Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Co nowego w projekcie Trapview: innowacyjna słoweńska firma z sektora MŚP osiąga sukces dzięki swojemu rozwiązaniu do zwalczania szkodników opartemu na SI

W wydaniu magazynu Research*eu z kwietnia 2019 roku opublikowaliśmy artykuł na temat projektu Trapview, który był tematem numeru w sekcji „Żywność i zasoby naturalne”. Minął już ponad rok od publikacji tego materiału, dlatego skontaktowaliśmy się z koordynatorem projektu Matejem Stefancicem, pracownikiem słoweńskiej firmy EFOS, aby zapytać go o postępy prac nad innowacyjnym rozwiązaniem do inteligentnego monitorowania szkodników.

Żywność i zasoby naturalne

Głównym założeniem projektu Trapview (Automated pest-monitoring system for sustainable growing with optimal insecticide use) było połączenie sztucznej inteligencji z informacjami z monitoringu wykorzystującego inteligentne pułapki polowe w celu przewidywania dynamiki rozprzestrzeniania się szkodników oraz wczesnego ostrzegania rolników, którzy mogą dzięki temu zastosować odpowiednie środki ochrony upraw. Takie zaawansowane i niezwykle skuteczne rozwiązanie umożliwia rolnikom wykorzystywanie wysokiej jakości danych gromadzonych w czasie rzeczywistym.

Kluczowe rynki i postęp technologiczny

Podczas naszego ostatniego wywiadu dowiedzieliśmy się, że kluczowymi rynkami dla rozwiązania Trapview w Europie są Francja, Włochy i Hiszpania, natomiast poza jej granicami są to Stany Zjednoczone, Brazylia i Australia. Jak twierdzi Stefancic: „Zespół nieustannie koncentruje się właśnie na tych rynkach. Oczywiście wchodzimy także na szereg innych rynków, jednak kluczem do sukcesu na obecnym etapie jest koncentracja, która przynosi doskonałe rezultaty – tylko w ostatnim roku udało nam się niemal podwoić sprzedaż naszego rozwiązania!” Jak donosi Stefancic, firma EFOS nie ma sobie również niczego do zarzucenia z punktu widzenia wykorzystywanych procesów technologicznych. „Dzięki uczeniu maszynowemu jesteśmy obecnie w stanie z dużą dokładnością przewidywać przyszłe etapy rozwoju kluczowych szkodników, czego rynek rolniczy oczekiwał już od dłuższego czasu. Takie informacje są kluczowe dla wszystkich, którzy chcą skutecznie wprowadzić systemy zintegrowanego zwalczania szkodników”, dodaje. Zarówno Stefancic, jak i jego zespół odczuwają największą dumę z opracowania narzędzia, które w prosty i dokładny sposób przewiduje etapy rozwoju kluczowych szkodników i może dzięki temu zmienić oblicze rolnictwa. Szczególnie dotyczy to wykorzystywanych technologii. „Oczywiście najwięcej radości sprawiają rozmowy z klientami, którzy wykorzystują te funkcjonalności i mówią nam, że porównali nasze prognozy z obserwacjami terenowymi i mogą potwierdzić, że są absolutnie dokładne – to właśnie na tym opiera się wartość dodana rozwiązania Trapview”.

Niezastąpione rozwiązanie do zwalczania szkodników

Wszystko wskazuje na to, że zarówno firmę EFOS, jak i rozwiązanie Trapview czeka świetlana przyszłość. „Dysponowaliśmy świetnym rozwiązaniem, jeszcze zanim otrzymaliśmy wsparcie ze strony UE, jednak udział w projekcie był bodźcem, który pozwolił nam na wybicie się ponad przeciętność”, twierdzi Stefancic. „Dzięki niemu wytyczyliśmy również plany dotyczące przyszłości, które wprowadzimy w życie po zakończeniu projektu. W styczniu 2019 roku nasza firma otrzymała inwestycję ze strony holenderskiego funduszu Pymwymic, co pozwoliło nam zmienić nasz model biznesowy i znaleźć się bliżej naszych klientów, ograniczyć złożoność rozwiązania oraz zadbać o to, by rozwiązanie Trapview stało się niezbędnym narzędziem do śledzenia i prognozowania występowania szkodników dla tysięcy profesjonalistów”.

Słowa kluczowe

Trapview, pułapka, szkodnik, rozwiązania do zwalczania szkodników, SI, sztuczna inteligencja, środek owadobójczy, uczenie maszynowe, zwalczanie szkodników