CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

WYZNACZANIE TRENDÓW W NAUCE: Wyniki najbardziej kompleksowego badania wskazują, że noszenie maseczek zmniejsza ryzyko zakażenia COVID-19

Wnioski wypływające z nowego badania potwierdzają, że zakrywanie twarzy umożliwia skuteczne zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

© Woottisak, Shutterstock

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 5 czerwca, przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) postulowali, by wszystkie kraje zachęcały swoich obywateli do noszenia maseczek ochronnych wykonanych z tkaniny, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. „Na obszarach szczególnie dotkniętych przez epidemię WHO zaleca wszystkim pracownikom pracującym w obszarach klinicznych placówek opieki zdrowotnej noszenie maseczek medycznych – ich noszenie nie powinno ograniczać się tylko i wyłącznie do osób zajmujących się pacjentami chorującymi na COVID-19”, stwierdził dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Co więcej, w miejscach, w których mamy do czynienia z transmisją poziomą, osoby powyżej 60 roku życia oraz znajdujące się w grupie ryzyka ze względu na choroby współistniejące powinny nosić maseczki medyczne w sytuacjach, w których niemożliwe jest przestrzeganie zasad dystansowania społecznego, zwłaszcza utrzymania odpowiedniej odległości od innych. Po trzecie, Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała nową, uzupełnioną wersję swoich wytycznych dotyczących noszenia maseczek przez ogół społeczeństwa w miejscach, w których występuje transmisja pozioma koronawirusa”. „WHO zaleca rządom państw zachęcanie obywateli do noszenia maseczek w miejscach, w których rozprzestrzenia się choroba, a zachowanie odpowiedniej odległości od innych osób jest trudne – między innymi w pojazdach komunikacji miejskiej, w sklepach, a także innych zamkniętych lub zatłoczonych miejscach”, dodał dr Ghebreyesus. „Nasze zaktualizowane wytyczne zawierają nowe informacje na temat zalecanego składu maseczek materiałowych, które zostały oparte na badaniach naukowych zleconych przez WHO”. Wyniki tych badań zostały przedstawione w czasopiśmie naukowym „The Lancet” w ramach przeglądu różnych opublikowanych dotychczas badań. Naukowcy ustalili, że utrzymywanie odpowiedniej odległości od innych ludzi oraz noszenie maseczek stanowią dwie najskuteczniejsze metody powstrzymujące rozprzestrzenianie się wirusa. Zespół składający się z naukowców z uniwersytetów i uczelni wyższych z całego świata przeanalizował 172 badania obserwacyjne przeprowadzone w 16 krajach na 6 kontynentach, w tym badania przeprowadzone w placówkach opieki zdrowotnej oraz wśród lokalnych społeczności. W swojej analizie naukowcy skupili się między innymi na badaniach dotyczących ognisk epidemii COVID-19 oraz innych wirusów należących do tej samej rodziny. Jednym z głównych wniosków wypływających z badań był fakt, że ryzyko zakażenia w przypadku osób nienoszących maseczek ochronnych lub półmasek wynosiło 17,4 %, natomiast w przypadku założenia maseczki spadało do zaledwie 3,1 %. „Chcemy przez to powiedzieć, że w sytuacjach, w których występuje intensywne rozprzestrzenianie się wirusa, a także w sytuacjach, gdzie zachowanie odpowiedniej odległości od innych osób nie jest możliwe, każdy powinien nosić materiałową maseczkę – jest to kwestia, którą należy traktować bardzo poważnie”, wyjaśniła epidemiolożka Maria Van Kerkhove, kierowniczka techniczna Światowej Organizacji Zdrowia do spraw COVID-19 w wywiadzie z CNN. „Cel publikowanych przez WHO wytycznych jest prosty – staramy się zaprezentować konkretne parametry dotyczące maseczek. Publikując je, dajemy wszystkim do zrozumienia, jakie rozwiązania i jakie materiały są najlepsze zgodnie z naszymi ustaleniami opartymi na zgromadzonych przez nas danych i dowodach naukowych”.

Bariera ochronna

Obecnie konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań, aby ustalić z dużą pewnością skuteczność maseczek materiałowych w ograniczaniu rozprzestrzeniania choroby COVID-19 przez osoby zakażone koronawirusem, a także w ochronie osób zdrowych przed zakażeniem. Jak wyjaśnia dr April Baller, specjalistka medyczna Światowej Organizacji Zdrowia do spraw profilaktyki i kontroli chorób zakaźnych: „Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że maseczka stanowi barierę ochronną. Może być barierą chroniącą zarówno osobę, która zakłada ją na twarz, jak i osoby postronne, które jedynie przebywają w pobliżu osób z maseczkami na twarzy”. Autorzy badania podkreślają, że zasady dystansowania społecznego i maseczki nie zapewniają pełnej ochrony, a kluczowe znaczenie dla ograniczania rozprzestrzeniania się choroby mają inne środki, takie jak mycie rąk. „Musimy postępować bardzo, bardzo ostrożnie, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której maseczki będą postrzegane jako alternatywa dla innych środków zdrowia publicznego, których wdrażanie jest obecnie zdecydowanie wymagane”, zauważył dr Mike Ryan, dyrektor wykonawczy programu WHO na rzecz sytuacji kryzysowych związanych ze zdrowiem.

Słowa kluczowe

COVID-19, koronawirus, maseczka, maseczka ochronna, rozprzestrzenianie wirusa