European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Przywracanie produkcji paneli fotowoltaicznych do jej europejskich korzeni

Unijna inicjatywa wspiera działania mające na celu opracowanie rozwiązania montażowego dla producentów paneli fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami.

Energia icon Energia

Wraz ze stałymi wysiłkami na rzecz przyspieszenia wdrażania systemów fotowoltaicznych, które już teraz rozwijają się szybciej niż jakiekolwiek inne źródło energii odnawialnej, kluczowe znaczenie ma zwiększenie inwestycji w tym obszarze. Celem projektu PV Impact jest stymulowanie sektora prywatnego do przeznaczania środków na rzecz badań, rozwoju i innowacji w sektorze fotowoltaiki na terenie całej UE. Ma to kluczowe znaczenie zwłaszcza teraz, gdy wciąż pogłębiają się niespotykane wcześniej skutki kryzysu zdrowotnego związanego z pandemią COVID-19, uwydatniając pewne słabe punkty w różnych branżach, takich jak sektor energii słonecznej. Biorąc pod uwagę spory stopień uzależnienia tego sektora od ogniw i paneli słonecznych produkowanych w Azji, francuska firma SOLEAN postanowiła pomóc europejskim producentom paneli fotowoltaicznych, szczególnie małym firmom, aby mogły działać sprawniej i w bardziej ekonomiczny sposób. Firma SOLEAN nawiązała współpracę z Photowatt, marką spółki EDF ENR PWT – partnera projektu PV Impact – w celu dalszego rozwoju swojego rozwiązania w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych. W artykule prasowym na stronie internetowej czasopisma „pv magazine” współzałożyciele firmy SOLEAN, Claude Jacquot i Arnaud Goy, stwierdzają, że „ich w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne mogą przywrócić produkcję paneli fotowoltaicznych do jej europejskich korzeni”. Cytowany w tym samym artykule prasowym Jacquot mówi: „Istnieje wielu małych producentów, którzy dysponują tylko jedną linią produkcyjną, często obsługiwaną w sposób ręczny lub półautomatyczny, którzy muszą wejść na wyższy poziom”. Dodaje on: „Brak im środków na tworzenie fabryk o bardzo dużych mocach produkcyjnych. Potrzebują oni raczej sprawnych i elastycznych narzędzi, które mogłyby zautomatyzować produkcję paneli na zamówienie”.

Automatyzacja niestandardowej produkcji

Jak czytamy w tym samym artykule, zespół firmy SOLEAN uważa, że „ich linia produkcyjna byłaby idealna również dla producentów wytwarzających panele fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami o skomplikowanej strukturze lub konstrukcji”. W artykule czytamy, że jako kolejny przykład zespół podaje panele fotowoltaiczne zintegrowane z pojazdami. „Nasz sprzęt oferuje możliwość produkcji różnych paneli – na dachy, fasady, samochody lub autobusy (…) – oraz automatyzacji tej niestandardowej produkcji przy zachowaniu kosztów na dopuszczalnym poziomie”, zauważają współzałożyciele. „Chcemy montować »niemontowalne«”. W tym samym artykule czytamy, że „rozwiązanie montażowe firmy stanowi modułowa linia oparta na trzech podjednostkach: stringerze, sprzęcie montażowym i laminatorze”. Stringer, który może działać niezależnie, powinien być gotowy na jesieni. Demonstracyjny egzemplarz stringera będzie dostępny w czerwcu, ogłosili Jacquot i Goy”. Projekt PV Impact (Actual execution of the Implementation Plan for Photovoltaics and monitoring the Implementation Plan’s delivery) potrwa do marca 2022 roku. Aby pomóc sektorowi prywatnemu w zwiększeniu inwestycji, w ramach projektu „firmy zostaną zaproszone do uczestnictwa w giełdach kontaktów, aby mogły one nawiązać nowe kontakty i znaleźć partnerów, z którymi będą mogły pracować nad swoimi planami”, jak zaznaczono na stronie internetowej projektu. Ponadto na stronie projektu czytamy, że „zapewni on ukierunkowane wsparcie europejskich planów rozwoju przemysłu fotowoltaicznego”. W związku z tym firma Photowatt wesprze nowo powstające firmy oraz przedsiębiorstwa z sektora MŚP, podczas gdy firma ENEL Green Power, również będąca partnerem w ramach konsorcjum projektu PV Impact, „poczyni postępy w realizacji planu wdrożenia poprzez koordynację wielu różnych podmiotów działających w sektorze fotowoltaiki we Włoszech”. Jak poinformowano na stronie projektu, zespół zajmie się również „śledzeniem, czy poprawa wydajności technologii fotowoltaicznej nadąża za oczekiwaniami i przedstawi zalecenia dla europejskich organów finansujących dotyczące tego, w jaki sposób mogą one odegrać swoją rolę w przywróceniu europejskiej technologii fotowoltaicznej jej czołowej pozycji, jeśli pozostanie ona w tyle”. Więcej informacji: strona projektu PV Impact

Słowa kluczowe

PV Impact, fotowoltaika, panel słoneczny, panel fotowoltaiczny, SOLEAN

Powiązane artykuły