Skip to main content

The first multiple stent delivery system for the treatment of biliary, pancreatic and urologic strictures and stenosis

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bezpieczny i szybki sposób leczenia chorób układu pokarmowego

System zakładania stentów zapewnia szybkość i wszechstronność podczas leczenia zwężonych kanałów i przewodów w ciele.

Zdrowie

Miliony ludzi na całym świecie cierpią na choroby żołądkowo-jelitowe (ang. gastrointestinal diseases, GI), takie jak zespół jelita drażliwego, zaparcia, szczeliny odbytu i rak jelita grubego. Trudno oszacować dokładne koszty ekonomiczne wynikające z GI, ale choroby te wymagają częstych wizyt lekarskich oraz hospitalizacji. Nieobecności w pracy i zmniejszona produktywność potęgują skutki ekonomiczne tych chorób. W wielu przypadkach zaburzenia mogą prowadzić do zwężenia przewodów trzustki i innych narządów. Sytuacje te wymagają pilnego leczenia w celu przywrócenia prawidłowego drenażu i zapobieżenia powikłaniom, takim jak żółtaczka i choroby wątroby. Obecnie leczy się je poprzez wprowadzenie stentu (rurki z metalu lub tworzywa sztucznego) do przewodu na dłuższy czas. Jednak zabieg ten, zwłaszcza gdy konieczne jest wielokrotne zakładanie stentów, może prowadzić do szkodliwych skutków ubocznych. „Zakładanie stentów w wątrobie i trzustce ma kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilności pacjentów przedoperacyjnych. Ale te operacje są żmudne, ponieważ w obecnym stanie rzeczy chirurg musi dla każdego stentu ponownie wejść do przewodu żółciowego za pomocą prowadnicy”, mówi Omri Naveh, dyrektor generalny Endo GI Medical i koordynator projektu ENDOGI. Wiele stentów oznacza wiele wejść, a to pochłania czas lekarza oraz pacjenta. Zdarza się też gubienie prowadnic.

Inteligentniejsze rozwiązanie do wszczepiania stentów

System EndoGI został stworzony przy pomocy finansowania w ramach programu Horyzont 2020, aby przyspieszyć proces i zmniejszyć szkodliwe skutki leczenia. Zespół zaprojektował i stworzył pierwszy opatentowany, wielostentowy system do leczenia zwężeń w przewodach wątroby, dróg moczowych i trzustki. System jest w stanie wprowadzić jeden lub dwa stenty z tworzyw sztucznych za pomocą jednej prowadnicy. Pozwala również na bezpieczny, stały dostęp do prowadnicy w trakcie całej procedury. Zabieg jest wykonywany szybko, przez co niekorzystny wpływ spowodowany przedłużającymi się zabiegami jest mniejszy. Wydłużony czas operacji w leczeniu chorób układu krążenia może prowadzić do problemów z sercem, np. uszkodzenia mięśnia sercowego. Wykazano, że wydłużenie czasu operacji już o 15 minut zwiększa nawet o 141 % ryzyko wystąpienia niedokrwienia mięśnia sercowego, a zmniejszenie przepływu krwi do serca oznacza, że nie może ono otrzymać wystarczającej ilości tlenu. Stenty z tworzyw sztucznych są tańsze od metalowych i łatwiejsze do usunięcia. Możliwość jednoczesnego wszczepienia wielu stentów ma wiele zalet: większa całkowita średnica drenażu w wybranym kanale poprawia wynik leczenia, zwiększona siła rozprężania przeciwdziała sile ściskającej, a ryzyko przemieszczenia stentów jest mniejsze.

Od świń do ludzi

Przeprowadzono pozytywne testy systemu na świniach. Wkrótce zostaną przeprowadzone badania pilotażowe z udziałem ludzi zarówno w UE, jak i w USA, a zespół ma nadzieję, że po nich uzyska pełne zatwierdzenia regulacyjne. Merytoryczne dyskusje przy okrągłym stole oraz szczegółowe kwestionariusze dla lekarzy w obu regionach wykazały, że urządzenie cieszy się popularnością i dużym zainteresowaniem kadry medycznej. Grant od Komisji Europejskiej umożliwił zespołowi prowadzenie badań, które pozwoliły na lepsze zrozumienie potrzeb rynku oraz sposobów zarządzania procesami badawczymi i rozwojowymi. W związku z tym nowe leczenie powinno pojawić się wcześniej, niż byłoby to normalnie możliwe. „Utorowaliśmy sobie drogę do udostępnienia produktu na rynku w krótkim czasie”, mówi Naveh.

Słowa kluczowe

ENDOGI, choroby przewodu pokarmowego, leczenie, ból, skutki uboczne, stent, mnogie, tworzywa sztuczne, tańsze

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania