European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The first multiple stent delivery system for the treatment of biliary, pancreatic and urologic strictures and stenosis

Article Category

Article available in the following languages:

Bezpieczny i szybki sposób leczenia chorób układu pokarmowego

System zakładania stentów zapewnia szybkość i wszechstronność podczas leczenia zwężonych kanałów i przewodów w ciele.

Zdrowie icon Zdrowie

Miliony ludzi na całym świecie cierpią na choroby żołądkowo-jelitowe (ang. gastrointestinal diseases, GI), takie jak zespół jelita drażliwego, zaparcia, szczeliny odbytu i rak jelita grubego. Trudno oszacować dokładne koszty ekonomiczne wynikające z GI, ale choroby te wymagają częstych wizyt lekarskich oraz hospitalizacji. Nieobecności w pracy i zmniejszona produktywność potęgują skutki ekonomiczne tych chorób. W wielu przypadkach zaburzenia mogą prowadzić do zwężenia przewodów trzustki i innych narządów. Sytuacje te wymagają pilnego leczenia w celu przywrócenia prawidłowego drenażu i zapobieżenia powikłaniom, takim jak żółtaczka i choroby wątroby. Obecnie leczy się je poprzez wprowadzenie stentu (rurki z metalu lub tworzywa sztucznego) do przewodu na dłuższy czas. Jednak zabieg ten, zwłaszcza gdy konieczne jest wielokrotne zakładanie stentów, może prowadzić do szkodliwych skutków ubocznych. „Zakładanie stentów w wątrobie i trzustce ma kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilności pacjentów przedoperacyjnych. Ale te operacje są żmudne, ponieważ w obecnym stanie rzeczy chirurg musi dla każdego stentu ponownie wejść do przewodu żółciowego za pomocą prowadnicy”, mówi Omri Naveh, dyrektor generalny Endo GI Medical i koordynator projektu ENDOGI. Wiele stentów oznacza wiele wejść, a to pochłania czas lekarza oraz pacjenta. Zdarza się też gubienie prowadnic.

Inteligentniejsze rozwiązanie do wszczepiania stentów

System EndoGI został stworzony przy pomocy finansowania w ramach programu Horyzont 2020, aby przyspieszyć proces i zmniejszyć szkodliwe skutki leczenia. Zespół zaprojektował i stworzył pierwszy opatentowany, wielostentowy system do leczenia zwężeń w przewodach wątroby, dróg moczowych i trzustki. System jest w stanie wprowadzić jeden lub dwa stenty z tworzyw sztucznych za pomocą jednej prowadnicy. Pozwala również na bezpieczny, stały dostęp do prowadnicy w trakcie całej procedury. Zabieg jest wykonywany szybko, przez co niekorzystny wpływ spowodowany przedłużającymi się zabiegami jest mniejszy. Wydłużony czas operacji w leczeniu chorób układu krążenia może prowadzić do problemów z sercem, np. uszkodzenia mięśnia sercowego. Wykazano, że wydłużenie czasu operacji już o 15 minut zwiększa nawet o 141 % ryzyko wystąpienia niedokrwienia mięśnia sercowego, a zmniejszenie przepływu krwi do serca oznacza, że nie może ono otrzymać wystarczającej ilości tlenu. Stenty z tworzyw sztucznych są tańsze od metalowych i łatwiejsze do usunięcia. Możliwość jednoczesnego wszczepienia wielu stentów ma wiele zalet: większa całkowita średnica drenażu w wybranym kanale poprawia wynik leczenia, zwiększona siła rozprężania przeciwdziała sile ściskającej, a ryzyko przemieszczenia stentów jest mniejsze.

Od świń do ludzi

Przeprowadzono pozytywne testy systemu na świniach. Wkrótce zostaną przeprowadzone badania pilotażowe z udziałem ludzi zarówno w UE, jak i w USA, a zespół ma nadzieję, że po nich uzyska pełne zatwierdzenia regulacyjne. Merytoryczne dyskusje przy okrągłym stole oraz szczegółowe kwestionariusze dla lekarzy w obu regionach wykazały, że urządzenie cieszy się popularnością i dużym zainteresowaniem kadry medycznej. Grant od Komisji Europejskiej umożliwił zespołowi prowadzenie badań, które pozwoliły na lepsze zrozumienie potrzeb rynku oraz sposobów zarządzania procesami badawczymi i rozwojowymi. W związku z tym nowe leczenie powinno pojawić się wcześniej, niż byłoby to normalnie możliwe. „Utorowaliśmy sobie drogę do udostępnienia produktu na rynku w krótkim czasie”, mówi Naveh.

Słowa kluczowe

ENDOGI, choroby przewodu pokarmowego, leczenie, ból, skutki uboczne, stent, mnogie, tworzywa sztuczne, tańsze

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania