Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Krok ku w pełni rozwiniętemu środowisku transmisyjnemu opartemu na technologii 5G

Uczestnicy unijnej inicjatywy ukończyli pierwszą techniczną fazę przygotowywania opartego na protokole IP studia, w którym połączone zostaną rozmaite produkty od różnych dostawców.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W związku ze wzrostem zainteresowania treściami wysokiej jakości, na przykład transmitowanymi na żywo imprezami sportowymi i różnymi usługami, takimi jak filmy na żądanie i telewizja mobilna, sektor mediów i rozrywki szuka sposobu, by obniżyć koszty produkcji i podnieść jednocześnie jej wydajność. Rozwiązaniu tego problemu poświęcony jest finansowany przez Unię Europejską projekt VIRTUOSA. Dzięki wirtualizacji sieci i zasobom produkcyjnym opartym na technologii 5G projekt ten ma uczynić proces produkcji treści multimedialnych bardziej opłacalnym i skalowalnym. Partnerzy projektu VIRTUOSA ukończyli właśnie pierwszy etap tego przedsięwzięcia, który został zrealizowany w gdańskim centrum operacyjnym firmy Nevion będącej koordynatorem projektu. Jak czytamy w komunikacie prasowym na stronie projektu, zakończony etap obejmował „integrację kilku produktów od różnych dostawców, którą z powodu pandemii COVID-19 przeprowadzono w większości zdalnie”. Wyjaśniono w nim również, że „pierwsza faza projektu obejmuje przygotowanie studia opartego na protokole IP i zgodnego z normami branżowymi (SMPTE ST 2110 i NMOS), w którym będzie współdziałać ze sobą sprzęt od wielu dostawców”. Jego wyposażenie ma składać się z kamer wideo, miksera wizyjnego, serwerów, urządzenia multi-viewer, miksera dźwiękowego, układu synchronizacji czasu i częstotliwości oraz węzłów multimedialnych zdefiniowanych programowo. Jak zaznaczono w tym samym komunikacie prasowym, zespół przekazał swój system zakładom innego partnera projektu, Instytutowi Technologii Nadawczych (IRT) w Monachium, „gdzie zostaną przeprowadzone testy, które mają zapewnić zgodność całej infrastruktury z normami branżowymi”. Cytowany w tym samym komunikacie prasowym Markus Berg z IRT komentuje: „Przygotowany system jest kluczowym elementem, który posłuży do utworzenia środowiska 5G do produkcji zdalnej zaplanowanego na późniejsze fazy projektu. Zgodność z normami jest priorytetowym aspektem testów, który ma też duże znaczenie dla IRT będącego uznanym na świecie ośrodkiem badań i innowacji w dziedzinie technologii audiowizualnych”.

Niższe koszty produkcji

Projekt VIRTUOSA (Scalable Software Defined Network Architectures for Cooperative Live Media Production exploiting Virtualised Production Resources and 5G Wireless Acquisition) potrwa do sierpnia 2021 roku. Jak wyjaśniono na stronie projektu, „umożliwi on wirtualne połączenie z każdym studiem, sterownią i terenowym punktem transmisyjnym w różnych lokalizacjach, a także bieżące przekazywanie reakcji odbiorców bezpośrednio do łańcucha produkcyjnego za pośrednictwem sieci 5G”. „W ten sposób infrastruktura, sprzęt, zasoby i kompetencje związane z produkcją multimediów będą mogły być współużytkowane w kilku lokalizacjach, co pozwoli na kooperacyjną produkcję treści emitowanych na żywo dzięki transferowi w czasie rzeczywistym i przetwarzaniu takich multimediów za pośrednictwem protokołu IP i z szybkością do 100 Gbit/s”. Partnerzy projektu uważają, że ich rozwiązanie obniży koszt produkcji treści multimedialnych o 30–40 %. Architektura sieciowa VIRTUOSA korzysta z protokołu IP, technologii sieciowych zdefiniowanych programowo, wirtualizacji funkcji sieciowych, obliczeń wielkiej skali i chmury obliczeniowej. Wirtualizacja, czyli proces odtwarzania aplikacji, serwerów, pamięci masowej i sieci w formie wirtualnej lub bazującej na oprogramowaniu, ogranicza wydatki na infrastrukturę IT, podnosząc przy tym efektywność. Za pomocą opartego na protokole IP systemu produkcji zdalnej, który korzysta z sieci 5G, nadawca będzie mógł szybciej i sprawniej postawić studio mobilne w niemal dowolnej lokalizacji. Pozwoli to między innymi na nadawanie z miejsca ważnych wydarzeń lub relacjonowanie na żywo imprez sportowych, które wymagają śledzenia zawodników na dużych dystansach, na przykład wyścigów kolarskich lub biegów ulicznych. Więcej informacji: strona projektu VIRTUOSA

Słowa kluczowe

VIRTUOSA, multimedia na żywo, nadawanie, wirtualizacja, 5G, protokół internetowy

Powiązane artykuły