Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Resolution Revolution to Extend Reality

Article Category

Article available in the following languages:

Rzeczywistość poszerzona, która dosłownie rzuca się w oczy

Czy wiesz, że popularne urządzenia rzeczywistości wirtualnej, rozszerzonej lub poszerzonej pokazują jedynie 1 % tego, co może zarejestrować ludzkie oko? Tworząc produkty, które są w stanie wykorzystać potencjał ludzkiego oka, fińskie MŚP Varjo zrobiło wyraźny postęp w kierunku wykorzystania tych technologii w zastosowaniach specjalistycznych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Jeśli zdarzyło ci się korzystać z urządzeń rzeczywistości wirtualnej bądź rozszerzonej, twoją uwagę zwróciły prawdopodobnie dwa powtarzające się problemy: stosunkowo niska rozdzielczość burząca efekt realności i brak innych niż dostarczanie rozrywki zastosowań. Obie te kwestie są ze sobą mocno powiązane. Matti Nylander, dyrektor ds. finansowych fińskiego start-upu Varjo, wyjaśnia: „Z powodu niskiej jakości obrazu specjaliści nie mogli do tej pory korzystać z pełnego potencjału technologii immersyjnych”. Varjo rozwiązuje ten problem, oferując gogle zapewniające rozdzielczość odpowiadającą ostrości widzenia w ludzkim oku. Zespół założycielski bazował na doświadczeniach poszczególnych jego członków, którzy byli wcześniej kierownikami projektów odpowiedzialnymi za rozwój i komercjalizację urządzeń mobilnych w firmach Nokia i Microsoft. „Zdobyta przez nas wiedza ułatwiła nam tworzenie produktów VR/AR/XR nowej generacji. Szczególnie przydatne w tworzeniu naszego systemu XR-1 Developer Edition okazały się kompetencje zdobyte podczas projektowania technologii i oprogramowania dla aparatów”, zauważa Nylander. W kwietniu 2018 roku firma otrzymała dla projektu EXTEND dofinansowanie w ramach drugiego etapu Instrumentu dla MŚP. Od tamtej pory zespół intensywnie pracuje nad przygotowaniem i utorowaniem drogi do wprowadzenia swoich produktów na rynek. Urządzenie XR-1 to jeden z trzech obok systemów VR-2 i VR-2 Pro produktów proponowanych przez Varjo. Jest to urządzenie rzeczywistości mieszanej przeznaczone dla specjalistów w zakresie symulacji, inżynierów, badaczy i projektantów, które wyróżnia się fotograficzną jakością obrazu i bardzo niewielkimi opóźnieniami. „XR-1 jest pierwszym i jedynym jak do tej pory urządzeniem rzeczywistości mieszanej, które zapewnia prawdziwą równość obrazu realnego i wirtualnego. „To pierwszy produktu klasy profesjonalnej, w którym obraz realny i wirtualny są nie do odróżnienia”, zaznacza Nylander. „XR-1 pozwala na płynne przełączanie się między środowiskiem realnym a wirtualnym. Weźmy na przykład szkolenie z obsługi kokpitu samolotowego. Urządzenie XR-1 jest pierwszym rozwiązaniem, które pozwala w takiej sytuacji na właściwy odczyt paneli przyrządowych i kontrolerów w środowisku rzeczywistości mieszanej”. Wysoka jakość obrazu nie jest jedynym atutem urządzenia XR-1. Funkcja przesyłania obrazu wideo pozwala na kreowanie realistycznych doświadczeń w rzeczywistości poszerzonej (XR) i sterowanie nimi. Pole widzenie jest w wypadku tego urządzenia około dwukrotnie szersze niż w oferowanych przez konkurencje produktach z wyświetlaczem optycznym, i optymalnie wykorzystuje możliwości widzenia komputerowego. „Urządzenie XR-1 ma system działający w podczerwieni (IR), dzięki któremu urządzenie jest „świadome” otoczenia i określa odległość obiektów od gogli noszonych przez użytkownika. „Jest to potrzebne do tego, by obiekty wirtualne w realny sposób współistniały ze światem rzeczywistym i wchodziły z nim w reakcje. W ten sposób, kiedy wyciągniesz ręce przed gogle XR, zasłonią one wirtualne elementy powiązane z oddalonymi obiektami”, wyjaśnia Nylander. To jednak jeszcze nie wszystko: Urządzenie XR-1 jest zintegrowane z systemem śledzenia oczu, który bazuje na inteligentnych algorytmach. W ten sposób możliwe jest niezwykle precyzyjne i dokładne generowanie interakcji na podstawie samego spojrzenia.

Profesjonalne symulacje

Urządzenie XR-1 jest już dostępne na rynku i spotkało się z globalnym zainteresowaniem. Varjo opracowuje nowe aplikacje w ścisłej współpracy z takimi przedsiębiorstwami, jak Audi, Saab, Boeing, Airbus i Volkswagen. Volvo Cars wykorzystuje na przykład technologię mieszanej rzeczywistości Varjo do prowadzanie badań projektowych nad samochodami przyszłości, nim jeszcze zostaną zbudowane. Inżynierowie tej firmy mogą też przeprowadzać testy bezpieczeństwa, kierując prawdziwymi samochodami w goglach rzeczywistości mieszanej. FlightSafety International – jedna z najbardziej znanych na świecie firm oferujących profesjonalne szkolenia lotnicze – wykorzystuje urządzenie XR-1 Developer Edition do prowadzenia treningów, w których uczestnik korzysta z prawdziwego kokpitu do lotu w przestrzeni wirtualnej. „Rozwiązaniu XR-1 firmy Varjo udało się pokonać ograniczenia dotyczące rozdzielczości gogli XR. Piloci i uczniowie mogą teraz sprawdzać odczyty przyrządów w realnych warunkach, co było głównym powodem niekorzystania z takich urządzeń w przeszłości. To prawdziwy przełom”, podsumowuje Bob Vaughn, kierownik ds. produktu we FlightSafety.

Słowa kluczowe

EXTEND, Varjo, rzeczywistość mieszana, rzeczywistość poszerzona, gogle, ludzkie oko, wysoka rozdzielczość

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania