Skip to main content

Sustainable Use of Metallic Resources: Industrial Waste Prevention

Article Category

Article available in the folowing languages:

Odzyskiwanie kwasu – nowa metoda recyklingu odpadów niebezpiecznych

Dzięki wsparciu z funduszy UE możliwe jest opracowanie innowacyjnego podejścia do recyklingu, w którym do fabryk galwanizacyjnych zwracany jest oczyszczony kwas i odzyskiwane są z niego cenne metale.

Technologie przemysłowe

Galwanizacja żelaza i stali umożliwia ochronę powierzchni przed korozją, grzybkiem narostowym, olejem, a nawet gumą do żucia. Jednak przy tworzeniu takich ochronnych powłok cynkowych w UE co roku powstaje 1,8 miliardów litrów kwaśnych odpadów. Celem projektu ReCreo jest całkowite przetworzenie tego strumienia odpadów i jednoczesne odzyskanie przydatnych metali. Cynkowanie ogniowe to proces, w którym żelazo lub stal są zanurzane w stopionym cynku, na skutek czego na ich powierzchni formuje się odporna na korozję warstwa patyny. Na różnych etapach obrabiany metal jest zanurzany w kwasie solnym w celu usunięcia zanieczyszczeń i rdzy.

Odpadowy kwas

„Z czasem stężenie związków żelaza w kwasie staje się tak wysokie, że powstała w ten sposób kwaśna mieszanina nie ma już potrzebnych w procesie właściwości”, wyjaśnia Rami Niinikoski, kierownik projektu ReCreo. „Wtedy należy przekazać go firmie zajmującej się przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, która zneutralizuje kwas i wywiezie odpadowy osad na wysypisko”. Prowadzi to do utraty zarówno rozpuszczonych metali, jak i kwasu, a także pogłębia problem odpadów w Europie. W ramach projektu ReCreo badana jest metoda oczyszczania kwasu, z jednoczesnym odzyskiwaniem wartościowych związków metali w tym procesie. „Proponujemy rozwiązanie polegające na regeneracji przez destylację – w procesie tym kwas jest oczyszczany i odzyskiwane są rozcieńczone sole metali, takie jak siarczan żelaza i cynku”, mówi Niinikoski. „Pomysł polega na zwróceniu klientowi czystego kwasu solnego. Koszt zaproponowanego rozwiązania przewyższa wartość odzyskiwanych metali, chociaż siarczany mogą być stosowane w wielu procesach, np. przy oczyszczaniu ścieków”.

Wysoka wydajność

Obecnie nie istnieje żadne konkurencyjne rozwiązanie w zakresie przetwarzania kwaśnych odpadów powstających w procesie galwanizacji i produkcji płytek drukowanych. Gospodarz projektu, firma ChemBrot, oszacowała wartość europejskiego rynku dla swoich procesów na 250 milionów euro. Instalacja pilotażowa zbudowana w Järvenpää, w Finlandii może destylować 2 miliony litrów odpadów rocznie, co wystarcza na obsługę wszystkich 14 krajowych zakładów cynkowania ogniowego. „To bardzo skuteczny sposób na zmniejszenie ilości odpadów”, dodaje Niinikoski. „Możemy przetwarzać wszystkie te odpady, wciąż zachowując niewielką nadwyżkę mocy produkcyjnych”. Firma ChemBrot liczy, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do 2029 roku uda się przetworzyć 14 800 ton metalu i 74 miliony ton odpadów niebezpiecznych ze składowisk odpadów i wygenerować w ten sposób ponad 50 milionów euro przychodów. Projekt był finansowany w ramach unijnego programu „Horyzont 2020”. „[Dofinansowanie] naprawdę nam pomogło”, zauważa Niinikoski. „Chcielibyśmy rozszerzyć działalność poza Finlandię, a osiągnięcie tego celu wymaga inwestycji. Dzięki dofinansowaniu znaleźliśmy potencjalnych partnerów”.

Zastosowanie w rolnictwie

Zainteresowanie wyraził m.in. producent nawozów, który ma nadzieję na dodanie do swojej oferty siarczanów żelaza i miedzi odzyskanych przez ChemBrot, oraz zakład galwanizacyjny, który jest zainteresowany odzyskiwaniem kwasu solnego. Niinikoski pracuje w branży gospodarki odpadami od 15 lat. „Kiedyś to nie był tak popularny temat jak obecnie, odpady były po prostu wywożone ciężarówkami”, wspomina badacz. „Dziś przemysł ekologiczny i gospodarka o obiegu zamkniętym stały się naprawdę interesującymi dziedzinami. Świat zmienia się nieustannie, a przed nami coraz nowsze możliwości”.

Słowa kluczowe

ReCreo, ChemBrot, galwanizacja, cynkowanie ogniowe, stal, żelazo, kwas, odpady, cynk, siarczany

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania