Skip to main content
European Commission logo print header

Turning food industry's organic wastw into value

Article Category

Article available in the following languages:

Nowa instalacja przetwarza odpady organiczne w darmową energię dzięki produkcji biogazu

Zamiast wyrzucać organiczne odpady spożywcze, małe przedsiębiorstwa z branży spożywczej mogą wykorzystywać je do gotowania żywności i podgrzewania wody.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Przedsiębiorstwa gastronomiczne generują duże ilości odpadów organicznych, które często trafiają na wysypiska, co jest zjawiskiem niekorzystnym dla środowiska naturalnego i wiąże się z dodatkowymi kosztami. Branża gastronomiczna powinna być zatem zainteresowana poszukiwaniem alternatywnych sposobów na postępowanie z odpadami. Rozwiązaniem takim może być biogaz. Jest to produkt uboczny fermentacji beztlenowej odpadów organicznych, składający się w około 60 % z metanu i w 40 % z dwutlenku węgla. Metan może być przechwytywany i bez problemu używany do gotowania i ogrzewania wody, ponieważ gaz ziemny z sieci komunalnych to w większości właśnie metan. Od kilku lat firma HOMEBIOGAS Ltd. produkuje małe urządzenia do produkcji biogazu, przeznaczone na rynek artykułów gospodarstwa domowego. Domownicy wrzucają odpady organiczne do urządzenia, które zbiera biogaz. Produktem ubocznym jest bioosad nadający się do wykorzystania jako nawóz ogrodowy.

Większe moce przerobowe

Liczne przedsiębiorstwa z branży spożywczej – w tym restauracje, hotele i supermarkety – zwracały się do firmy o wyprodukowanie większej wersji urządzenia. Firma jest obecnie jedynym partnerem finansowanego przez UE projektu HOMEBIOGAS. W ramach projektu, noszącego tę samą nazwę, co produkt, opracowano niedrogi system produkcji biogazu, skierowany do przedsiębiorstw spożywczych. Jest on w stanie przetworzyć do 250 kg organicznych odpadów żywnościowych dziennie w czysty gaz, który może być wykorzystywany do gotowania lub ogrzewania. Nowe urządzenie HBG 20 ma nie tylko większą sprawność, ale jest także zautomatyzowane. „Zamiast wyrzucać odpady organiczne do koszy na śmieci, użytkownik wkłada je do automatycznej rozdrabniarki”, wyjaśnia Alon Civier, koordynator projektu. „Odpady są rozdrabniane i automatycznie przenoszone do komory fermentacji beztlenowej, gdzie są przetwarzane w biogaz”. W projekcie opracowano również specjalną mieszankę bakterii beztlenowych, niepochodzącą z odchodów zwierzęcych. Do urządzenia wkłada się mieszankę w formie tabletki. Urządzenie HBG 20 ulega aktywacji pod wpływem mieszanki bakterii w celu utworzenia beztlenowego osadu bakteryjnego. HBG 20 odfiltrowuje niebezpieczny gaz siarkowodorowy i przechowuje biogaz w zbiorniku niskociśnieniowym. Przemysłowy system komputerowy monitoruje urządzenie i wykorzystuje specjalne czujniki do kontroli temperatury, ciśnienia oraz poziomu gazu. Komputer jest połączony z internetem, dzięki czemu można obsługiwać go zdalnie. Pompa zwiększa ciśnienie zmagazynowanego biogazu, umożliwiając jego wykorzystanie do gotowania jedzenia lub podgrzewania wody.

Niższe koszty

Uczestnicy projektu przetestowali i zweryfikowali działanie urządzenia w trakcie dwóch testów. Jeden z nich odbył się w stołówce szkoły z internatem, a drugi w zakładzie pakownia warzyw. Wyniki testów wskazują, że z około 100 kg odpadów organicznych można otrzymać około 10 m3 biogazu – wystarczająco dużo, aby podgrzać 1 m3 wody do około 50 °C lub gotować na kuchence przez około 10 godzin. W obu przypadkach testy wykazały zmniejszenie kosztów ponoszonych przez daną organizację. Firma wprowadzi urządzenie HBG 20 na rynek w 2021 roku. Zanim to nastąpi, HomeBiogas przetestuje system w 10 kolejnych miejscach w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. Wkrótce zespół rozpocznie pracę nad ulepszonym modelem, umożliwiającym przetworzenie do 1 tony odpadków dziennie. „Dzięki temu małe i średnie przedsiębiorstwa z branży spożywczej będą mogły wykorzystywać swoje odpady na miejscu zamiast płacić za ich zbiórkę”, informuje Civier. „Biogaz pozwoli ponadto przedsiębiorstwom obniżyć rachunki za energię oraz stać się bardziej samowystarczalnymi”.

Słowa kluczowe

HOMEBIOGAS, biogaz, gaz, odpady organiczne, gotowanie, branża spożywcza, HBG 20

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania