Skip to main content
European Commission logo print header

BIOGASTIGER® system – turning global organic waste streams into smart and clean energy

Article Category

Article available in the following languages:

Przenośna wytwórnia biogazu może zapewnić energię odnawialną z biomasy i odpadów organicznych

Światowa populacja rośnie, wytwarzając przy tym ogromne ilości odpadów organicznych z gospodarstw domowych, rolnictwa i produkcji żywności. Jednym z najskuteczniejszych sposobów wykorzystania takich odpadów biologicznych jest wytwarzanie biogazu zgodnie z normami wydajności oraz branżowymi normami bezpieczeństwa.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Biogaz może się znacząco przyczynić do wprowadzenia systemu zrównoważonej energii, a przy tym znacznie ograniczyć emisje gazów cieplarnianych antropogenicznego pochodzenia emitowanych w sektorze rolnictwa, jednakże przekształcenie biomasy w biogaz wymaga obecnie znaczących inwestycji technologicznych i nakładów finansowych. Twórcy finansowanego ze środków UE projektu BIOGASTIGER opracowali nową koncepcję wykorzystania biomasy opartą na modułowej kompaktowej elektrowni na biomasę mieszczącej się w przenośnym pojemniku, który można przemieszczać bez większych wysiłków czy kosztów. „Wszystkie elementy są standaryzowane, prefabrykowane i testowane przed dostawą na potrzeby błyskawicznego montażu na miejscu”, opisuje Pierre Haider, koordynator projektu oraz dyrektor zarządzający MŚP FWE Energy Solutions. W samym sercu systemu BIOGASTIGER® znajduje się fermentator o przepływie tłokowym zbudowany na potrzeby umieszczenia w pojemniku. Mieszadło łopatkowe służy do stałego, delikatnego i jednorodnego mieszania substratów w zgodzie z procesami biologicznymi. Umożliwia to wykorzystywanie materiału o wysokiej zawartości substancji stałych bez wprowadzania dodatkowych płynów.

Pierwszy taki system w Ameryce Łacińskiej

Partnerzy projektu zamierzają wdrożyć technologię fermentacji beztlenowej opracowaną w systemie BIOGASTIGER® w Ekwadorze i pozostałych krajach Ameryki Łacińskiej. Z tego względu badacze przeprowadzili szczegółowe badanie potencjału bioenergetycznego odpadów pozyskiwanych od lokalnych firm oraz tego, w jaki sposób można wykorzystać gaz, aby zastąpić paliwo kopalne w takich firmach. Wybudowana w Ekwadorze biogazownia BIOGASTIGER® na skalę przemysłową była pierwszym tego rodzaju obiektem w tym regionie, a do tego przykładem skutecznego transferu technologii na obszary wiejskie. Była ona wyposażona w zautomatyzowany system cechujący się bardzo wydajnym wewnętrznym zużyciem energii i procesami biologicznymi. Dzięki konstrukcji komory fermentacyjnej oraz przemysłowym normom bezpieczeństwa BIOGASTIGER® stanowi technologiczny punkt odniesienia dla rewaloryzacji i wykorzystania organicznych odpadów stałych z sektorów rolniczych do wytwarzania energii odnawialnej. „Jeśli chodzi o udział energii z poszczególnych źródeł, już teraz biogaz stanowi uniwersalne rozwiązanie dostępne nawet wtedy, gdy nie świeci słońce i nie wieje wiatr”, wyjaśnia Haider.

Korzyści środowiskowe i finansowe

Wytworzony biogaz zastąpi 40 % zużycia oleju napędowego w kotłach zakładów produkcyjnych, wziąwszy pod uwagę, że przemysł wydaje około miliona USD na olej napędowy (w Ekwadorze cena tego paliwa wynosi 1,10 USD za galon). Każdego dnia zakład wytworzy 100 Nm3 biogazu na godzinę z 20 ton mieszanych substratów, takich jak łuski ryżowe z kurzym obornikiem, osad kakaowy, ścieki z rzeźni oraz hiacynt wodny. Z takich ilości substratów i materii organicznej technologia ta wytworzy 558 kW do użytku termicznego, zastępując tym samym przemysłowy olej napędowy. Wymagane będzie zajęcie terenu o powierzchni hektara, na którym umieszczone zostaną pojemniki oraz system przepływu tłokowego i komora biofermentacyjna (każde wielkości odpowiednio 262 m3 oraz 1200 m3). Z zalet rozwiązania BIOGASTIGER® będą mogli skorzystać klienci z sektora rolnictwa oraz przemysłu spożywczego, a także dostawcy energii, którzy stanowią duży i rozwijający się rynek odnotowujący obroty rzędu 300 milionów euro rocznie. „Nasze innowacyjne rozwiązanie służące do wytwarzania bezpiecznej, czystej i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla energii pomoże rozwiązać globalny problem niewykorzystanych strumieni odpadów organicznych, wesprze gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz uczyni świat czystszym i bezpieczniejszym miejscem”, podsumowuje Haider.

Słowa kluczowe

BIOGASTIGER, biogaz, odpady organiczne, biomasa, Ekwador, komora fermentacyjna, transfer technologii, neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania