European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Sztuczna inteligencja: Turbodoładowanie europejskiego przemysłu

Technologie oparte na sztucznej inteligencji (SI) i zaawansowanej robotyce stwarzają nowe możliwości we wszystkich sektorach przemysłu i pozwalają na rozwój nowych technik produkcji, jak i zmiany w interakcjach między ludźmi a zautomatyzowanymi narzędziami. W tym wydaniu broszury CORDIS Results Pack prezentujemy pierwsze rezultaty 13 trwających (lub niedawno zakończonych) innowacyjnych projektów realizowanych w ramach programu „Horyzont 2020”, które wytyczają kierunki rozwoju przemysłu w oparciu o zastosowania z zakresu sztucznej inteligencji.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Społeczeństwo icon Społeczeństwo

„Przemysł 5.0” jest zjawiskiem, które w ciągu ostatnich kilku lat zyskuje na znaczeniu, definiowanym jako odejście od tradycyjnej produkcji przemysłowej w stronę znacznie ściślejszej i bardziej interaktywnej współpracy ludzi z maszynami. Wizja przemysłu 5.0 zakłada stworzenie nowego środowiska pracy, w którym operatorzy i coraz bardziej autonomiczne i inteligentne maszyny współdziałają w pełnej symbiozie. Prężny rozwój zaawansowanych technologii robotycznych i sztucznej inteligencji ma niewątpliwie olbrzymi wpływ na tę przemysłową transformację, która otwiera przed Europą cały wachlarz nowych możliwości.

Wykorzystanie zalet sztucznej inteligencji

Od ponad dwustu lat podstawą dobrobytu i wzrostu gospodarczego Europy jest produkcja przemysłowa. To właśnie tutaj, w halach produkcyjnych, powstają i zostają wdrożone pierwsze znaczące innowacje wykorzystujące sztuczną inteligencję. Wdrożenie procesów SI do produkcji wiąże się z wieloma korzyściami, m.in. z rozwojem nowoczesnych procesów przemysłowych dla istniejących oraz nowo powstałych branż, zwiększeniem wydajności produkcji oraz przedefiniowaniem roli ludzi, których obowiązki będą odtąd obejmowały współpracę z maszynami wyposażonymi w sztuczną inteligencję i nadzorowanie powierzanych im (zwykle powtarzalnych) zadań. Co ważne, wykorzystanie technologii z zakresu SI i rzeczywistości rozszerzonej w fabrykach przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracowników oraz sprawi, że praca stanie się mniej monotonna i fizycznie wyczerpująca.

Wspieranie wdrażania technologii wykorzystujących SI na europejskich liniach produkcyjnych

Przed nami jeszcze długa droga do całkowitej restrukturyzacji i dostosowania europejskiego przemysłu do tych nowych technologii oraz przygotowania go na nowe możliwości, mimo że Europa jest już jednym z głównych światowych liderów w rozwoju sztucznej inteligencji. Dlatego Komisja Europejska podejmuje zdecydowane działania na rzecz umocnienia pozycji Europy jako lidera w dziedzinie SI, postrzegając ten obszar jako strategiczny i mogący odegrać kluczową rolę w przyszłym rozwoju gospodarczym regionu. Z tego też powodu Komisja ściśle współpracuje z państwami członkowskimi na rzecz stworzenia prawdziwie partnerskiej strategii rozwoju SI, której założenia omówiono w opublikowanym w 2018 roku komunikacie „Sztuczna inteligencja dla Europy”, podkreślając znaczenie SI dla europejskiej produkcji przemysłowej. Ponadto Komisja znacznie zwiększyła finansowanie badań z zakresu SI za pośrednictwem programu „Horyzont 2020”, przeznaczając na ten cel 1,5 miliarda euro w latach 2018–2020. Wyraziła również chęć dalszego wspierania badań nad SI w ramach programów „Horyzont Europa” oraz „Cyfrowa Europa”.

13 pionierskich projektów

W tym wydaniu broszury CORDIS Results Pack prezentujemy 13 pionierskich projektów, które wytyczają kierunki rozwoju przemysłu w oparciu o zastosowania z zakresu sztucznej inteligencji. W ramach niektórych z wymienionych projektów, takich jak COROMA i MONSOON, analizowane są sposoby poprawy wydajności produkcji poprzez zastosowanie narzędzi wykorzystujących SI i zaawansowanych robotów produkcyjnych wyposażonych w czujniki, zdolnych do dostosowania się do środowiska produkcyjnego. Natomiast zespoły zaangażowane w projekty Factory2Fit, MANUWORK i THOMAS analizują komplementarność i potencjał współpracy pomiędzy ludźmi a robotami oraz robotami a maszynami. W ramach projektów GO0D MAN i SERENA badany jest potencjał wykorzystania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w celu optymalizacji procesu produkcyjnego pod względem przeprowadzania bardziej efektywnej konserwacji (np. konserwacji predykcyjnej w połączonych zakładach przemysłowych) i produkcji bez wad. Są wreszcie projekty takie jak ResiBots, które skupiają się na produkcji dostosowanej do indywidualnych potrzeb, a nawet na tworzeniu robotów potrafiących samodzielnie odzyskać utraconą funkcjonalność.