Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentne rozwiązanie stworzone na potrzeby porad lekarskich może usprawnić proces leczenia

Wielu pacjentów z trudem przypomina sobie przebieg własnej wizyty lekarskiej, w wyniku czego niedostatecznie rozumie swoją chorobę i trudniej jest im przestrzegać zaleceń lekarskich. Twórcy projektu Anatomus opracowali inteligentne rozwiązanie mające pomóc pacjentom przypomnieć sobie treść odbytych konsultacji.

Zdrowie

Wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej trwa zwykle od 5 do 22 minut w zależności od kraju. W Europie porada lekarska trwa średnio zaledwie 10 minut, z czego pacjent zapamiętuje około 14 % z tego, co zostało powiedziane. A ma to duże znaczenie, gdyż z badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że jeżeli chodzi o leczenie „w krajach rozwiniętych, średnio zaledwie co drugi pacjent cierpiący na choroby przewlekłe przestrzega zaleceń lekarskich”. Taka sytuacja wiąże się ze zwiększeniem liczby hospitalizacji i wzrostem kosztów leczenia, a także z poważniejszymi konsekwencjami społecznymi i wzrostem odsetka przedwczesnych zgonów, których liczba według OECD wynosi 200 000 rocznie. Celem finansowanego ze środków UE projektu Anatomus, którego gospodarzem jest firma eMedia, jest opracowanie rozwiązania ukierunkowanego na przyczynę braku przestrzegania zaleceń lekarskich – nieskuteczną interakcję pomiędzy pacjentem a lekarzem. Zespół opracowuje narzędzie cyfrowe, które dostarcza spersonalizowane nagrania wizyt lekarskich. Mają one pomóc w poprawie komunikacji i zaangażowania pacjenta, a w rezultacie, zwiększyć szansę na to, że pacjent będzie stosował się do zaleceń. Dzięki unijnemu dofinansowaniu zespół mógł przeprowadzić badanie użyteczności z udziałem 1 000 pracowników służby zdrowia i ich pacjentów. Opracował również studium wykonalności dotyczące nagrywania interakcji oglądanych na ekranie oraz przyjrzał się najlepszym praktykom bezpiecznego udostępniania danych pacjentom. Zdaniem Marka Campbella, współzałożyciela i koordynatora projektu Anatomus, „zebrane dotąd informacje zwrotne na temat interfejsu i doświadczeń użytkownika są fenomenalne”.

Zapamiętanie wizyty

Aby pomóc pacjentom w lepszym zrozumieniu i zapamiętaniu słów lekarza podczas wizyty, aplikacja Anatomus wykorzystuje oprogramowanie oparte na przeglądarce sieciowej oraz pamięć masową bazującą na chmurze. Po zakończeniu fazy rozwoju oprogramowania, celem badaczy będzie zapewnienie, że użytkownicy będą mogli w bezpieczny sposób nagrywać i szyfrować wizytę w formie trójwymiarowych plików audio i wideo, które będą przechowywane na ich profilu w chmurze. System zawiera również szereg modułów anatomicznych, które umożliwiają zrozumienie, jak działają różne części ludzkiego ciała. Użytkownicy mają więc dostęp do informacji anatomicznych istotnych z punktu widzenia ich porady, które mogą zapisać, by móc z nich skorzystać w przyszłości. Aby pomóc w lepszym zrozumieniu treści porady i przypomnieniu jej sobie, system został przystosowany do potrzeb użytkowników, którzy mogą dodawać w nim własne uwagi oraz rysunki. Anatomus został przetestowany w różnych ośrodkach w Niemczech, Irlandii i Stanach Zjednoczonych przez 1 000 pracowników służby zdrowia i ich pacjentów, a niektórzy z nich zostali następnie zaproszeni na rozmowę. Test systemu Anatomus przeprowadzono również zdalnie z udziałem użytkowników, których następnie poproszono o wypełnienie ankiety, w której podzielili się uwagami na temat korzystania z narzędzia, a także swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami na temat jego mocnych i słabych stron. Ponadto, chcąc na bieżąco poznawać opinie użytkowników systemu, zespół przeprowadził test metodą „Thinking Aloud” w Galway w Irlandii. Użytkownicy zostali poproszeni o to, aby na głos mówili, na co patrzą, co myślą, co robią i jakie są ich odczucia podczas wykonywania zadań. „Dzięki tym testom otrzymaliśmy sporo informacji zwrotnych, które pomogły nam lepiej zrozumieć oczekiwania użytkowników i jednocześnie zapewnić, że narzędzie będzie łatwe w użyciu i umożliwi zrozumiałą komunikację pozwalającą uniknąć wątpliwości i nieporozumień”, mówi Campbell.

Zwiększenie roli pacjentów

System Anatomus przyczynia się do realizacji założeń dyrektywy UE w sprawie „Wprowadzania zorientowanych na pacjenta innowacji do unijnych systemów zdrowotnych” (2015) poprzez oferowanie innowacji, które pomagają pacjentom w lepszym zrozumieniu ich stanu zdrowia, ale także w zwiększeniu ich pewność siebie. Ma to na celu zachęcić pacjentów do przejęcia odpowiedzialności za własny stan zdrowia. „Anatomus jest przełomową technologią multimedialną w zakresie e-zdrowia. Pracujemy obecnie nad projektem naszego systemu, który pozwoli na jego łatwe dopasowanie do potrzeb lekarzy, opiekunów i stylu życia pacjentów”, wyjaśnia Greg Micyk, współzałożyciel Anatomus. Zespół zajmuje się również dodawaniem innych funkcjonalności, takich jak zapewnienie użytkownikom możliwości bezpiecznego zapisywania i udostępniania osobom trzecim wszelkich treści. Obecnie system działa na komputerach PC i Mac jako aplikacja sieciowa oparta na przeglądarce, jednak zespół zachęcony zebranymi informacjami zwrotnymi planuje udostępnić wersje na urządzenia mobilne latem 2020 roku.

Słowa kluczowe

Anatomus, anatomia, porada lekarska, lekarz, e-zdrowie, pacjent, przetwarzanie w chmurze, leczenie, choroba przewlekła, przestrzeganie zaleceń

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania