Skip to main content
European Commission logo print header

A sustainable highly efficient cultivation system that produces plant-based, organic, and healthy food ingredients

Article Category

Article available in the following languages:

Projekt upraw mikroalg napędza zieloną rewolucję w światowej produkcji żywności

Twórcy projektu BioSolar Leaf opracowują zasilane dwutlenkiem węgla i światłem słonecznym panele do uprawy mikroalg, aby zrealizować cel jakim jest zapewnienie ludziom na całym świecie żywności zawierającej zdrowsze składniki odżywcze w sposób bardziej ekologiczny.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Zgodnie z przewidywaniami do połowy tego stulecia populacja ludzi na świecie może zwiększyć się do niemal 10 miliardów. Rzecz jasna taki wzrost idzie w parze ze wzrostem zapotrzebowania na żywność – szacunki pokazują, że osiągnie ono poziom 3 miliardów ton rocznie do roku 2050, co stanowi wzrost o 43 % w porównaniu do roku 2009. Wiązać się to będzie z ogromnym obciążeniem zarówno dla środowiska, jak i istniejących łańcuchów dostaw. Trwająca pandemia koronawirusa uwidoczniła ponadto wrażliwość globalnych systemów dostaw żywności oraz potrzebę umocnienia procesów jej produkcji na całym świecie. Jednak by zapewnić wszystkim ludziom dostęp do bezpiecznych i zdrowych źródeł żywności o wysokiej jakości bez wywierania przy tym negatywnego i nieodwracalnego wpływu na środowisko, produkcja musi być prowadzona w sposób zrównoważony. Producenci produktów spożywczych zaczynają zmieniać stosowane dotychczas tradycyjne metody. Dzięki wsparciu z programu „Horyzont 2020” zespół prowadzonego pod kierunkiem londyńskiej firmy Arborea projektu BioSolar Leaf opracowuje systemy, dzięki którym taka rewolucja stanie się możliwa. Firma tworzy platformę do uprawy o nazwie BioSolar Leaf, która pozyskuję energię słoneczną do hodowli maleńkich roślin, takich jak mikroalgi, okrzemki i fitoplankton na rozległych konstrukcjach przypominających panele. Platformy te można rozmieścić w niemal każdym środowisku na dowolnej konstrukcji, by prowadzić uprawę roślin zasilaną samym dwutlenkiem węgla i światłem słonecznym. „Wyjątkową zaletą tej technologii jest jej zdolność do samoregulacji i utrzymania jednorodnych warunków optymalnych do wzrostu roślin na dużą skalę przy jednoczesnym zapewnieniu pochłaniania dwutlenku węgla w niskich stężeniach z gazów spalinowych”, wyjaśnia Julian Melchiorri, dyrektor generalny firmy Arborea i koordynator projektu BioSolar Leaf. „Tym samym powstała znacząco bardziej efektywna platforma do produkcji żywności oferująca niewymagające dużego kapitału, skalowalne rozwiązanie do zrównoważonej, wydajnej i dostępnej cenowo produkcji odżywczych składników i białek”.

Platformy do uprawy

BioSolar Leaf jest platformą inżynierii biochemicznej, zaprojektowaną do masowej produkcji mikroorganizmów, wykorzystującą energię słoneczną. Organizmy te zawierają szereg składników odżywczych, takich jak lipidy, węglowodany, białka i antyoksydanty. Ich wydajność pod względem zawartości białka pochodzenia roślinnego jest największa ze wszystkich roślin, co oznacza, że produkcja jest niezwykle wydajna. Platformy nie potrzebują gleby, a więc mogą być rozmieszczane na obszarach całkowicie zdegradowanych, a nawet w środowisku pustynnym. Składniki odżywcze są pozyskiwane bezpośrednio z komórek mikroorganizmów w swojej najczystszej postaci i są następnie wykorzystywane przez producentów żywności do stworzenia wielu rodzajów żywności i produktów, od odżywek białkowych po roślinne alternatywy mięsa. Dzięki wyjątkowej technologii system wykorzystuje przemysłowy gaz odpadowy do zasilania, co przynosi wiele korzyści środowisku. Sama platforma również dokonuje sekwestracji dwutlenku węgla i to bardziej skutecznie niż skrawek lasu o takiej samej wielkości.

Tworzenie filii

Zespół projektu BioSolar Leaf przeprowadził analizę biznesową i techniczną systemu uprawy roślin i znalazł oszczędne rozwiązanie dla rynku europejskiego. Badacze zidentyfikowali również strumień potencjalnych klientów zainteresowanych nowymi produktami. Chociaż projekt koncentrował się na mikroorganizmach wykorzystywanych w przemyśle produkcji żywności dla ludzi, przyszłe modele upraw mogą ulec dywersyfikacji. „Jedna platforma może posłużyć do produkcji żywności w akwakulturze, a nawet do produkcji substancji biochemicznych dla innych branż, w tym przemysłu kosmetycznego”, mówi Melchiorri.

Słowa kluczowe

BioSolar Leaf, produkcja żywności, zapotrzebowanie na żywność, dostawy żywności, roślina, mikroorganizmy, mikroalgi, odżywki białkowe, hodowla, alternatywy mięsa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania