European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Automated System for Total Fouling Removal of Heat Exchangers

Article Category

Article available in the following languages:

Innowacyjna technologia przeciwporostowa ogranicza koszty i wpływ na środowisko

Czyszczenie przemysłowych wymienników ciepła to duży problem. Nowy automatyczny proces znacznie ułatwia to zadanie, ograniczając przy tym koszty energii oraz wpływ na środowisko.

Energia icon Energia

Wymienniki ciepła są elementami systemów ogrzewania lub schładzania stosowanych w różnych przemysłach ciężkich. Urządzenia te przeprowadzają wymianę ciepła pomiędzy dwoma przylegającymi płynami, nie pozwalając im się zmieszać. Wersja powszechnie stosowana w przemyśle petrochemicznym, zwana osłoną, wiąże się z przepływem płynu po zewnętrznej powierzchni wiązki rur wypełnionych innym płynem. Osłony podlegają procesowi zwanemu porastaniem, czyli gromadzeniu się mazi na zewnętrznych powierzchniach rur. Porastanie może mieć różne przyczyny chemiczne i fizyczne. W przemyśle gazowo-naftowym stanowi ono szczególny problem, znacząco obniżający wydajność energetyczną rafinerii. Na całym świecie proces ten generuje koszty dla branży na poziomie około 18 miliardów euro rocznie. Przestrzeń pomiędzy rurami osłon jest zwykle miejscem trudno dostępnym, więc trudno jest ją czyścić. Konwencjonalne czyszczenie wymaga usunięcia osłon, które spłukuje się wodą pod wysokim ciśnieniem. Niestety, metoda ta nie jest zbyt skuteczna: marnuje się około 80 % wody, zaś około 60 % mazi pozostaje nieusunięte. Czyszczenie chemiczne jest inną konwencjonalną metodą, jednak może powodować poważne negatywne skutki dla środowiska, a do tego stwarzać ryzyko korozji osłon.

Inteligentne połączone procesy

W ramach finansowanego ze środków UE projektu ShellJeTTPlus opracowano skuteczniejszy proces alternatywny zwany Shell Side Jet. Metoda zautomatyzowana, dostępna dla każdej osłony typu „wymiennik kwadratowy”, umożliwia całkowite usunięcie porastania z przestrzeni pomiędzy rurami osłony, nie powodując uszkodzeń. Technika ta wykorzystuje wodę pod wysokim ciśnieniem i pozwala na staranną kontrolę ryzyka poprzez w pełni zdalne działanie. „Shell Side Jet to pierwsze takie rozwiązanie na świecie”, twierdzi Henry Mwai, kierownik projektu. „Technologię tę zaprojektowano tak, by jej elementy mogły wśliznąć się pomiędzy 6-milimetrowe przestrzenie pomiędzy rurami. System w inteligentny sposób skanuje osłonę, przekazując szczegółowe raporty na temat kluczowych pomiarów, które mogą wskazywać wygięte rury, lokalizację i stan wszelkich uszkodzeń, a także zakres porastania”. Dodatkowo system fotografuje osłonę przed czyszczeniem, w jego trakcie i po zakończeniu procesu. Mwai mówi, że pozwala to chronić mienie, zapewniając bardziej precyzyjne czyszczenie.

Dokładne czyszczenie

Testy przeprowadzone w ramach projektu pozwoliły na walidację produktu końcowego w środowisku przemysłowym. Potwierdzono, że system czyści ponad 90 % mazi w 6-milimetrowych przestrzeniach pomiędzy rurami, niezależnie od stopnia porastania. Wykazano również, że urządzenie dostosowuje się do kształtu rury i automatycznie wykrywa blokady, uszkodzone rury i niewłaściwie umieszczone przegrody. Żaden z konkurencyjnych systemów nie oferuje porównywalnych wyników. Firma Tube Tech International, główny partner projektu, rozpocznie wkrótce globalną sprzedaż urządzenia Shell Side Jet. „Mieliśmy właśnie wprowadzać produkt na rynek, gdy pojawił się COVID-19 i globalna izolacja”, dodaje Mwai. „Problem braku możliwości podróży międzynarodowych, przewożenia sprzętu czy uzyskiwania dostępu do zakładów wpłynął negatywnie na nasz harmonogram. Spowolniły się też dyskusje z klientami, jednak popyt jest wciąż duży, planujemy więc projekty na 2021 rok”. System wyposażony jest w kompleksowy program szkoleniowy. Zespół będzie współpracować z partnerami w Europie, Ameryce Północnej oraz Azji.

Słowa kluczowe

ShellJeTTPlus, porastanie, wymienniki ciepła, osłony, czyszczenie, Shell Side Jet

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania