Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Innowacja i reorientacja działań kluczem do opanowania COVID-19 według organu UE zajmującego się innowacjami

Podczas swojej pierwszej wirtualnej konferencji prasowej zorganizowanej w celu omówienia działań w zakresie innowacji podejmowanych przez Europę w ramach reakcji na COVID-19, Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) podkreślił, że innowatorzy są istotnym czynnikiem tworzenia szybkich rozwiązań koniecznych dla zwalczenia pandemii.

Zdrowie

Biorąc pod uwagę bezprecedensowy wpływ trwającego ciągle kryzysu zdrowotnego spowodowanego przez koronawirusa, Europa potrzebuje innowacji bardziej niż kiedykolwiek. EIT przedstawił swoje kluczowe przesłanie podczas cyfrowej konferencji prasowej w dniu 30 kwietnia, skupiając się na innowacjach w zakresie ochrony zdrowia podczas pandemii COVID-19. Dyrektor EIT, Martin Kern, powiedział: „Pandemia COVID-19 spowodowała poważne zakłócenia w funkcjonowaniu naszych społeczności, nie tylko pod względem zdrowotnym, ale i ekonomicznym”. I dodał: „To prawdziwie globalne i historyczne wydarzenie, które obecnie obserwujemy, zmusza nas wszystkich do zrewidowania i zmiany sposobu, w jaki żyjemy i pracujemy. Powrót do starych nawyków sprzed grudnia 2019 roku jest tak naprawdę bardzo mało prawdopodobny. Właśnie dlatego, w ramach koniecznych zmian, innowacje stają się naprawdę kluczowym rozwiązaniem obecnego kryzysu”.

Partnerstwa na rzecz wiedzy i innowacji

Kern wyjaśnił, że cała wspólnota EIT została zmobilizowana w ramach europejskiej reakcji. EIT zrzesza ponad 1 500 partnerów i jest największą wspólnotą na rzecz innowacji w Europie. Wspiera tworzenie długotrwałych partnerstw pomiędzy wiodącymi firmami, laboratoriami badawczymi i instytucjami akademickimi. Dyrektor podkreślił działania podejmowane przez różne Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (WWiI), partnerstwa łączące przedsiębiorstwa, centra badawcze i uniwersytety. EIT Health, jedna z takich wspólnot, skupiająca 140 partnerów będących liderami z sektora przedsiębiorstw, szkolnictwa wyższego i badań naukowych w 15 krajach UE, jest motorem wspierania bezpośrednich rozwiązań dotyczących COVID-19. „Wspólnota EIT Health natychmiast podjęła wyzwanie i niezwłocznie opracowała innowacyjne rozwiązania na rzecz walki z pandemią”. Według Kerna, w ramach wstępnej odpowiedzi na kryzys, EIT zażądał niezwłocznej oceny ryzyka od wszystkich swoich Wspólnot oraz informacji na temat tego, jak sytuacja wpłynie na ich działania. Dodał, że co najmniej 30 % projektów odczuje drastyczne zmiany, a „EIT ze swojej strony raczej pozwoli Wspólnotom na elastyczność w przekierowaniu funduszy”, niż wstrzyma uwolnienie środków lub opóźni realizację etapów projektów.

Innowacje na wszystkich płaszczyznach

Dyrektor generalny EIT Health, Jan-Philipp Beck, nawiązał do 14 projektów uwzględniających energiczne podejście dotyczące walki z COVID-19. Wyjaśnił, że „szybko stało się dla wszystkich jasne, że w dłuższej perspektywie skupienie na pandemiach, ich zapobieganiu i zarządzaniu nimi, stanie się znacznie ważniejsze niż można było to sobie wyobrazić choćby trzy miesiące temu”. Według Becka z 14 inicjatyw, 2 skupiają się na środkach ochrony indywidualnej, udostępnianiu nowych projektów maseczek i tkanin oraz wspieraniu ich lokalnej produkcji, z możliwością skalowalności. François Berger, dyrektor jednostki badawczej U1205 francuskiego Krajowego Instytutu ds. Zdrowia i Badań Medycznych, opowiedział o sposobach, w jaki innowacje zdrowotne mogą pomóc w zwalczaniu koronawirusa. Dr Berger zrealizuje jeden z 14 projektów wspieranych przez EIT Health. Projekt dotyczy poprawienia diagnostyki i badań prognostycznych w odniesieniu do zachorowań na COVID-19. Teresa Chavarría Giménez, dyrektor generalny ds. zdrowia i szkoleń Ministerstwa Zdrowia w Madrycie, podkreśliła znaczenie solidarności w radzeniu sobie z pandemią koronawirusa i dodała, że „solidarność oznacza współpracę i wzajemną pomoc”. Zwróciła również uwagę na sposoby wykorzystania inicjatywy EIT Health, EIT Health: Make Connections. Giménez podsumowała walkę Hiszpanii z COVID-19 i wskazała na znaczenie innowacji w przeorganizowaniu systemu zdrowia. Jak zauważył dyrektor Kern, EIT zainicjował szybkie uwolnienie kwoty 100 mln euro na rzecz innowatorów, których dotknął kryzys związany z koronawirusem. Wypłata – z wyprzedzeniem prawie 3-miesięcznym – zapewni przedsiębiorcom i innowatorom powiązanym ze wspólnotą EIT płynność, „która jest w najbliższym czasie absolutnie konieczna dla przetrwania wielu z przedsięwzięć”. Więcej informacji: strona EIT

Słowa kluczowe

EIT, innowacja, COVID-19, pandemia koronawirusa, zdrowie

Powiązane artykuły

Postępy naukowe
Zdrowie

7 Października 2020

Postępy naukowe
Zdrowie

5 Października 2020