European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Firma Varjo, lider technologii rzeczywistości poszerzonej, otrzyma dodatkowe unijne wsparcie w wysokości 46 mln euro

Zapotrzebowanie na rozwiązania w dziedzinie rzeczywistości wirtualnej i mieszanej wśród specjalistów stale rośnie. Aby zagospodarować tę niszę, fińska firma Varjo, osiągająca sukcesy właśnie na polu technologii rzeczywistości poszerzonej, pozyskała dodatkowe środki finansowe zarówno od dotychczasowych, jak i nowych inwestorów.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Niezależnie od tego, jak wiele potrafią gogle do wirtualnej rzeczywistości (VR), swoimi możliwościami nie są w stanie dorównać ludzkiemu oku. A w zasadzie stwierdzenie to było prawdziwe, zanim projektowaniem rozwiązań VR nie zajął się fiński start-up Varjo. Mimo że dostępne na rynku urządzenia VR zapewniają rozdzielczość satysfakcjonującą branżę rozrywki, nie jest ona dostatecznie wysoka dla zastosowań w szeregu dziedzin specjalistycznych, takich jak inżynieria, badania naukowe czy projektowanie. Dzięki temu, że firma Varjo uzyskała częściowe wsparcie w ramach unijnego projektu EXTEND, udało się stworzyć innowacyjne produkty – absolutnie pionierskie i jedyne na świecie rozwiązania rzeczywistości wirtualnej i mieszanej, które zapewniają rozdzielczość odpowiadającą ludzkiemu oku. Co więcej, firma przekonała do swoich produktów nie tylko dotychczasowych, ale również nowych inwestorów, dzięki czemu pozyskała dodatkowe fundusze w wysokości 46 milionów euro, co umożliwia jej przyspieszenie prac rozwojowych nad innowacyjnym sprzętem i oprogramowaniem. Środki te Varjo chce wykorzystać również do wejścia na globalne rynki i stworzenia sieci dystrybutorów w innych krajach, których liczba w Europie, Azji, Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie już przekroczyła 40. W ramach tej ostatniej fazy finansowania fiński start-up pozyskał łącznie 85 milionów euro. „Obserwujemy olbrzymie zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie rzeczywistości wirtualnej i mieszanej, które potęguje fakt, że znaczna część światowej populacji musi nadal pracować zdalnie”, wyjaśnia Timo Toikkanen, dyrektor generalny firmy Varjo, w artykule udostępnionym na platformie społeczności Europejskiej Rady ds. Innowacji. „Uzyskawszy wsparcie finansowe od naszej rosnącej grupy inwestorów, teraz z niecierpliwością czekamy na zwiększenie skali naszej działalności, a tym samym na możliwość dostarczania naszym klientom najbardziej zaawansowanej technologii, która pozwoli im zmienić sposób, w jaki do tej pory wykonywali swoją pracę”.

Wykorzystanie potencjału rzeczywistości wirtualnej i mieszanej w przemyśle

Urządzenia rzeczywistości poszerzonej (XR) opracowane przez firmę Varjo są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa globalne między innymi na potrzeby usprawniania i przyspieszania szkoleń dla pilotów, prezentowania przyszłych projektów budowlanych oraz oceny prototypów, projektów i technologii bezpieczeństwa czynnego. Ponadto te pionierskie rozwiązania pozwalają też na skrócenie procesu projektowania, obniżenie kosztów szkoleń dla operatorów sterowni reaktorów w instalacjach jądrowych, jak również zmniejszenie liczby błędów podczas otwartych operacji chirurgicznych. „Zainwestowaliśmy w Varjo już na samym początku istnienia tej firmy, gdyż uwierzyliśmy w wizję jej założycieli, którzy chcieli zmienić metody pracy specjalistów z różnych dziedzin dzięki wykorzystaniu potencjału technologii immersyjnych”, podkreśla w tym samym artykule Petteri Koponen, współzałożyciel funduszu inwestycyjnego Lifeline Ventures oraz prezes zarządu firmy Varjo. „W ciągu niespełna czterech lat firma Varjo dostarczyła na rynek zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie, które obecnie nie mają sobie równych. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tej ostatniej fazie finansowania, ponieważ firma nadal się rozwija i jest w stanie zapewnić ekosystem umożliwiający powszechne wdrożenie rozwiązań rzeczywistości poszerzonej w przedsiębiorstwach”. Więcej informacji: strona firmy Varjo

Słowa kluczowe

EXTEND, Varjo, finansowanie, rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość mieszana