Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Co nowego w projekcie CerAMfacturing: niestosowane dotąd, prawdziwie innowacyjne technologie przyrostowego wytwarzania produktów z materiałów ceramicznych coraz bliżej wejścia na rynek

W numerze z maja 2019 roku przedstawiliśmy projekt CerAMfacturing, w ramach którego opracowano całkowicie nowe podejście do przyrostowego wytwarzania wielomateriałowych produktów ceramicznych. Ponad rok później przeprowadziliśmy kolejną rozmowę z byłym koordynatorem projektu, Tassilo Moritzem, aby przekonać się, jak przebiega wprowadzanie nowej technologii na rynek.

Technologie przemysłowe

Wytwarzanie przyrostowe produktów ceramicznych pozwala uzyskać wcześniej zupełnie nieosiągalną precyzję geometryczną w szerokim zakresie zastosowań. Dzięki niej staje się możliwe wytwarzanie szerokiej gamy elementów, od niepowtarzalnej biżuterii do instrumentów chirurgicznych, w prosty i wydajny sposób. Projekt CerAMfacturing (Development of ceramic and multi material components by additive manufacturing methods for personalized medical products) umożliwił zaprezentowanie różnych zastosowań dla technik wytwarzania przyrostowego, ale ostatecznym celem było zawsze wprowadzenie tych technik na rynek.

Dalsza współpraca z nowymi i znanymi już partnerami

„Kiedy rozmawialiśmy po raz pierwszy, zespół miał już na swoim koncie dwa wysłane zgłoszenia patentowe”, komentuje Moritz. Następnie dodaje: „Jak dotąd nie przyznano nam patentów, ale mamy nadzieję, że decyzja zapadnie szybko. Jednakże w przypadku wszystkich trzech metod, na których skupialiśmy się podczas trwania projektu CerAMfacturing, udało się nam osiągnąć etap, który umożliwił zbudowanie urządzeń przeznaczonych na rynek”. Dalsze wysiłki związane z ich ulepszaniem były podejmowane w ramach projektów rozwojowych finansowanych z budżetu krajowego oraz bezpośredniej współpracy przemysłowej z innymi partnerami w Europie, którzy wcześniej nie należeli do finansowego ze środków UE konsorcjum.

Naświetlanie dalszych perspektyw rozwoju

Analizując poszczególne skuteczne rozwiązania, holenderski partner konsorcjum CerAMfacturing, firma Admatec odpowiedzialna za opracowanie wykorzystanego w projekcie urządzenia do cyfrowego przetwarzania światła (ang. Direct Light Processing, DLP), przygotował aktualizację oprogramowania, dzięki której urządzenie może pracować nad różnymi częściami o odmiennych parametrach w jednym przebiegu drukowania. Dzięki temu w obrębie jednej warstwy można uzyskać różne ustawienia, co znacznie oszczędza czas pracy, a tym samym wyraźnie podnosi wydajność. Jednocześnie austriacki partner konsorcjum, firma HAGE, ukończył pracę nad głowicą drukującą do osadzania topionego materiału metodą FFF, którą można stosować w ich urządzeniu z innowacyjnym przełożeniem pasowym w systemie podawania filamentu, co pozwala na zastosowanie w przyrostowym wytwarzaniu elementów ceramicznych i metalowych filamentu domieszkowanego kruchym materiałem. Trzecie z urządzeń przygotowanych w ramach projektu CerAMfacturing – opracowane przez macierzystą jednostkę Moritza, Instytut Fraunhofera dla Technologii i Systemów – którego głównym zadaniem jest druk 3D wykonywany materiałami termoplastycznymi również przeszło szereg usprawnień podnoszących precyzję powtarzalności i pozycjonowania kropli. Moritz mówi: „W tej chwili w jednym procesie wydruku możemy stosować nawet trzy różne materiały. I faktycznie mamy w planach wprowadzenie urządzenia na rynek oraz jego publiczną prezentację jesienią 2020 roku, jeśli pozwoli na to sytuacja z koronawirusem”. Cała dziewiątka uczestników projektu CerAMfacturing miała też okazję powiększyć doświadczenie w dziedzinach wytwarzania przyrostowego, w których się specjalizują. Moritz podsumowuje: „Dzięki temu firmy należące do konsorcjum i zajmujące się produkcją urządzeń z tej branży mogły usprawnić swoje rozwiązania, stosując w nich wiedzę zdobytą w czasie prac nad projektem oraz, co ważniejsze, prowadzić te prace dalej. Projekt CerAMfacturing okazał się prawdziwym motorem dalszego rozwoju tej innowacyjnej technologii”.

Słowa kluczowe

CerAMfacturing