European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Osiągnięcie efektywności energetycznej przy zachowaniu dziedzictwa

W ratuszu w Lizbonie, kiedyś uważanym za wyzwanie renowacyjne, obecnie korzysta się z energooszczędnych rozwiązań wprowadzonych dzięki środkom modernizacyjnym wdrażanym w ramach jednej z inicjatyw UE.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Korzyści płynące z inicjatyw dotyczących inteligentnych miast i mających na celu poprawę jakości życia są coraz częściej doceniane. W ramach projektów finansowanych ze środków UE, europejskie miasta są przygotowywane na zrównoważoną przyszłość poprzez tworzenie nowych systemów zarządzania energią, modernizację publicznych i prywatnych nieruchomości mieszkalnych oraz opracowywanie rozwiązań w zakresie e-mobilności. Projekt Sharing Cities jest tego przykładem. Jego ostatnim osiągnięciem jest przełomowa modernizacja historycznego ratusza w Lizbonie, która znacząco zmniejszyła w nim zużycie energii. Jak podano w artykule opublikowanym w cyfrowym czasopiśmie „Cities Today”, „zmiany mające na celu zmniejszenie zużycia energii obejmowały wymianę systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), przejście na oświetlenie LED, montaż paneli słonecznych oraz wdrożenie zaawansowanych narzędzi zarządzania energią”. „Ukończony w 1880 roku lizboński ratusz, będący siedzibą burmistrza i Izby Miejskiej w Lizbonie oraz miejscem pracy ponad 100 osób, był jednym z pięciu najbardziej energochłonnych budynków należących do miasta”. W tym samym artykule czytamy: „Nowe dane z inicjatywy na rzecz modernizacji budynków w Lizbonie pokazują, że między czerwcem 2019 roku a lutym 2020 roku zużycie energii w ratuszu zmniejszyło się o 36 % (w kilowatogodzinach, kWh), a zużycie energii elektrycznej z sieci – o ponad połowę, z 500 megawatów w 2016 roku do poniżej 250 megawatów w 2019 roku”. W ratuszu wykorzystywano średnio 90 % energii produkowanej przez panele słoneczne”. Cytowany w artykule David Cunha, starszy doradca ds. technologii informacyjnych i transformacji cyfrowej miasta Lizbona, komentuje: „Zabytkowe budynki są powszechnie uważane za trudne do modernizacji. Dzięki projektowi Sharing Cities gruntownie zmodernizowany energetycznie ratusz w Lizbonie stał się światowej klasy przykładem tego, co można osiągnąć dzięki współpracy”.

Potencjał powielania

Zgodnie z artykułem opublikowanym przez „Cities Today”, instalacja systemu zrównoważonego zarządzania energią (ang. sustainable energy management system, SEMS) miała na celu monitorowanie „obciążeń generowanych przez fotowoltaikę, HVAC, podgrzewacze wody i inne urządzenia. Opracowany przez Sharing Cities zaawansowany modułowy system SEMS centralizuje informacje i sterowanie lokalnymi systemami i urządzeniami energetycznymi oraz optymalizuje sieć energetyczną”. W tym samym artykule przywołana została wypowiedź Nathana Pierce’a, dyrektora programowego Sharing Cities i szefa Smart London Team we Władzach Wielkiego Londynu: „Sprawdzone rozwiązania zastosowane w lizbońskim ratuszu pozwoliły na znaczną oszczędność energii i z dużym powodzeniem mogą być powielane w innych miastach stojących przed podobnymi wyzwaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w budynkach zabytkowych”. W ramach projektu Sharing Cities (Sharing Cities), który będzie realizowany do grudnia 2020 roku, wprowadzono wspólne usługi w zakresie mobilności elektrycznej, zintegrowane systemy zarządzania energią i inteligentną infrastrukturę uliczną oraz zmodernizowano budynki. W porozumieniu ze społecznościami i mieszkańcami opracowano również platformy wymiany danych. Do obszarów pilotażowych w miastach demonstracyjnych należą Porta Romana/Vettabbia w Mediolanie, śródmieście Lizbony i gmina Royal Borough of Greenwich w Londynie. Ponadto w projekcie uczestniczą też miasta partnerskie – Burgas, Bordeaux i Warszawa. „Projekt ma na celu opracowanie przystępnych cenowo, zintegrowanych, komercyjnych rozwiązań o dużym potencjale rynkowym dla inteligentnych miast poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy pomiędzy przemysłem a miastami”, jak podano na stronie projektu. Więcej informacji: strona projektu Sharing Cities

Słowa kluczowe

Sharing Cities, inteligentne miasta, modernizacja, ratusz w Lizbonie, zużycie energii

Powiązane artykuły