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej, dzięki której będą w stanie zapewnić tani i stabilny dostęp do internetu na terenach wiejskich i trudno dostępnych. Sytuację tę może jednak wkrótce zmienić technologia nanosatelitów. „Pomimo rozwiązania satelitarne były wykorzystywane w telekomunikacji praktycznie od zawsze, ich produkcja, wynoszenie na orbitę i obsługa są zbyt kosztowne, by mogły one stanowić realne rozwiązanie, dzięki któremu kraje rozwijające się będą w stanie cieszyć się tanim dostępem do internetu”, twierdzi Meir Moalem, dyrektor generalny firmy Sky and Space Global UK Ltd (SAS). „Dzięki swojej niskiej masie i dużym możliwościom nanosatelity mogą być prawdziwym przełomem w sektorze telekomunikacji, stanowiąc tanią alternatywę dla dotychczasowych rozwiązań’. Firma SAS dąży do osiągnięcia pozycji światowego lidera w zakresie tanich usług telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez miliony urządzeń i ludzi zamieszkujących kraje rozwijające się. Swoją misję realizują między innymi dzięki wsparciu z finansowanego przez Unię Europejską projektu Pearls Constellation.

Tania komunikacja dostępna dla wszystkich

Usługi telekomunikacyjne świadczone przez firmę SAS będą realizowane dzięki nowej konstelacji złożonej z 200 nanosatelitów obsługiwanych przy pomocy infrastruktury naziemnej i odpowiedniego oprogramowania. Każdy z satelitów zostanie umieszczony na niskiej orbicie okołoziemskiej, dzięki czemu będzie w stanie okrążać Ziemię w ciągu około 90 minut. Poszczególne satelity będą komunikować się między sobą za pomocą łączy międzysatelitarnych. Dzięki tej wyjątkowej konfiguracji w przestrzeni kosmicznej powstanie swoista sieć, w ramach której każdy z satelitów będzie pełnił dwie funkcje – stacji bazowej i routera. Co więcej, każdy z satelitów będzie przesyłał dane w sposób okrężny do infrastruktury naziemnej dostrojonej do sieci, znajdującej się na pasie równikowym. „Nasze nanosatelity, nazywane »Perłami« (Pearls), będą stanowiły doskonały fundament, na którym będzie można oprzeć usługi internetu rzeczy, komunikację pomiędzy urządzeniami oraz komunikatory”, wyjaśnia Moalem. „Dzięki zapewnieniu niskich cen dla osób korzystających z naszych usług telekomunikacyjnych, projekt Pearls Constellation przyczyni się do udostępnienia wszystkim taniego dostępu do komunikacji, niezależnie od miejsca, w którym żyją”. Rozwiązanie opracowane przez firmę SAS działa w paśmie S, dzięki czemu nanosatelity mogą wykorzystywać niewielkie anteny monopolowe lub wewnętrzne, co pozwala na znaczące obniżenie ich poboru mocy.

Pionierskie osiągnięcia

Firma SAS przeprowadziła dogłębną analizę wykonalności swojej koncepcji Pearls Constellation dzięki wsparciu ze strony budżetu Unii Europejskiej. W ramach przeprowadzonych analiz, firma skupiła się na badaniu wymogów prawnych i technicznych dotyczących wprowadzenia tego rodzaju usługi na rynek, opracowała pierwszą wersję zaawansowanego oprogramowania niezbędnego do świadczenia nanosatelitarnych usług telekomunikacyjnych, a także przeprowadziła testy naziemne, które przyniosły bardzo obiecujące rezultaty. Choć prace nad projektem wciąż trwają, firma SAS już teraz może pochwalić się szeregiem przełomowych osiągnięć. Można wśród nich wymienić przeprowadzenie pierwszego międzysatelitarnego transferu danych i połączenia głosowego, obsługę pierwszej transakcji finansowej, a także integracji rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Jak twierdzi dyrektor firmy, to nie jest jeszcze ostatnie słowo. „Dla krajów rozwijających się, projekt Pearls Constellation będzie stanowił prawdziwe nowe otwarcie, na którym skorzystają wszystkie sektory, od edukacji, przez handel, rynek pracy, aż po ochronę zdrowia, zapewniając lepszą jakość życia i spójność społeczną”, twierdzi. „Chcemy, by to skutki społeczne stanowiły spuściznę projektu. Właśnie to jest naszym celem, do którego nieustannie dążymy”.

Słowa kluczowe

Pearls Constellation, nanosatelity, internet, kraje rozwijające się, telekomunikacja, przepaść cyfrowa, TIK, satelity, internet rzeczy