Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Bezpieczeństwo przede wszystkim: kompleksowe rozwiązanie zapewnia ochronę przeciwpożarową w pojazdach elektrycznych

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy dokonano walidacji systemu ochrony przeciwpożarowej, opracowanego z myślą o pojazdach elektrycznych i hybrydowych pojazdach elektrycznych, a następnie zademonstrowano jego działanie.

Transport i mobilność

Wraz ze wzrostem zastosowania czystej technologii i hybrydowych pojazdów elektrycznych w sektorze transportu akumulator litowo-jonowy okazał się być źródłem zasilania o dużym potencjale. Jednakże wiedza na temat zagrożenia pożarowego i innych zagrożeń związanych z pojazdami wykorzystującymi te nowe nośniki energii jest ograniczona. Pożary akumulatorów litowo-jonowych mogą postępować szybko, utrudniając ich ugaszenie, przez co kluczowego znaczenia nabiera kontrolowanie i eliminowanie takich zagrożeń zawczasu. Zespół finansowanego ze środków UE projektu Li-IonFire zajął się właśnie tym problemem. W jego ramach opracowano wysoce innowacyjny system ochrony przeciwpożarowej przeznaczony dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych pojazdów elektrycznych, który uruchamia się przed wybuchem pożaru akumulatora. Jak czytamy w komunikacie prasowym wydanym przez firmę Dafo Brand AB, koordynatora projektu Li-IonFire, nowe rozwiązanie może zapewnić rzeczywistą ochronę przed pożarami akumulatorów litowo-jonowych. Cytowany w komunikacie prasowym Anders Gulliksson z firmy Dafo Vehicle Fire Protection mówi: „Podczas awarii powszechnie stosowanych akumulatorów litowo-jonowych na skutek zwarcia, przeładowania, wysokiej temperatury, uszkodzeń mechanicznych i przegrzania może dojść do ucieczki termicznej i uwolnienia łatwopalnego elektrolitu, co bardzo utrudnia ugaszenie pożaru”. Jak dodaje, wydzielane jest wówczas również „wiele potencjalnie toksycznych gazów”. Należy do nich między innymi fluorowodór, który może powodować poważne uszkodzenia zarówno skóry, jak i dróg oddechowych. Aby wyeliminować takie zagrożenia, skupieni wokół projektu partnerzy zajęli się badaniem różnych technologii pozwalających na możliwie szybkie wykrywanie awarii akumulatorów oraz podejmowanie natychmiastowych działań w celu zapobiegnięcia lub opóźnienia wystąpienia potencjalnie niebezpiecznej sytuacji”. Dodatkowo sprawdzili oni również, „w jakim stopniu stałe i zintegrowane systemy gaśnicze stosowane powszechnie do ochrony komór silników w ciężkich pojazdach mogą znaleźć zastosowanie w pojazdach zasilanych akumulatorami litowo-jonowymi, a także jak powinny być projektowane z myślą o tym zastosowaniu”.

Szybka aktywacja

Testy pomogły zespołowi w określeniu źródeł awarii akumulatorów. Gulliksson dodaje: „W przypadku aktywacji systemu na tak wczesnym etapie możliwe jest przywrócenie akumulatora do bezpiecznego stanu w sposób zapobiegający dalszemu rozwojowi pożaru. Nasze testy wykazały również, że nawet w przypadku opóźnionego uruchomienia systemu gaśniczego istnieje możliwość wydłużenia czasu pomiędzy wystąpieniem awarii i osiągnięciem przez akumulator stanu krytycznego, co znacząco zwiększa możliwości bezpiecznej ewakuacji”. Projekt Li-IonFire (An Automated HEV and EV Vehicle Fire Early Warning and Suppression System) zakończył się w grudniu 2015 roku. Opracowana w jego ramach nowa technologia będzie dostępna od 1 września 2020 roku. Początkowo system ten był przeznaczony dla zelektryfikowanych autobusów używanych w transporcie publicznym, ale będzie on dostępny również dla innych ciężkich pojazdów elektrycznych. Pierwsza faza projektu Li-IonFire skoncentrowała się na analizie rynku i poszukiwaniu partnerów, a także optymalizacji technologii stosowanej w silnikach spalinowych w celu dostosowania jej do standardów pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych pojazdów elektrycznych. Druga faza objęła walidację i testowanie technologii. Więcej informacji: projekt Li-IonFire

Słowa kluczowe

Li-IonFire, pojazd elektryczny, hybrydowy pojazd elektryczny, litowo-jonowy, ochrona przeciwpożarowa

Powiązane artykuły