Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Rentowna ochrona środowiska dzięki rozwojowi nowych technologii

Unijna inicjatywa została wyróżniona znakiem jakości za platformę wykrywania liniowego przeznaczoną do pracy w trudnych warunkach przemysłowych.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W obliczu palącej potrzeby walki ze zmianą klimatu rządy, przedsiębiorstwa i instytucje szukają sposobów na budowanie zrównoważonej przyszłości. Niektórzy uważają jednak, że ambitniejsze polityki środowiskowe i energetyczne wymagają drastycznych poświęceń finansowych lub zmian w zachowaniach. Według organizacji Solar Impulse Foundation (SIF) nie musi tak być, ponieważ innowacyjne produkty oraz nowe ekologiczne i energooszczędne procesy mogą pomóc we wprowadzeniu ogólnoświatowych zmian. Fundacja SIF wskazała 1 000 rozwiązań, które pozwalają chronić środowisko w opłacalny sposób. Wśród rozwiązań wyróżnionych w maju znakiem Solar Impulse Efficient Solution Label za godzenie interesów ekologicznych i gospodarczych znalazł się również unijny projekt DISIRE. Jak czytamy na stronie fundacji SIF, „celem wyróżnienia Solar Impulse Efficient Solution Label jest zwracanie uwagi na rozwiązania, które są jednocześnie ekologiczne i rentowne, a przy tym podnoszą jakość życia”. Rozwiązania nagrodzone tym oznaczeniem, do których należą produkty fizyczne i finansowe, technologie, procesy przemysłowe i usługi, zostały opracowane przez członków stowarzyszenia World Alliance for Efficient Solutions i/lub należą do nich w pełni bądź w części. Sieć World Alliance, która powstała z inicjatywy SIF, „łączy głównych decydentów w obszarze czystych technologii, by generować synergię, ułatwiać współpracę między dostawcami rozwiązań a inwestorami i promować czyste, opłacalne rozwiązania, które mogą okazać się odpowiedzią na dzisiejsze wyzwania środowiskowe”, wyjaśnia strona fundacji SIF. Odznaka Solar Impulse Efficient Solution Label jest przyznawana rozwiązaniom, które ułatwiają osiągnięcie co najmniej jednego z celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Wykrywanie liniowe

Celem zrównoważonego rozwoju ONZ, który realizuje inicjatywa DISIRE, jest tworzenie zrównoważonej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia i sprzyjanie innowacyjności. Powstałe w toku projektu rozwiązanie zostało opisane na stronie fundacji SIF w następujący sposób: „DISIRE jest liniowym systemem wykrywającym, który można połączyć z narzędziami do analizy dużych zbiorów danych w chmurze, by zapewnić optymalnie zintegrowane rekonfigurowanie elementów sterujących w zakładach i procesach przemysłowych”. Na stronie przeczytamy również, że: „DISIRE oferuje zminiaturyzowane technologie analizy procesu, które można wprowadzać do przepływów surowców, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie energii i zasobów w wielu gałęziach przemysłu, w tym w sektorze stali, metali żelaznych i nieżelaznych oraz chemicznym. Technologia »inteligentnych surowców» pozwala lepiej scharakteryzować materiał, zoptymalizować zakłady przemysłowe, zintensyfikować procesy i zwiększyć efektywność energetyczną przeróbki substancji chemicznych, stali i minerałów, usprawniając jednocześnie przemysłowe procesy spalania”. Według informacji opublikowanych na stronie SIF technologie opracowane przez zespół projektu DISIRE redukują „generowaną przez sektor chemiczny emisję CO2 o nawet 4 %, a emisję NOx (tlenków azotu) – o 10 %. Strona podaje też, że oszczędność energii w sektorze stali wynosi 10–20 %. Projekt DISIRE (Integrated Process Control based on Distributed In-Situ Sensors into Raw Material and Energy Feedstock) zakończył się w grudniu 2017 roku. Partnerzy projektu podkreślają, że dzięki ich koncepcji wytwarzane produkty same będą mogły zmieniać konfigurację każdej linii produkcyjnej. Więcej informacji: strona projektu DISIRE

Słowa kluczowe

DISIRE, Solar Impulse Efficient Solution Label, zrównoważony rozwój, platforma wykrywająca, Solar Impulse Foundation

Powiązane artykuły