CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Understand the Dimensions of Organised Crime and Terrorist Networks for Developing Effective and Efficient Security Solutions for First-line-practitioners and Professionals

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 700688

 • Data rozpoczęcia

  1 Września 2016

 • Data zakończenia

  31 Sierpnia 2019

Finansowanie w ramach:

H2020-EU.3.7.

 • Całkowity budżet:

  € 3 421 062,50

 • Wkład UE

  € 3 146 375

Koordynowany przez:

SYNYO GmbH

Polski PL

Zwiększone bezpieczeństwo Europy dzięki nowym narzędziom do walki z przestępczością i terroryzmem

Przestępczość zorganizowana i siatki terrorystyczne stanowią jedno z największym wyzwań, z jakim musi mierzyć się Unia Europejska, chociaż do walki z nim zaangażowanych jest wielu ludzi. Twórcy projektu TAKEDOWN opracowali wspólne rozwiązania poprawiające strategie związane z łagodzeniem zagrożenia i odpowiedzią na nie, które ponadto pogłębiają nasze zrozumienie wspomnianego zjawiska.

Bezpieczeństwo
© Dmitry Kalinovsky, Shutterstock

W efekcie rosnącej polaryzacji społecznej i marginalizacji, szczególnie wśród młodych ludzi, powstały grupy osób, które mają poczucie osamotnienia. Ze względu na brak perspektyw na przyszłość, organizacje przestępcze, szerzące agresję grupy ekstremistyczne i sitaki terrorystyczne mogą wydawać się zachęcające. Tendencje te prowadzą do kultury strachu, a walka z nimi pociąga za sobą wysokie koszty. Wspierany przez UE w ramach programu w zakresie badań naukowych i innowacji projekt TAKEDOWN skupiał się przede wszystkim na przestępczości zorganizowanej i terroryzmie, a także niebezpieczeństwie związanym z powstawaniem nowych organizacji hybrydowych, które świadczą niezgodne z prawem usługi zarówno przestępcom, jak i terrorystom. Wyniki przeprowadzonego badania wykazały jednoczesną szeroką akceptację i sceptycyzm w stosunki do tego nowego zjawiska, więc zagrożenie z nim związane wymaga dalszej oceny. W oparciu o badania empiryczne i modelowanie zespół opracował zestaw kluczowych wymagań użytkownika w celu stworzenia cyfrowego otwartego centrum informacji i platformy rozwiązań dla specjalistów, które mają na celu wspieranie organów zwalczających przestępczość, ekstremizm i terroryzm.

Narzędzia zapobiegania i interwencji

Zespół projektu TAKEDOWN przeanalizował dostępne dane naukowe na temat przestępczości i terroryzmu, a także istotne polityki europejskie i krajowe. Partnerzy projektu przeprowadzili ponadto badania ilościowe (ankiety internetowe) i jakościowe (wywiady, warsztaty i grupy fokusowe) w państwach z wieloma różnymi grupami interesariuszy. Owocem ich pracy był wielowymiarowy model do analizy przypadków przestępczości i terroryzmu z perspektywy społecznej, psychologicznej i gospodarczej oraz oceny ryzyka i prawdopodobnego wpływu obranej strategii reagowania. „Opracowany przez nas model opisuje czynniki napędzające przestępczość i terroryzm oraz dostarcza intuicyjnej wizualizacji analizy przypadków, która wspiera działania zapobiegawcze i pomaga w ocenie ryzyka”, mówią koordynatorzy projektu, Florian Huber, Bernhard Jäger i Peter Leitner. Otwarte centrum informacji zapewnia dostęp do danych, usług i różnych form wsparcia specjalistom działającym na pierwszej linii, badaczom oraz samemu społeczeństwu. Publiczna platforma internetowa ułatwia znalezienie odpowiednich ekspertów, szkoleń, narzędzi, porad i usług raportowania. „Z naszej platformy skorzystać może na przykład nauczyciel, w którego klasie jest zradykalizowany uczeń. Wchodząc na naszą stronę może on zapoznać się z najświeższymi wiadomościami na ten temat, a także skorzystać z dodatkowych treści i materiałów, takich jak informacje dotyczące podobnych przypadków czy wyszukiwarka profili specjalistów w tej dziedzinie i siatek działających w okolicy”, mówi Huber. Doradca raportowania przeprowadza użytkownika przez standardowy, w pełni anonimowy proces zgłaszania przestępstwa, a wygenerowany raport może zostać następnie wysłany do odpowiedniego organu ścigania. Platforma rozwiązań dla specjalistów to zamknięta platforma dla zarejestrowanych i upoważnionych użytkowników zapewniająca dostęp do usług i sklepu internetowego, gdzie organy ścigania mogą zaopatrzyć się w najnowsze rozwiązania. Jednym z elementów platformy jest panel aktualnych wiadomości na temat ochrony oraz możliwość konsultacji ze specjalistą, który doradza użytkownikom w sprawie wyboru dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Poszerzanie sieci

Skuteczność obu platform została zweryfikowana podczas badań technicznych i poprzez oceny zainteresowanych stron, które sprawdziły efektywność narzędzia w przypadku różnych scenariuszy. „Badania techniczne zidentyfikowały drobne błędy, które zostały naprawione przed upublicznieniem platformy. Z kolei stale napływające uwagi zainteresowanych stron pomagają nam udoskonalać strukturę i organizację treści”, mówi Jäger. Pojawiły się już pierwsze owoce projektu – opracowano zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony, a nakładem wydawnictwa Routledge ukazał się pierwszy tom publikacji poświęconej temu tematowi. Zespól planuje w dalszym ciągu udostępniać wyniki badań oraz utrzymywać i rozszerzać platformy, a w przyszłych projektach chce ponadto wykorzystać stworzony przez siebie model do opracowania technologii pozwalającej na zautomatyzowaną analizę przypadków, która stanie się narzędziem szkoleniowym organów ścigania.

Słowa kluczowe

TAKEDOWN, przestępczość, terroryzm, ekstremizm, ochrona, bezpieczeństwo, organ ścigania

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 700688

 • Data rozpoczęcia

  1 Września 2016

 • Data zakończenia

  31 Sierpnia 2019

Finansowanie w ramach:

H2020-EU.3.7.

 • Całkowity budżet:

  € 3 421 062,50

 • Wkład UE

  € 3 146 375

Koordynowany przez:

SYNYO GmbH