Skip to main content

Self-Sustaining Cleaning Technology for Safe Water Supply and Management in Rural African Areas

Article Category

Article available in the folowing languages:

Czysta woda w Afryce dzięki nowej technologii

Czysta woda jest niezbędna dla prawidłowego odżywiania, utrzymywania higieny osobistej i zdrowego życia. Konsorcjum partnerów z Europy i Afryki opracowało przełomowy system uzdatniania wody, który usuwa zanieczyszczenia chemiczne i unieszkodliwia patogeny.

Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo
Zdrowie

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około 2 miliardy ludzi na całym świecie nie ma dostępu do czystej i bezpiecznej wody. W zanieczyszczonej wodzie znajdują się patogeny różnych chorób, takich jak biegunka, cholera, dyzenteria, tyfus i polio. Co więcej, szacuje się, że tylko na biegunkę umiera 485 000 osób rocznie.

Nowa technologia uzdatniania wody

Zespół realizujący finansowany przez UE projekt SafeWaterAfrica postawił sobie jeden cel: zrównoważone i tanie uzdatnianie wody do użytku domowego na oddalonych obszarach wiejskich w Afryce. „Naszym głównym celem było wytwarzanie wody pitnej, której spożycie nie będzie powodowało problemów zdrowotnych”, wyjaśnia koordynator projektu Lothar Schaefer. Projekt był wspólnym wysiłkiem partnerów ze środowiska akademickiego i przemysłu z dwóch kontynentów: eksperci z Niemiec, Hiszpanii i Włoch podzielili się wiedzą na temat nowych technologii uzdatniania wody, a specjaliści z Mozambiku i Republiki Południowej Afryki (RPA) zaproponowali dodatkowe technologie i metody integracji systemów. Partnerzy przeanalizowali jakość wody pochodzącej z różnych źródeł w Mozambiku i RPA oraz opracowali autonomiczny i zdecentralizowany system uzdatniania wody, łączący zarówno istniejące, jak i nowe technologie wstępnego oczyszczania oraz zdolny do skutecznego usuwania z wody patogenów i neutralizowania szkodliwych substancji, np. pestycydów. Proces uzdatniania rozpoczyna się od wstępnego oczyszczania, podczas którego zawiesina materii organicznej zostaje strącona w procesie koagulacji z użyciem soli. Dzięki temu zanieczyszczenia chemiczne zamieniają się w osad, który można łatwo usunąć z wody poprzez kolumny filtracyjne. Następny etap to dezynfekcja wody – proces oparty na nowej europejskiej technologii uzdatniania wody zwanej CabECO, która wykorzystuje utlenianie elektrochemiczne do wytwarzania silnych utleniaczy, np. ozonu, bez konieczności stosowania dodatkowych środków chemicznych. Zastosowanie niskiego napięcia między dwiema elektrodami pokrytymi warstwą diamentu powoduje, że cząsteczki wody ulegają rozpadowi na ozon i reaktywne rodniki hydroksylowe, które szybko i skutecznie utleniają drobnoustroje i zanieczyszczenia organiczne.

Systemy demonstracyjne w Afryce

Partnerzy zbudowali i zainstalowali dwa systemy demonstracyjne: jeden w Mozambiku (w mieście Ressano Garcia nad rzeką Komati) i jeden w RPA (w mieście Waterval nad rzeką Klip). Oba systemy wytwarzają około 10 metrów sześciennych wody dziennie, co wystarcza dla 300 osób. Jakość wody spełnia wymogi norm WHO oraz południowoafrykańskiej normy krajowej dotyczącej wody pitnej. Co ważne, systemy są samowystarczalne, ponieważ napędza je energia z modułów fotowoltaicznych. Dla systemu w RPA wyliczono, że wystarczy tylko kilka godzin światła słonecznego, żeby wyprodukować energię, dzięki której można uzdatnić 10 000 litrów czystej wody dziennie. Zdalny system diagnostyczny pozwala kontrolować dane pobierane z systemu, mierzyć jakość wody i podejmować decyzje dotyczące bieżących konserwacji i napraw. Ponadto system uzdatniania wody jest łatwy w obsłudze, więc mogą go instalować osoby z lokalnych społeczności, co przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Niskie koszty, elastyczność i mobilność systemu SafeWaterAfrica ułatwiają jego instalację nawet w oddalonych i odizolowanych obszarach na całym kontynencie. „Jest to system »Made in Africa« – zaprojektowany przy dużym zaangażowaniu partnerów z Afryki i z myślą o jego łatwym użytkowaniu przez lokalne społeczności. Pomoże to poprawić zdrowie i dobrobyt społeczny mieszkańców Afryki”, podsumowuje Schaefer.

Słowa kluczowe

SafeWaterAfrica, uzdatnianie wody, woda pitna, bezpieczna woda, kolumna filtracyjna, CabECO

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania