CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Tidal Turbine Power Take-Off Accelerator

Article Category

Article available in the following languages:

Projekt nowego generatora, który zmniejsza koszty energii pływów

Po zaprojektowaniu i zbudowaniu nowego, innowacyjnego generatora na potrzeby technologii pływów przeprowadzono testy, które wykazały, że jest on prawie trzy razy tańszy niż dostępne obecnie urządzenia. Dzięki temu rozwiązaniu energia pływów stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna dla zrównoważonego koszyka energetycznego.

Energia icon Energia

Jeśli chcemy zbudować zrównoważoną przyszłość, musimy opracowywać więcej źródeł czystej energii. Wytwarzanie energii elektrycznej z pływów jest atrakcyjne, ponieważ jest czyste i przewidywalne. W ramach współfinansowanego ze środków UE projektu TIPA opracowano rozwiązanie, które znajduje się całkowicie pod wodą i w przeciwieństwie do innych źródeł energii, takich jak wiatr czy słońce, nie ma żadnego wizualnego wpływu na krajobraz. Prototypowy generator został najpierw przetestowany na lądzie, w centrum testowym na politechnice RWTH w Niemczech, a następnie pod wodą w stoczni Babcock’s Rosyth w Szkocji przez firmę prowadzącą projekt Nova Innovation. „Nie chodzi już o to, czy energia pływów może zostać wykorzystana - wiemy już, że to możliwe. Dzisiaj pytanie brzmi jak szybko możemy obniżyć jej koszt, aby stała się jedną z głównych technologii wykorzystywanych w energetyce”, mówi Seumas MacKenzie, kierownik projektu TIPA.

System odbioru mocy

Korzystając z technik modelowania, uczestnicy projektu TIPA zaprojektowali i zbudowali nowy generator, który przekształca ruch pływów w elektryczność. Ponieważ ten nowy generator z bezpośrednim napędem i systemem odbioru mocy nie wymaga przekładni, może osiągać wysoką niezawodność i sprawność, nie wymagając przy tym zbyt częstej konserwacji. Tradycyjna analiza danych cyklu życia systemów, które projektowane są na dziesięciolecia, zajmuje lata. Aby usprawnić ten proces, zespół stworzył program przyspieszonych badań cyklu życia, w ramach którego zużycie systemu jest przyspieszane poprzez zmuszanie go do pracy w bardziej intensywnych niż standardowe warunkach. Chodzi tu między innymi naprężenia, odkształcenia, temperatury, napięcie, tempo drgań i ciśnienie. Analiza reakcji systemu odbioru mocy pozwoliła zespołowi przewidzieć jego prawdopodobną żywotność i potrzeby w zakresie konserwacji. Celem projektu było obniżenie kosztu produkcji energii pływów o 20 %, ale analiza przeprowadzona na Uniwersytecie Edynburskim wykazała, że nowy generator w rzeczywistości pozwala na obniżenie kosztów związanych z wykorzystaniem energii pływów o 29 %. „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się przekroczyć nasze cele i obniżyć koszty szybciej niż oczekiwaliśmy. Oznacza to, że obniżyliśmy koszt energii pływów, czyniąc ją bardziej konkurencyjną, dzięki czemu jest ona obecnie na najlepszej drodze, aby w dłuższej perspektywie zastąpić paliwa kopalne i energetykę jądrową”, mówi Seumas MacKenzie.

W koszyku

Energia pływów ma dużą szansę znaleźć się wkrótce w europejskim koszyku energetycznym, który obejmuje źródła energii odnawialnej i może w znacznym stopniu ograniczyć zależność od paliw kopalnych. Oprócz szeroko zakrojonych testów przeprowadzonych w ramach projektu, niezawodność technologii systemu odbioru mocy została niezależnie zweryfikowana przez organizację www.woodplc.com (Wood). Obniżając koszty, innowacyjne rozwiązanie opracowane w ramach projektu TIPA zwiększa konkurencyjność energii pływów na rynku. „Obserwowanie niezwykłych postępów tej technologii jest fascynujące. Aby sprostać wyzwaniu związanemu ze zmianą klimatu i osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, potrzebujemy dostępu do pełnego pakietu technologii odnawialnych – potrzebujemy energii pływów”, mówi Seumas MacKenzie. W związku z tym, że projekt TIPA jest istotną częścią strategii rozwoju technologii firmy Nova, informacje uzyskane w ramach projektu są już wykorzystywane w innych projektach tej firmy, w tym współfinansowanych ze środków UE projektach D2T2 i EnFAIT. Seumas MacKenzie szacuje, że w nadchodzących dziesięcioleciach technologia TIPA może znaleźć zastosowanie w setkach tysięcy turbin na całym świecie.

Słowa kluczowe

TIPA, energia pływów, neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, odnawialne, paliwa kopalne, energia elektryczna, generator, zrównoważony

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania