Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Przekształcanie ścieków przemysłowych w zrównoważone, ekologiczne paliwo

Finansowany ze środków UE zespół naukowców opracował i przetestował nową technikę uzyskiwania biopaliwa z osadów ściekowych.

Zmiana klimatu i środowisko

Odpady organiczne z różnych sektorów są w ogromnych ilościach wyrzucane na wysypiska lub spalane, co prowadzi do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenia wód i gleby. Do rozwiązania tego problemu potrzebne jest opracowanie i wdrożenie właściwego planu gospodarowania odpadami. W ramach finansowanego przez UE projektu TO-SYN-FUEL poczyniono znaczące postępy w uzyskiwaniu paliwa ciekłego, które jest neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, z różnych pozostałości biomasy. „Zespół UMSICHT przy Instytucie Fraunhofera opracował i wdrożył nowe rozwiązanie o nazwie Thermo-Catalytic Reforming (TCR®), które służy do przekształcania pozostałości biologicznych w ekologiczne, nowoczesne biopaliwa”, czytamy w komunikacie prasowym na stronie projektu. „Pracę zaczęto od testów laboratoryjnych, a następnie ruszyła produkcja pilotażowa. Kolejnym krokiem było zoptymalizowanie technologii TCR® do wykorzystania w zakładzie, który przetwarza 300 kg materiału na godzinę, co pozwala na przemysłową konwersję ścieków”, donosi ten sam komunikat. Czytamy w nim również, że „trwająca faza rozwijania modelu demonstracyjnego jest częścią projektu TO-SYN-FUEL. Wydajność operacyjna rozwiązania pozwala na przetwarzanie 500 kg suszonego osadu ściekowego na godzinę. (…) Prace nad rozwojem tej nowej technologii pokazały, jak ogromny potencjał ma wykorzystanie biomasy i pozostałości organicznych”. Dr inż. Robert Daschner z działu ds. technologii w zakresie środowiska, bezpieczeństwa i energii (UMSICHT) Instytutu Fraunhofera wyjaśnia: „W ramach tego projektu chcieliśmy wyprodukować z odpadów, a w tym konkretnym przypadku z osadów ściekowych, nowoczesne biopaliwa. Powstaje właśnie zakład, w którym będziemy mogli wykorzystywać tę technologię i pokazywać, jak działa”. Naukowiec dodaje: „Przed zakończeniem projektu chcemy opracować uzasadnienie biznesowe dla zrównoważonych paliw ekologicznych, by wesprzeć realizację celów Komisji Europejskiej”. W tym samym komunikacie prasowym poinformowano, że zakład będzie produkował ponad 200 000 l oleju z odpadów biologicznych. Osad ściekowy jest ostatnim stałym produktem oczyszczania ścieków.

Zintegrowany proces

Częścią projektu TO-SYN-FUEL jest opracowanie zintegrowanego procesu, który łączy technologię TCR® z systemem separacji wodoru, opierającym się na adsorpcji zmiennociśnieniowej i hydrodeoksygenacji (HDO). Proces ten został opisany na stronie projektu: „Technologia TCR® przekształca różnego rodzaju pozostałości biomasy w trzy główne produkty: gaz syntezowy bogaty w H2, biowęgiel i ciekłe biopaliwo, które można dodatkowo oczyścić. W wyniku destylacji, na którą składają się wysokociśnieniowa hydrodeoksygenacja (HDO) i konwencjonalne procesy rafinacji, powstaje paliwo zastępujące benzynę lub olej napędowy i gotowe do eksploatacji w silnikach spalinowych”. Projekt TO-SYN-FUEL (The Demonstration of Waste Biomass to Synthetic Fuels and Green Hydrogen) potrwa do końca kwietnia 2021 roku. Jak napisano w serwisie CORDIS: „Efektem tego projektu będzie pierwsze przedkomercyjne wdrożenie technologii przekształcającej rocznie do 2 100 ton suszonego osadu ściekowego w 210 000 litrów ciekłego biopaliwa i nawet 30 000 kg ekologicznego wodoru. Gdyby w całej Europie powstało 100 takich zakładów, moglibyśmy przekształcać w ekologiczne biopaliwa do 32 milionów ton odpadów organicznych rocznie, co pozwalałoby ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 35 milionów ton i usunąć odpady organiczne z wysypisk”. Więcej informacji: strona projektu TO-SYN-FUEL

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły

Nowe produkty i technologie
Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe
Społeczeństwo